Jaskółka (opera)

Jaskółka (opera)

Czytaj Dalej

Jak powstała opera w Sydney?

Otwarty w 1973 roku gmach opery w Sydney jest z pewnością najsłynniejszym budynkiem w Australii, a może nawet na całej półkuli południowej. Jest wyjątkowo piękny i stał się symbolem młodego państwa. Zlokalizowany na przylądku wrzynającym się w Zatokę Sydney, otoczony z trzech stron przez wodę...

BAL W OPERZE

BAL W OPERZE, poemat satyryczny J. Tuwima; powst. 1936,skonfiskowany przez cenzurę, kolportowany w odpisach;druk. fragm. 1936-38 w kilku czasopismach, w całości w tyg.„Szpilki" 1946 (nr 30-34), wyd. 1958 (w 3 t. Dzieł poety).Napisany w okresie pogłębiającego się w Polsce systemurządów autorytarnych i...

CYGANIE. Opera we 3 aktach

CYGANIE. Opera we 3 aktach, opera F.D. Kniaźnina, wyst.1786 z muzyką Michała Kazimierza Ogińskiego w teatrzeOgińskich w Siedlcach, 1822 z muzyką F. Mireckiego w Warszawie,1854 (w przeróbce) w Wilnie jako libretto opery S.Moniuszki Jawnuta. Głównym motywem jest napotykającaprzeszkody miłość porwanej...

JASKÓŁKA. Powieść współczesna

JASKÓŁKA. Powieść współczesna, powieść G. Daniłowskiego, powst. 1904-05, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1906, wyd. os. w Krakowie 1908 (1907), t.1-2. Tytuł utworu (reprezentującego typową dla twórczości Daniłowskiego „powieść z kluczem") pochodzi od konspiracyjnego pseudonimu gł. bohaterki...

MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach

MATKA SPARTANKA. Opera we 3 aktach, opera F.D. Kniaźnina, powst. 1786 (red. II 1787, wyd. w t. 2 Poezji W. 1788), dedykowana Sz. Potockiemu, wyst. z muzyką W. Lessla w Puławach (z I. Czartoryską w roli tyt.) 1786, podczas zjazdu przywódców opozycji antykról., która w agitacji za wzmocnieniem obronności kraju...

OPERA, widowisko scen.

OPERA, widowisko scen., w którym działania postaci i towarzyszący tekst słowny (—> libretto) są organicznie związane z muzyką. Podstawowymi elementami formy o. są partie wokalne - solowe (aria, recytatyw, ansambl) i chóralne, także samodzielne partie instrumentalne (uwertura). W zależności od...

JASKÓŁKA

Ptak z rzędu wróblo waty ch; galeria w teatrze, ostatni najwyższy balkon na widowni; próbny egzemplarz książki, broszury; rodzaj żakietu o długich połach, ukośnie ściętych po bokach (na kształt złożonych skrzydeł jaskółki), modnego w 2. poł. XIX w.; fryzura: włosy sczesane od obu skroni do...

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Pierwszy budynek operowy w USA, przy Broadwayu i 39. Ulicy w Nowym Jorku, gdzie pierwsza premiera, Faust Gounoda, odbyła się 22 X 1883; jedna z przodujących scen operowych świata, przeniesiona w 1966 do nowego budynku w Lincoln Center (zob.).

OPERA

Utwór dramatyczno-muzyczny, w którym całe libretto jest śpiewane, a podstawowymi czynnikami są partie wokalne, solowe i chóralne, partie instrumentalne (wykonywane gł. przez orkiestrę) i wstawki baletowe; wstęp instrumentalny nazywa się zazw. uwerturą; gmach, w którym się odbywa przedstawienie operowe; z...

Narodziny opery

Opera, wyszukana forma dramatu muzycznego, pojawiła się w renesansowych Włoszech i traktowana była początkowo jako bardzo elitarna forma rozrywki. Niebawem jednak zyskała sobie szeroką publiczność w całej Europie.

