Jaskółka Śląska

Jaskółka Śląska

Czytaj Dalej

Nizina Śląska

Nizina Śląska stanowi rozległą równinę o powierzchni 12734 km2, której osią z południo-wschodu na północo-zachód płynie Odra, przyjmując z lewej strony: Osobłogę, Nysę Kłodzką, Oławę, Ślężę, Bystrzycę i Kaczawę, z prawej zaś - Małą Panew, Stobrawę i Widawę. Równina sąsiaduje od...

GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA

GAZETA WIEJSKA DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA, tygodnik, wychodzący w Opolu od stycznia 1849 do września 1850, wyd. i red. przez B. Bogedaina. Założony w okresie rewol. wystąpień Wiosny Ludów, pomyślany był jako środek zapobiegania radykalizacji mas ludowych. Przy tym spełniał jednak rolę pozytywną, choć...

JASKÓŁKA. Powieść współczesna

JASKÓŁKA. Powieść współczesna, powieść G. Daniłowskiego, powst. 1904-05, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1906, wyd. os. w Krakowie 1908 (1907), t.1-2. Tytuł utworu (reprezentującego typową dla twórczości Daniłowskiego „powieść z kluczem") pochodzi od konspiracyjnego pseudonimu gł. bohaterki...

JASKÓŁKA

Ptak z rzędu wróblo waty ch; galeria w teatrze, ostatni najwyższy balkon na widowni; próbny egzemplarz książki, broszury; rodzaj żakietu o długich połach, ukośnie ściętych po bokach (na kształt złożonych skrzydeł jaskółki), modnego w 2. poł. XIX w.; fryzura: włosy sczesane od obu skroni do...

ŚLĄSKA WOJNA PIERWSZA 1740-1742

W 1740 król Prus i elektor brandenburski Fryderyk II Wielki (1712-1786) wysunął słabo uzasadnione roszczenia dynastyczne do Śląska, wówczas należącego do korony czeskiej. Roszczenia te odrzuciła Maria Te­resa z Habsburgów (1717-1780), królowa Węgier i Czech. Fryderyk zaproponował Marii Teresie w zamian...

DOMINIK ze ŚLĄSKA OFM

ur. 1588 w Skorogoszczy (k. Opola), zm. 28 IX 1670 w Eskurialu (środk. Hiszpania), Misjonarz, orientalista.

Do zakonu wstąpił 1624 w prowincji niem. (stąd przydomek Germanus); uczył się języka arab. najpierw w rzym. kolegium mis. S. Pietro in Montorio, gdzie 1636 został lektorem i współpracował w wydaniu...

GÓRA, Góra Śląska

Parafia i dekanat w archidiec.wrocławskiej. Wieś G. istniała już 1155; w jej pobliżu przed1289 założono miasto G. (obecnie Stara G.) na prawie magdeburskim; mimo germanizacji G. była dużym skupiskiem ludnościpol., stałej bądź napływowej; jeszcze w XVI w. odbywałysię tu pol. nabożeństwa; 1945 G...

Jaskółka

Jako regularnie powracający ptak wędrowny jest symbolem wiosny, a tym samy też światła i płodności. Jej gniazdowanie na domach uchodzi za przynoszące szczęści.

W średniowieczu była symbolem zmartwychwstania, ponieważ po upływie zimy powraca wraz ze światłem i ponieważ sądzono, że swym młodym...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Ordunek górny (Ustawa Górnicza dla Górnego Śląska z 1528 roku)

Ordunek gorny albo Ustawa Górnicza dla Górnego Śląska z 1528 roku. Communte Incliti Poloniae Regini privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque co znaczy: Powszechny sławnego Królestwa Polskiego przywilej zatwierdzonych publicznie konstytucji, zezwoleń i dekretów Kraków A.D. 1506 Władza sądownicza Żupnik – wybierany przez gwarków z pośród ich grona, sprawował władzę sądowniczą, wydawał zezwolenia na prowadzenie ...

Geologia Politechnika Śląska opisy oraz def. z wykładów I rok

Skały osadowe-powstają w wyniku sendymentacji. Podział;okruchowe->produkty wietrzenia innych skał chemiczne->głownie sole, wytracają sie zwiazki chcemiczne z wody (ewaporaty) organogeniczne->nagromadzone cząstki roślinne i zwierzęce wietrzeniowe-> jako nierozpuszczalne produkty wietrzenia skał, pozostają jako zwietrzelizna ( np.skały ilaste-> glinki,laferyty, boksyt) Typy skał: węglanowe (skład węglan wapnia), okruchowe (skł: ziarna detrytyczne), ewaporatowe( ...

