Jaskra prosta

Taką postać jaskry, gdy ostrość wzroku jest całkowicie u-tracona (visus O), nazywamy jaskrą dokonaną. Chorzy na jaskrą powinni znajdować się pod stałą opieką okulisty.

JASKRA

Jaskrę pierwotną dzielimy na jaskrę prostą oraz jaskrę z wąskim zamykającym się lub zamkniętym kątem przesączania. Poza tym wydzielamy jeszcze postać dziecięcą jaskry, której mechanizm powstania jest całkowicie odmienny.

Jaskra dziecięca i młodzieńcza

Jaskra wtórna u dzieci i młodzieży może rozwinąć się na skutek urazu, pod-wichnięcia lub pęcznienia soczewki, zapalenia błony naczyniowej, po operacji zaćmy wrodzonej, w przebiegu retinopatii wcześniaków i towarzyszyć guzom wewnątrzgałkowym.

Co to jest jaskra?

Członkowie rodzin, w których występuje jaskra, powinni zgłaszać się na regularne badania wzroku, aby wykryć chorobę w jak najwcześniejszym stadium. Uszkodzenie oka albo poważna choroba również mogą wywołać jaskrę.

Co to jest jaskra?

W zależności od rodzaju jaskry i jej przebiegu stosuje się leczenie zachowawcze lub operacyjne. Chorzy na jaskrę powinni unikać wszelkich sytuacji stresowych, ponadto nie stosować używek, np.

Choroby wzroku - JASKRA

Jaskra polega na podwyższeniu tego ciśnienia i mo-żę powstawać z różnych przyczyn.

Jaskra

Jaskra jest to choroba spowodowana przeważnie utrudnieniami odpływu cieczy wodnej i zwykle powodująca wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (śródocznego).

Jaskra wtórna

Jaskra wtórna jest postacią jaskry, która powstaje w przebiegu lub jako skutek innej choroby oka, np. Poza tym w razie potrzeby stosuje się leczenie objawowe — jak w innych postaciach jaskry.

Jaskra

Najważniejsze postaci jaskry: j.