Jasna Poliana (rejon biłozerski)

Czytaj Dalej

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - RYWALIZACJA W REJONIE LA PLATY

Rywalizacja o Urugwaj zwany Banda Oriental między Republiką Argentyny i cesarstwem Brazylii. Do walki wmieszały się również Wielka Kolumbia i Paragwaj. Pretekstem do interwencji w sprawy Urugwaju były walki między blanco (białych, czyli konserwatystów) i colorados (kolorowych, czyli liberałów). W 1839 r...

Urzędy rejonowe, kierownicy, pozycja prawna rejonów adm.

Urząd rejonowy jest aparatem pomocniczym kierownika urzędu. Kierownicy urzędów rejonowych wykonują określone w ustawach szczególnych zadania i kompetencje rządowej adm. ogólnej. Kierownika i jego z-cę powołuje i odwołuje wojewoda. Minister właściwy do spraw adm. (po zasięgnięciu opinii wojewodów)...

Faza jasna fotosyntezy (przebieg, gdzie się odbywa, oraz jej znaczenie dla organizmu)

Główne rekcje w fazie jasnej fotosyntezy: 1) H2O-H++OH- 2) OH--H++˝O2+2el 3) Światło+H2O+ NADP++ADP+Pi-NADPH+H++ATP+˝O2+H2O

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Rejonu Umocnionego Hel

W okresie międzywojennym Hel stanowił pomocniczą bazę floty polskiej. W 1936 wschodnia część Helu uznana została za rejon umocniony, do 1939 jednak nie wybudowano na niej żadnych umocnień. Na półwyspie stacjonował dyon artylerii nadbrzeżnej oraz dyon artylerii plot., mieściły się...

Od czego zależą różnice ekonomiczne między różnymi rejonami świata?

Na całym świecie między ludźmi istnieją różnice, które często prowadzą do wojen, ale największe znaczenie mają, się wydaje, ogromna przepaść ekonomiczna między posiadaczami i tymi, którzy nie mają nic. Na początku lat dziewięćdziesiątych około 77% ludzi na świecie miało zaledwie 15%...

Błyskotka jasna

Odcinki brzeżne prawie listkowato wykształcone, głęboko łat-kowato podzielone, płaskie; plecha w środkowej części zwarta, nie łuskowata; dolna strona biaława lub brązowa, bez chwytników; górna strona okorowana; glony jasnozielone 8-10 jw średnicy typu Protococcus; apotecja częste na powierzchni, ściśle przylegające lub siedzące, zwykle skupione w środku plechy, 1-2 mm średnicy, lekanorowe; tarczka pomarańczowo-brązowa lub rdzawobrązowa, płaska lub ...

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora

OBLEŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ, epos w 12 pieśniach nieznanego autora, ukończ. odtwarzane są z kronikarską wiernością dzieje oblężenia klasztoru jasnogórskiego przez Szwedów 1655, na podstawie opisów —>  A.

JASNY

jasny pan(icz), jasna pani. Klasztor Jasnogórski paulinów z gotyckim kościołem pielgrzymkowym, wzniesiony na Jasnej Górze ok. Jasna przerwa, łac.

OBLĘŻENIE JASNEJ GÓRY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Jest to relacja z oblężenia Jasnej* Góry przez Szwedów, oparta na łac.

IAM LUCIS ORTO SIDERE, Gdy jasne słońce już wzeszło

Hymn z V-VI w. mylnie przypisywany św. Ambrożemu(tekst w PL 17,1188), zamieszczony w LH w jutrzni czwartkuII i IV tygodnia (III 747-748.992-993, IV 695-696.940-941), aw LG w jutrzni czwartku tylko II tygodnia (III 746, IV 702);wyraża prośbę do Boga o uchronienie ludzi przed złym postępowaniemtak, by mogli...

