Jaskółczak modry

Jaskółczak modry

Czytaj Dalej

Płucnica modra

 

Wygląd: Plecha listkowata o dużych, szerokich odcinkach, zwykle pomarszczonych t pofałdowanych, o brzegach wznoszących się, często powcinanych (aż do krzaczasto-taśmowatych); górna powierzchnia szara do niebieskawoszarej, zwykle z ciemnymi plamkami ; na brzegu plechy izidia i soredia, czasem tylko izidia...

Obrost modry

 

Wygląd: Plecha listkowata. rozetkowata 2-5cm,białoszarado niebieskoszarej; odcinki 0,5-1 mm szerokie, wypukłe, ułożone promieniście; górna strona matowa, czasem białawo nakrapiana, z wypukłymi niebieskoszarymi soraliami; rdzeń K- żółty; apotecja rzadkie 1-2 mm średnicy, tarczka czerwonobrązowa...

Wgłębka modra

 

Wygląd: Piecha 2-3 mm szeroka, sino-zielona 4 5-krotnie szersza niż wyższa.

Podobne gatunki: R. sorocarpa ma odcinki plechy węzsze; górna komórka skórki i komórki miękiszu asymilacyjnego cienkościenne.

Siedlisko: Najczęściej na ścierniskach.  

Występowanie: W umiarkowanym...

Trzęślica modra

 

Wygląd: trawa trwała, rosnąca w okrągławych kępkach, z bardzo twardymi korzeniami i krótkimi rozłogami, Źdźbła wzniesione, cienkie, lub nieco mocniejsze, gładkie, mają tylko jedno kolanko tuź nad powierzchnią ziemi, z maczugowatym międzywę-źlem u nasady długości ok. 5 cm (międzywęźlem...

NAD PIĘKNYM, MODRYM DUNAJEM

) Johanna Straussa syna; przymiotnik modry przyjąć należy jako poetycką a.

Trzęślica modra

Trzęślica modra (Molinia cocrulea)__roślina z rodziny traw ( Gramineae); wieloletniatrawa kępowa łąk mokrych; często występuj*na torfach, tworząc czasami prawie jednoga!

Turak modry [szyszak modry] (Musophciga uiolacea)

Turak modry występuje w nizinnych lasach zachodniej Afryki nad rzekami.

Kurtaczek modry (Pitta guajana)

Kurtaczek modry żyje na południu Azji.

Modraszka [sikora modra] (Parus caeruleus)

Modraszka znosi 10-15 jaj i wysiaduje je sama, karmiona przez samca.

Sikora modra

Sikora modra żyje w Europie, w Afryce Północnej i Azji.