Opera jest rodzajem dramatu, w którym cały tekst jest śpiewany przy...

Opera włoska - Rossini, Verdi, Puccini i inni

Od 1597 roku opera rozwijała się we Włoszech, a następnie rozprzestrzeniła się po całej Europie. Jednak to włoscy kompozytorzy, tacy jak Claudio i Alessandro Scarlatti, długo pozostali najbardziej wpływowymi twórcami nowej formy artystycznej.

Tkwiąca swoimi korzeniami w tradycji literackiej, opera...

Współczesna opera

Opera, która w swojej klasycznej formie była widowiskiem muzycznym opartym na niekończących się popisach wokalnych solistów, w dwudziestym wieku uległa poważnym transformacjom. Współcześni kompozytorzy operowi, wykorzystując najważniejsze innowacje w muzyce poważnej, zaproponowali publiczności...

EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

(łac. mocą dzieła dokonanego, mocą dokonującego dzieło), zwroty używane w teologii kat. na określenie — skuteczności samych -*> sakramentów bądź osobistego wkładu szafarza i przyjmującego w proces usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka; mają duże znaczenie w teologii i ekum. dialogu.

I. DZIEJE...

Jaskółka

Jako regularnie powracający ptak wędrowny jest symbolem wiosny, a tym samy też światła i płodności. Jej gniazdowanie na domach uchodzi za przynoszące szczęści.

W średniowieczu była symbolem zmartwychwstania, ponieważ po upływie zimy powraca wraz ze światłem i ponieważ sądzono, że swym młodym...

Ex opere operantis

(łac. “na podstawie tego, czego dokonał działający”). Usposobienie podmiotu ko-nieczne przed przyjęciem sakramentu, które jednak działa niejako przyczyna, lecz raczej jako warunek pełnej skuteczności łaski Bożej (zob. DH 781, 1451, 1601-1613; ND 1309, 1311-1323, 1410).

Zob. sakrament.

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Opera

Po raz kolejny przenosimy się do Włoch, do pięknej Florencji. Tam właśnie u schyłku XVI wieku działała aktywnie grupa wybitnych poetów, uczonych i muzyków, tzw. Camerata florencka. Patronował jej początkowo hrabia Giovanni Bardi, a następnie hrabia Jacopo Gorsi. W grupie kompozytorów Cameraty działali...

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne

Gatunkiem wzbudzającym najwięcej namiętności i zdobywającym naj­szersze grono odbiorców była opera. Jej widowiskowy charakter (dzia­łające postacie, kostiumy, dekoracje i rekwizyty) z ogromną siłą oddzia­ływał na wyobraźnię widza. Jeszcze w XVIII wieku królestwem opery były Włochy i Francja (w...

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Francja

We Francji do połowy XIX wieku dominowała tzw. grand opera (fr. 'wiel­ka opera'), czyli opera heroiczna o tematyce bohatersko-historycznej. Jej przedstawicielami niejednokrotnie nie byli rodowici Francuzi, ale przybysze mieszkający w Paryżu, w tym czasie „muzycznej stolicy" Europy. Siła oddziaływania opery...

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Włochy

Opera we Włoszech stosunkowo długo zachowała tradycyjną postać. Oznaczało to prymat muzyki nad słowem, a w kwestii czysto formalnej — wyraźne oddzielenie recytatywów i arii, chociaż coraz częściej obecny był w operach recytatyw z towarzyszeniem orkiestry, a nie wyłącznie basso continuo. W ciągu...

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Niemcy

Wolny strzelec Carla Marii von Webera otwiera w roku 1821 erę romantyczną w historii opery niemieckiej. Dzieło to (scharakteryzowane już wcześniej) jest pionierskim i najwybitniejszym utworem operowym w Niemczech w 1. połowie XIX wieku. Baśniowa tematyka, sugestywna rola instrumentacji oraz wyraziste linie...