Jakie znaczenie marketingowe dla firmy może mieć znak towarowy (marka)?

Marka wyróżnia produkty i usługi na rynku, identyfikując sprzedawcę lub producenta, objęta jest ochrona prawną w nieokreślonym czasie, a o jej wartości świadczy to, że jest przedmiotem umowy franchisingu.

Marka – identyfikuje cechy, zalety produktu

wskazuje na zbiór korzyści zarówno funkcjonalnych...

Kolejowy transport towarowy

W takim systemie każdy wagon towarowy ma swój własny komputero­wy plan podróży, ciągle kontrolowany na tra­sie - od załadowania do miejsca przeznacze­nia.

DOM HANDLOWY (TOWAROWY)

Japońskie domy towarowe Takashimaya i Mitsukoshi przyciągają olbrzymią liczbę klientów. Także w Hiszpanii sieć domów towarowych El Corte Ingles przyciąga tłumy klientów.

Giełda towarowa

Historia giełd towarowych Początki giełd towarowych sięgają XVI wieku. Do największych giełd w Polsce należą: Giełda Poznańska Towarowa, Giełda Galicyjska w Tarnowie i Warszawska Giełda Towarowa.

Znak towarowy

Znaczenie symboli umieszczanych w pobliżu znaków towarowych TM - oznacza znak towarowy, SM - oznacza znak usługowy, (R) - oznacza, że znak towarowy, przy którym widnieje dany symbol jest zarejestrowany, (C) - oznacza zastrzeżenie praw autorskich do znaku towarowego.

Upadek gospodarki towarowej. Zamieranie handlu śródziemnomorskiego

 

Cechą charakterystyczną tego okresu jest zamieranie stosunków towarowo- pieniężnych na rzecz gospodarki naturalnej. W pierwszym okresie po wędrówkach ludów miasta pozostały w wielu wypadkach osrodkami rzemiosła, handlu, a nawet kultury.

Chlodwig frankijski założył swą rezydencję w...

ROZWÓJ GOSPODARKI TOWAROWO - PIENIĘŻNEJ W XVI w. - Ogólna charakterystyka przemian

 

Wiek XVI dla wielu badaczy jest okresem narodzin kapitalizmu w Europie. Pojawienie się dużych kapitałów kupieckich i to nie ukry-tychjako skarby, ale czynnych w postaci środków obrotowych w handlu, w kredycie czy w finansowaniu produkcji, ponadto pojawienie się form produkcji o charakterze manufaktu­rowym...

Istota i cele giełd towarowych

fundusze towarowe, banki i inne instytucje finansowe) nie wejdą na giełdowy rynek, dopóki ustawa nie zacznie obowiązywać.

Ochrona wzorów użytkowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów skalonych

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa zasady udzielania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe , a także praw z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Paśnik, jasło

Dwustronne przenośne karmidło dla owiec składające się z korytek przeznaczonych na okopowe i pasze treściwe orazz drabinek na pasze słomiaste i zielonki. Owcemają dostęp do niego z obu stron. P. mogąmieć różne ustawienie drabinek – prostopadłelub nachylone pod pewnym kątem, pierwsze znich mają tę...

znak towarowy

—> Marka lub część marki prawnie chroniona. Wszystkie z.t. są markami, ale niewszystkie marki — z.t. Czynnikiem nadającym z.t. rangę instytucji prawnej jestdecyzja Urzędu Patentowego o rejestracji z. Z.t. jest składnikiem majątkuprzedsiębiorstwa i może być przedmiotem obrotu. 

 

Przykłady klasyfikacji towarowych

Jako przykłady klasyfikacji towarowych o szerszym zasięgu można przytoczyć podział na grupy towarowe według SITC (Standard International Trade Classification) oraz tworzenie kodów cyfrowych dla potrzeb taryfy celnej.