Opis Dolnego Śląska.

DOLNOŚLĄSKIE, WOJEWÓDZTWO, województwo (od 1999) w pd. -zach. części Polski; graniczy z Czechami na pd., z Niemcami na zach., z woj.: lubuskim i wielkopol. na pn. oraz opol. na wsch.; utworzone z byłych woj.: wrocł., jeleniogór., wałb. i legn. oraz niewielkich części kal. i leszcz.; pow. 19 948 km2 (7. miejsce w kraju); 3,0 mln mieszk. (1997); stolica Wrocław, inne większe miasta: Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra ; dzieli się na 4 powiaty grodzkie, 26 powiatów ziemskich i ...

Zabytki Dolnego Śląska

Zabytki Dolnego Śląska 1. Zamek Grodno w Zagórzu Śl. z XIII wieku - obecnie muzeum Zamek Grodno jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych zamków śląskich. Powstał w XIII wieku jako jedno z ogniw systemu ochronnego na południowej granicy księstwa Świdnicko - Jaworskiego. Początkowo w rękach Piastów, potem czechów, mocno związanej z Polską rodziny panów z Łagowa - którzy przebudowują gotycki zamek w stylu renesansowym. Kolejnym właścicielem jest feudał ...

Walory turystyczne Dolnego Śląska

Szybko o Dolnym ŚląskuPojęcie Śląska wywodzi się od nazwy terytorium plemiennego Ślężan. Kraina ta była jednym z głównych ośrodków kształtowania się państwa polskiego. Granica Śląska pokrywała się wówczas z granicami ustanowionej w roku 1000 diecezji wrocławskiej. Podział na Śląsk dolny i górny pojawiło się wraz z rozbiciem dzielnicowym w XII wieku. Dolny Śląsk (województwo dolnośląskie) obecnie zajmuje obszar prawie 20 000 km2. Krainy geograficzne· Nizina ...

Święta Jadwiga Śląska

Św. Jadwiga Śląska, księżna, wdowa. Urodziła się w 1174 (1179?) roku jako córka Bertolda IV hrabiegona Andechs (Bawaria). Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedyktynekw Kitzingen. W trzynastym roku życia poślubiła Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, zktórym miała...

Muzeum Śląska Opolskiego

Zajmuje najstarszą w Opolu kamienicę (z XV w.), dawną siedzibę kolegium jezuickiego. Przebudowana na barokową, ma charakterystyczne wzmocnienia murów i cylindryczne narożniki. Łączy się wspól­nym dachem z niżej stojącym budynkiem. W obu zgromadzono ponad 30 tys. ekspo­natów. Zbiory archeologiczne...

Jaskółka

Jaskółki są zwiastunami wiosny i dlatego głosicielami radości. Według starych wierzeń ludowych gniazdo jaskółcze w domu przynosi szczęście. Na Rodos i Samos istniał kiedyś zwyczaj witania przez dzieci radosnym śpiewem powrotu tych ptaków. Tych „śpiewaków jaskółczych” nazywano cehóoviorai. Wodzirej...

ARMIA ŚLĄSKA

Utworzona wiosną 1813 na Śląsku armia prus., złożona w dużym stopniu z Lan-dwehry. Komendę nad nią objął gen. Blucher. Armia ta biła się pod Liitzen, Budziszynem, nad Kaczawą i pod Lipskiem. Jako pierwsza wkroczyła do Francji w I 1814, działała w Szampanii i Lotaryngii.

LEGNICA, jedno z głównych m. Dolnego Śląska

W V 1813 toczyły się tu walki między Armią Śląską Bliichera a korpusami WA. 5 VI nocował w L. Napoleon.

Jaskółka dymówka

Dymówka żyje w Europie, w Azji, w Afryce północno-wschod-niej i północno-zachodniej oraz w Ameryce Północnej. Zamieszkuje wsie i miasta. Charakterystyczne gniazdo w formie miski lepią oboje partnerzy z gliny i słomy (lub źdźbeł traw). Gniazdo oparte jest na wystających krawędziach murów lub belek...