Jaskrów

Jaskrów

Czytaj Dalej

Jaskier wielki

Jaskier wielki porasta brzegi zbiorników wodnych i tereny bagienne. Ma proste, puste w środku łodygi, które wybarwiają się na czerwono. Z łodyg wyrastają długie (do 20 cm), lancetowate liście w kolorze ciemnozielonym. Na każdej łodyżce wyrastają trzy, cztery złociste kwiaty w kształcie spodeczków...

Ostry napad jaskry

Ostry napad jaskry występuje na skutek zamknięcia się kąta przesączania (jaskra z zamkniętym kątem przesączania) bądź to nagle, bądź też po okresie zwiastunów, spowodowanych niewielkimi zwyżkami ciśnienia.

Objawy kliniczne. Powstają zwykle nagle na skutek znacznego, nagłego podniesienia się...

Jaskier azjatycki

Ten barwny przedstawiciel rodziny jaskrowatych łatwo rozmnaża się z nasion. Kwitnie po około pięciu miesiącach od wykiełkowania. Jako średnio wytrzymała roślina wiecznotrwała, jaskier może być przesadzony na zewnątrz, by mógł zakwitnąć w kolejnych latach. Jego bulwy o szponiastym kształcie z...

JASKIER

JASKIER (Ranunculus sp.) — roślina z rodzinyjaskrowatych ( Ranunculaceae). Spośród występującychw Polsce ponad 20 gatunków jaskrów najczęściejspotykany jest j a s k i e r r o z ł o g o w y(Ranunculus repens), pospolity chwast wilgotnychużytków zielonych i j a s k i e r o s t r y (Ranunculusacer)...

Charakterystyka chwastów - Jaskier rozłogowy

Ranunculus repens L.

Roślina wieloletnia. Łodyga podnosząca się, owłosiona, ze ścielącymi i zakorze-niającymi się w węzłach, fioletowo nabiegłymi rozłogami nadziemnymi, 15 (30)- - 40 (60) cm dł.

Liście 3-dzielne, o łatkach 3-wrębnych, ząbkowanych. Liście odziomkowe i ich odcinki środkowe na...

Charakterystyka chwastów - Jaskier bulwkowy

Ranunculus bulbosus L.

Roślina wieloletnia. Łodyga dołem cebulkowato zgrubiała. Łodyga i liście dołem odstająco, górą przylegająco owłosione.

Liście 3-dzielne, o łatkach 3-wrębnych, ząbkowanych. Liście odziomkowe i ich odcinki środkowe na ogonkach. Szypułki obłe. Kwiaty żółte, z...

Jaskier rozłogowy

Tworzy wiele nadziemnych odrostów. 

Jaskier rozłogowy (Ranunculus repens) występuje na glebach żyznych i podmokłych, w miejscach cienistych. Jest rośliną wieloletnią, rozmnażającą się przez rozłogi nadziemne. Łodygi ścielą się i ukorzeniają w węzłach. Duże złociste kwiaty rozwijają się od...

Jaskier tojadolistny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o łodydze bogato rozgałęzionej, wys. 60-120 cm. Liście dłoniastopłatowate z ząbkowanymi, lancetowatymi lub odwrotnie jajowatymi odcinkami, odcinek środkowy rozcięty aż do nasady, górne liście siedzące. Kwiaty białe, średnicy 1-4 cm.

Siedlisko: Lasy górskie, nad...

Jaskier wielki

 

Wygląd: Roślina wzniesiona, 50--150 cm wys., wieloletnia. Łodyga u nasady z pustymi, podziemnymi rozłogami. Liście wąskolancetowate, zaostrzone, nie podzielone, cało-brzegie, rzadko słabo ząbkowane. Łodyga ui góry obficie rozgałęziona z wielomy złotożółtymi kwiatami o średnicy 2,5-4...

Jaskier płomiennik

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o pędach podnoszących się lub połogich 20-30 cm wysokich. Liście odziomkowe na ogonkach, sercowate lub jajowate, liście łodygowe siedzące lancetowate i całobrze-gie, do 10 cm długości, trawiastozielone. Kwiaty o średnicy przeważnie 6-15 mm, o odgiętych działkach...

Jaskier różnolistny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, o wielu formach, do 50 cm wysoka, prawie naga. Liście odziomkowe na długich ogonkach niepodzielone, okrągławoner-kowate o brzegu karbowanym lub pitkowanym, często także z głębokimi wcięciami. Liście łodygowe siedzące podzielone aż do nasady na podłużne łatki...

Jaskier polny

 

Wygląd: Roślina jednoroczna wys. 20-60 cm ze wzniesionymi lub podnoszącymi się pędami. Liście odziomkowe niepodzielone, stożkowate lub łopatkowate, na wierzchołku grubo ząbkowane; górne liście łodygowe trójdzielne z równowąskimi lub lancetowatymi odcinkami. Bladożółte kwiaty o średnicy do 12 mm...

Jaskier kosmaty

 

Wygląd: Roślina wieloletnia wysokości 30-50 cm lub nawet 70 cm, pęd pusty i - podobnie jak liście - szorstko odstająco owłosiony. Liście odziomkowe dłoniasto podzielone ź szerokoj ajo waty mi, nieregularnie piłkowanymi odcinkami. Żółtkowożółte kwiaty o średnicy 2,5-4 cm.

Siedlisko: Lęgi i...

Jaskier ostry

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-100 cm wysokości, naga lub gęsto przylegająco owłosiona. Liście odziomkowe dłoniaste 5-7--dzielne z wąskimi odcinkami o trzech wcięciach, długoogonkowe, górne liście siedzące. Złotożółte kwiaty w luźnych gronach. Szypułki kwiatowe obłe.

Siedlisko: Łąki i...

Jaskier rozłogowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, do 40 cm wysokości. Pęd z nadziemnymi rozłogami, często ukorzeniającymi się u nasady liścia. Trójklapowe liście odziomkowe z ogonkowymi trójdzielnymi odcinkami, przeważnie ząbkowanymi. Złotożółte, błyszczące kwiaty na długich, bruzdkowanych szypułkach.

Siedlisko:...

Jaskier bulwkowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, do 30 cm wysokości, niekiedy do 50 cm. Pęd u nasady, bezpośrednio pod powierzchnią gleby bulwkowato zgrubiały (nazwa!). Pojedyncze wierzchołkowe kwiaty średnicy 2-3 cm na bruzdkowanych szypułkach. Odgięte działki kielicha przylegają zewnętrzną stroną do szypułki...

Jaskier

Szeroko rozpowszechniony gatunek roślin o wielu rodzajach; kilka jej szczególnie skutecznych leczniczo rodzajów spotykamy na obrazach śrdw. jako atrybuty Marii.