Jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Czytaj Dalej

Jura Krakowsko Częstochowska

Większość podziemnych form krasowych możemy znaleźć w jaskiniach i są to takie formy jak: stalaktyty - nacieki zwisające ze stropu jaskini, w kształcie sopli lub długich rurek wapiennych, stalag-mity - nacieki tworzące się w dnie jaskini w postaci guza, słupa czy lichtarza.

Wyżyna KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

100-metrową krawędzią (kuesta); ponad powierzchnię wyżyny wznoszą się liczne skrasowiałe skałki wapienne (ostańce), niekiedy z ruinami dawnych zamków (Ojców, Rabsztyn, Ogrodzieniec, Olsztyn); liczne jaskinie krasowe (m.