Rejony turystyczne na pobrzeżach polskiego Bałtyku

Wybrzeże Morza Bałtyckiego to rejon najczęściej odwiedzany przez turystów krajowych. Ruch turystyczny ma jednak wybitnie sezonowy charakter. Niewątpliwą zaletą polskiego wybrzeża są szerokie piaszczyste plaże uważane za jedne z najładniejszych w Europie oraz wały wydmowe i ciągnące się na ich zapleczu lasy. Szczególnie atrakcyjne są piaszczyste mierzeje odcinające od morza spokojne zatoki, zalewy bądź jeziora przybrzeżne. Niestety niska temperatura wód Bałtyku raczej ...

Próba analizy czynników wpływających na zmienność podaży i popytu usług turystycznych na wybranym regionie lub rejonie.

Istnieje wiele czynników, które wpływać mogą na popyt i podaż usług turystycznych. W zależności od regionu czynniki te będą się zmieniać i przybierać inną postać. Ja zajęłam się miejscowością, w której mieszkam, a mianowicie Brzegiem. Trzeba zacząć od tego że miasto to nie jest wielkim centrum turystycznym i ciężko mówić tu o wzmożonym ruchu wycieczkowym. Dlatego też podaż ale również i popyt usług turystycznych nie jest zbyt duży. Głównymi czynnikami,

Turystyka sentymentalna w rejonie wschodnim lwów wilno park europy cmentarz orląt lwowskich

Turystyka sentymentalna w rejonie wschodnim Wilno, stolica Litwy. Nierozerwalnie związanych jest z Wilnem wiele wybitnych postaci, które przywykliśmy uważać za rodaków, by wspomnieć Mickiewicza i Słowackiego, braci Śniadeckich, Syrokomlę i Kraszewskiego, Bogusławskiego i Moniuszkę. Walczyli o nie Jasiński i Konarski, Kalinowski i Sierakowski, Piłsudski i Żeligowski, czy dowódca Armii Krajowej gen. Aleksander Krzyżanowski. Liczne miejsca mające dla nas rangę pamiątek ...

Sanktuarium na Jasnej Górze

Na Jasne] Górze mieści się też arsenał z wystawą brom (m.

Potop szwedzki — obrona Jasnej Góry

Odstąpienie Szwedów od Jasnej Góry (27 XII) i jej udana, bohaterska obrona miały raczej małe znaczeniemilitarne, natomiast wywarły ogromny wpływ na morale narodu polskiego, który dostrzegł w tymcudowną opiekę Matki Boskiej Jasnogórskiej i przystąpił do powszechnej walki z luterańskim najeźdźcą.

Owocnica jasna

Hoplocampa flava (L.), rodzina Tenthredinidae — pilarzowate. Długość dała 4—5 mm. Występuje w sadach śliwowych. Samice składają jaja pod skórką działek kielicha. Larwy wgryzają się do zawiązków owocowych. Rozwój larwalny trwa około 30 dni. Razem z zawiązkami spadają na ziemię, gdzie się...

Najważniejsze rodzaje surowców kamiennych występujących na terenie Polski i w rejonach sąsiednich

G r u p a VI Kolor ciemnoszarobrązowy lub brązowy; przezroczystość dobra; zawiesina drobna; przełom woskowy; a)    zawiesina na ogół dobrze rozprowadzona, pod korą często występuje jasnoszary pasek; kora cienka; buły duże, niekiedy stosunkowo płaskie; b)    masa równomiernie rozprowadzona, kolor nieco jaśniejszy niż odmiana uprzednia; pod korą wyraźnie odcięty od reszty krzemiennej masy jasnoszary pasek; cienka ...

PUSTYNIE I REJONY SUCHE

Większość ziem pustynnych byta kiedyś żyzna i niektóre stworzenia, które tam żyły, potem dostosowały się do nowych warunków. Rozbitek, tak jak one, musi nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać wszelkie dostępne sposoby zabezpieczania przed słońcem, zmniejszenia strat wilgoci oraz ograniczyć...

REJONY TROPIKALNE

W dżungli wszystko ma świetne warunki rozwoju, także choroby, gdyż mikroorganizmy i pasożyty mnożą się w alarmujący m tempie. Przyroda dostarcza wody, pożywienia i mnóstwa materiału do budowy schronienia. Ludność tubylcza od tysiącleci żyje z myślistwa i zbieractwa, ale obc> potrzebuje wiele czasu...