Jaskółka (pojazd)

Jaskółka (pojazd)

Czytaj Dalej

AMFIBIE - pojazdy pływające

Przełom, jakiego w I wojnie świa­towej dokonały czołgi, skłonił kon­struktorów do poszukiwania spo­sobu maksymalnego zwiększenia możliwości wykorzystania tych po­jazdów. W 1919 r. Anglicy podjęli próby zbudowania czołgu-amfibii, który mógłby poruszać się po lądzie i wodzie. Uszczelniono kadłub...

DUKW 353, GMC („Duck") - pojazd amfibijny

Amerykański pojazd amfibijny za ­projektowany na wiosnę 1942 r. przez Komitet Badawczy Narodu-wej Obrony (NDRC) przy współpra­cy firm specjalizujących się w mor -skich konstrukcjach: Sparkman, Stephens Inc. oraz Yellow Truck. Prototyp nazwany AFKWX 353 wy ­padł doskonale w czasie prób i armia zamówiła...

Podstawy wymiary pojazdów drogowych – dopuszczalne

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów nie może przekraczać:

• Pojazdu pojedynczego z wyjątkiem naczepy:

a) dwuosiowego – 16 t,

b) o liczbie osi większej niż dwie – 24 t,

• Pojazdu dwuczłonowego lub zestawu:

a) o liczbie osi nie większej niż cztery – 32 t,

b) o liczbie osi większej niż cztery – 42...

KIEDY MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW?

a) jeżeli zostaje skazana osoba uczestnicząca w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnienia przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji- sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów...

Zakaz prowadzenia pojazdów

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w przypadkach, gdy sprawca skazany został za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w komunikacji, np. spowodowanie katastrofy lub bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie w razie...

Czujniki zliczające pojazdy

Czujniki zliczające pojazdy są montowane w na­wierzchni drogi w pewnej odległości przed skrzy­żowaniem. Przez wiele lat czujniki takie miały postać gumowych mat rozpościeranych w poprzek jezdni. Wewnątrz maty znajdowały się zespoły cienkich, szczelnych rurek wypełnionych powie­trzem. Ody przez matę...

JASKÓŁKA. Powieść współczesna

JASKÓŁKA. Powieść współczesna, powieść G. Daniłowskiego, powst. 1904-05, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1906, wyd. os. w Krakowie 1908 (1907), t.1-2. Tytuł utworu (reprezentującego typową dla twórczości Daniłowskiego „powieść z kluczem") pochodzi od konspiracyjnego pseudonimu gł. bohaterki...

JASKÓŁKA

Ptak z rzędu wróblo waty ch; galeria w teatrze, ostatni najwyższy balkon na widowni; próbny egzemplarz książki, broszury; rodzaj żakietu o długich połach, ukośnie ściętych po bokach (na kształt złożonych skrzydeł jaskółki), modnego w 2. poł. XIX w.; fryzura: włosy sczesane od obu skroni do...

POJAZDY ZAPRZĘGOWE

Zob. Bastarda; Berlinga); Biedka; Brek; Brożek; Bryka; Buggy; Daumont; Dormeza; Dyliżans; Faeton; Kabriolet; Kałamaszka; Kareta; Kariolka; Karoca; Kibitka; Kocz; Kolasa; Koleb(k)a; Lando; Linijka; Najtyczanka; Omnibus; Rydwan; Soliterka; Sulky; Taradajka; Tilbury; Wasąg; Wizawa; Wolant; Wóz.

Ewidencja przebiegu pojazdów

Charakterystyka

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu w następujących sytuacjach:

gdy pracownik używa prywatnego samochodu (a nie samochodu pracodawcy) na potrzeby działalności pracodawcy, zarówno w...

Pojazd zaprzęgowy

Środek transportowy poruszającysię na kołach (2 albo 4) lub płozach (sanie)przy wykorzystaniu żywej siły. Gł. części składowe:podwozie z kołami lub płozami, stanowiące ostojępojazdu, oraz nadwozie.

W zależności od rodzaju siłyporuszającej rozróżnia się p.z. o trakcji ludzkiej (np.riksza) i...

Jaskółka

Jako regularnie powracający ptak wędrowny jest symbolem wiosny, a tym samy też światła i płodności. Jej gniazdowanie na domach uchodzi za przynoszące szczęści.

W średniowieczu była symbolem zmartwychwstania, ponieważ po upływie zimy powraca wraz ze światłem i ponieważ sądzono, że swym młodym...

