Jasne Wybrzeże

Czytaj Dalej

Typy wybrzeży morskich

Różny sposób powstawania wybrzeży jest podstawą wyróżnienia ich typów genetycznych. Najważniejszymi z nich są:

dalmatyńskie - powstaje przez zalanie pasma górskiego równoległego do linii wybrzeża. Nad powierzchnią wody znajdują się najwyższe partie pasm górskich, tworząc długie wysepki równoległe...

Typy WYBRZEŻY morskich - ich charakterystyka

Brzeg morski możemy podzielić na: - brzeg wysoki; - brzeg niski.

A) WYSOKIE wybrzeża dzielą się na:

- dalmatyńskie – utworzone są w wyniku zalania silnie rozczłonkowanych grzbietów górskich równoległych do wybrzeża (Półw. Bałkański);

- riasowe – powstają w wyniku zalania dolin starych grzbietów...

Lazurowe Wybrzeże

Lazurowe Wybrzeze

Połozenie:

- Południowo-wschodnia część Francji, między Cassis a Menton

- Francuskie wybrzeże Morza Śródziemnego

- Graniczy z Włochami i Hiszpanią

Charakterystyka terenu:

- Linia brzegowa bardzo nierówna

- W niewielkiej odległości od brzegu występują wyspy

- Góry...

Morze Bałtyckie i jego wybrzeże

Bałtyk jest morzem śródkontynentalnym tzn. z każdej strony otoczony jest lądem europejskim. Jest najmłodszym morzem Oceanu Atlantyckiego. Powstał ok. 12tys. lat temu wskutek cofania się lodowca

- Bałtyckie jezioro zaporowe - utworzyły go wody roztopowe, słodkie zbierające się przed czołem lodowca

-...

Typy wybrzeży w Polsce

Brzegi Bałtyku, tworzące północną granicę, przedstawiają się jako linia dość wyrównana. Poza Zatoką Pomorską, wyspami Uznam i Wolin, poza Helem i Zatoką Gdańską widzimy linię wyrównaną, utworzoną z piaszczystych, płaskich plaż albo z podciętych, stromym urwiskiem przybrzeżnych wzniesień...

Wybrzeża - Informacje ogólne

1. Na rodzaj wybrzeża ma wpływ:

- rodzaj skał budujących wybrzeże

- kierunek i siła fal wiatrowych

- wielkość pływów

2. Działalność akumulacyjna morza zaznacza się na wybrzeżu. Płaskie formy, które pozostają w wyniku tej działalności mogą być trwałe lub okresowe. Zależy to od...

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy: 1) H2O-H++OH- 2) OH--H++˝O2+2el 3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O

Morza i wybrzeża

Ponieważ świa­tło jest o wiele bardziej jasne w rejonach równi­kowych, promienie słoneczne w morzach tropi­kalnych docierają głębiej niż w morzach stref umiarkowanych, gdzie na wiosnę dociera ono do głębokości 30 metrów.

Błyskotka jasna

Odcinki brzeżne prawie listkowato wykształcone, głęboko łat-kowato podzielone, płaskie; plecha w środkowej części zwarta, nie łuskowata; dolna strona biaława lub brązowa, bez chwytników; górna strona okorowana; glony jasnozielone 8-10 jw średnicy typu Protococcus; apotecja częste na powierzchni, ściśle przylegające lub siedzące, zwykle skupione w środku plechy, 1-2 mm średnicy, lekanorowe; tarczka pomarańczowo-brązowa lub rdzawobrązowa, płaska lub ...

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża

LITERY. Miesięcznik społeczno-kulturalny Wybrzeża, pismo wyd. w Gdańsku 1962-74 (w 1974 pt. Miesięcznik Kulturalny Litery) pod redakcją W. Slawika (1962-63), E. Milewskiego (1963-73), A. Cybulskiego (1973-74); ponadto w skład kolegium red. wchodzili m. in.: T. Bolduan, B. Fac, S. Fleszarowa-Muskat, M...

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora, ukończ. odtwarzane są z kronikarską wiernością dzieje oblężenia klasztoru jasnogórskiego przez Szwedów 1655, na podstawie opisów —>  A.

JASNY

jasny pan(icz), jasna pani. Klasztor Jasnogórski paulinów z gotyckim kościołem pielgrzymkowym, wzniesiony na Jasnej Górze ok. Jasna przerwa, łac.

OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jest to relacja z oblężenia Jasnej* Góry przez Szwedów, oparta na łac.

Czarna Afryka kolonialna i rozwój zależny (1945 - 1992) - Wybrzeże Kości Słoniowej

 

W Wybrzeżu Kości Słoniowej od 1960 r. rządzi w autorytarny sposób Felix Houphouet-Boigny.

Pod jego rządami państwo to, ściśle związane z Francją, przekształciło się w najbogatszy kraj Afryki Zach. Francja i tu, i w większości sąsiednich krajów zachowała bazy oraz prawo do interwencji...

IAM LUCIS ORTO SIDERE, Gdy jasne słońce już wzeszło

Hymn z V-VI w. mylnie przypisywany św. Ambrożemu(tekst w PL 17,1188), zamieszczony w LH w jutrzni czwartkuII i IV tygodnia (III 747-748.992-993, IV 695-696.940-941), aw LG w jutrzni czwartku tylko II tygodnia (III 746, IV 702);wyraża prośbę do Boga o uchronienie ludzi przed złym postępowaniemtak, by mogli...

Sanktuarium na Jasnej Górze

Na Jasne] Górze mieści się też arsenał z wystawą brom (m.

Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

Odstąpienie Szwedów od Jasnej Góry (27 XII) i jej udana, bohaterska obrona miały raczej małe znaczeniemilitarne, natomiast wywarły ogromny wpływ na morale narodu polskiego, który dostrzegł w tymcudowną opiekę Matki Boskiej Jasnogórskiej i przystąpił do powszechnej walki z luterańskim najeźdźcą.

ABUKIR (bitwa lądowa), m. na wybrzeżach Egiptu, 20 mil na wschód od Aleksandrii

Gdzie 14 VII 1799 wylądowała turec. Armia Rodosu pod wodzą Mustafa Paszy. Wojska turec. liczyły 15 tys. żoł., a operację lądowania ubezpieczało 5 turec. okrętów liniowych, 3 fregaty oraz niewielki zespół okrętów ang. pod komendą komandora Smitha. Bez większych trudności Turcy zdobyli fort...

AIX, w. u zach. wybrzeży Francji w pobliżu Rochefort

Gdzie 12 VII 1815 schronił się Napoleon, zamierzając przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Wyspę blokowały jednak okręty ang. pod rozkazami kpt. Maitlanda. 15 VII Napoleon oddał się w ręce Anglików i wystąpił na pokład okrętu „Bellerophon”.

ALGIER, regencja należąca do Turcji na wybrzeżu Afryki Płn.

Zarządzana przez deja. Za czasów Rewolucji stosunki z Francją były poprawne. Dyrektoriat sprowadzał stamtąd pszenicę za pośrednictwem żydowskich kupców Bacriego i Busnacha.

Dopiero ekspedycja Bonapartego do Egiptu skłoniła deja do wypowiedzenia wojny. Pierwszy konsul doprowadził jednak 30 IX 1800 do...