Bezpieczeństwo bierne pojazdów - praca dyplomowa (ocena bardzo dobra)

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim Technikum Zawodowe dla Dorosłych PRACA DYPLOMOWA Temat: „Bezpieczeństwo bierne pojazdów” Wykonali: Promował: Jacek Cebulski P. mgr inż. Maurycy Nowak Łukasz Borowiński Aleksandrów Łódzki 2004 Serdecznie dziękujemy za wielokrotnie okazywaną pomoc, cenne ...

Układ rozrządu, układ chłodzenia oraz układ olejenia pojazdu samochodowego. (Zadania, budowa materiałi y sposób wykonania)

Kadłuby: a)zadania: zamyka przestrzeń w której umieszczone są główne elementy silnika, chroni mechanizm korbowy i rozrządu przed uszkodzeniami, służy do zamocowania silnika w pojeździe, stanowi podstawę do mocowania osprzętu silnika. b)obciążenia: siłami gazowymi pochodzącymi z procesu spalania mieszanki, siłami bezwładności ruchomych części(mechanizmu korbowo tłokowego), c)materiały: żeliwo szare lub modyfikowane, stopy lekkie(siluminy), blachy stalowe, d)rodzaje ...

Rodzaje chłodzenia w pojeździe samochodowym.

Chłodzenie pośrednie-ciepło z nagrzanych części silnika przyjmuje ciecz w układzie chłodzenia, która następnie w specjalnym wymierniku ciepła (chłodnica) oddaje powietrzu atmosferycznemu. Chłodzenie bezpośrednie-jednoślady i niektóre samochody np. fiat 126p. Nadmiar energii (ciepła) z nagrzanych do wysokiej temperatury silnika jest odbierany bezpośrednio przez strumień omywającego je powietrza. Chłodzenie przepływowe-intensywność chłodzenia w układzie ...

Pojazdy i napędy hybrydowe

Pojazd hybrydowy to posiada co najmniej(zazwyczaj) z dwoma napędami. Jednym z pierwszych pojazdów hybrydowych był rower parowy zbudowany w 1873 roku we Francji. Do tego samego gatunku zalicza się bardzo popularne kilkadziesiąt lat temu motorowery i rowery z pomocniczymi silnikami spalinowymi. Obecnie napęd hybrydowy w motoryzacji kojarzy się głównie z pojazdami spalinowo-elektrycznymi. Spalinowe gdyż jest najbardziej rozpowszechnionym źródłem napędu a elektryczne cechują się ...

Rodzaje filtrów w pojeździe samochodowym

Filtry przegrodowe-ze względu na sposób zatrzymywania zanieczyszczeń dzieli się na powierzchniowe i objętościowe. Filtry powierzchniowe-zatrzymują cząsteczki zanieczyszczeń za powierzchni elementów filtrującego, główne cząstki większe od wymiarów porów przegrody. Cechują się małą grubością przegrody filtracyjnej. Filtry powierzchniowe typy-*siatkowe *szczelinowe *tkaninowe *papierowe Filtry siatkowe-stosuje się w dyscybutorach paliwowych wykonane w postaci ...

Budowa Pojazdów Samochodowych

Czym określone jest położenie tłoka w danej chwili? Położenie tłoka w dowolnej chwili jest określone kątem alfa przełożenia korby. Czym równoważony jest moment obrotowy? Momentem reakcyjnym. Gdzie działają siły gazowe i bezwładności, co jest ich suma algebraiczna i dlaczego? Siły gazowe i bezwładności działają na układ korbowy, działają wzdłuż cylindra a ich wypadkowa jest ich suma algebraiczną. Jaką siłę przenosi korbowód, co to za siła i z jakiego ...

Projekt małego zakładu demontażu i złomowania pojazdów

1. Wprowadzenie 2. Niewystarczający recykling surowców wtórnych ze zniszczonych aut 2.1 Odzysk surowców wtórnych jako warunek produkcji aut 2.2 Stan prawny funkcjonowania odzysku surowców wtórnych w Polsce 2.3 Projekt stacji odzysku surowców wtórnych z aut w celu odzysku surowców wtórnych 3. Powstanie stacji demontażu pojazdów 3.1 Wielkość i liczba potencjalnych klientów zakładu 3.2 Przebieg procesu demontażu 4. Zastosowanie rozwiązań ułatwiających rozwiązanie ...

Materiały ceramiczne stosowane w pojazdach samochodowych

Spis treści 1. Wstęp........................................................................................................................ str. 3 2. Materiały ceramiczne i ich zastosowanie................................................................. str. 4 3. Zakończenie.............................................................................................................. str.