Jaskinia zapomnianych snów

Czytaj Dalej

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Świat – wstęp

 

Na początku była nicość

(Księga Rodzaju)

 

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz...

Rola snu w literaturze i malarstwie

Rola snu w literaturze i malarstwie

 

 Rola snu była różnoraka. Moim głównym zadaniem jest udowodnienie, że sen w wybranych przeze mnie utworach literackich wykorzystywano do osiągnięcia konkretnych celów i efektów. Swoja wypowiedź chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia etymologii słowa oniryzm. Pochodzi...

„Sąd nad Polską i sen o Polsce w literaturze polskiego romantyzmu, „Weselu”i„Przedwiośniu”

 

1795 rok to data przełomowa w historii II Rzeczypospolitej. Polska utraciła niepodległość na 123 lata. Została zajęta przez państwa ościenne i poddana procesom germanizacji , msyfikacji ,ciągłej niewoli ,której jarzmo naród kilkukrotnie i bezowocnie próbował zrzucić...

Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze

Młodopolskie sny o znużeniu wywodziły się w głównej mierze z filozofii Schopenhauera, który wyrażał skrajnie pesymistyczne poglądy na świat, świetnie wyrażał ból istnienia, poczucie bezcelowości wszelkiego działania. Za jedyną wartość uważał sztukę, zaś życie traktował jako źródło zła...

Zjawy, duchy, sny i wizje – jaką funkcję pełnią w wybranych utworach romantycznych?

 

Romantyzm w swoich założeniach apelował do władz pozarozumowych człowieka – wiary, uczuć, intuicji i wyobraźni. Dlatego w utworach romantycznych pojawia się świat fantastyczny (jego elementy to m. in. postacie ze świata fantastycznego, takie jak zjawy, duchy i upiory), a do wizji i snów przywiązuje...

„Świat to labirynt, teatr, sen...” która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz z jego rozwojem ewoluowały sposoby postrzegania rzeczywistości i wyrażania jej. Najstarsze literackie zapiski związane ze światem dotyczą dociekań genezy wszechrzeczy. Można je odnaleźć w mitologicznej czy biblijnej...

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

Sen - stan fizjologiczny

Sen fizjologiczny, stan czynnościowy układu nerwowego charakteryzujący się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zanikiem aktywności ruchowej, zwolnieniem czynności serca, oddychania i in. funkcji fizjologicznych oraz czasową utratą świadomości (przytomność) w wyniku fizjologicznego rozprzestrzeniania...

SEN

Sen jest przeciwieństwem stanu czuwania; jest to stan obniżenia wrażliwości na bodźce i częściowej bezwładności organizmu oraz spowolnienia jego funkcji; połączony ze zniesieniem przytomności, występujący okresowo u człowieka oraz u zwierząt z wysoko rozwiniętym ośrodkowym układem nerwowym...

Sen - HISTORIA INTERPRETACJI SNÓW

Przedstawię tu trzy poglądy dotyczące rozumienia snów. Pogląd Freuda, głoszący, iż wszelkie sny stanowią wyraz irracjonalnej i aspołecznej natury człowieka. Interpretacja Junga , który twierdzi, że sny są objawionej nieświadomej mądrości transcendentnej wobec jednostki, oraz pogląd że, marzenia...

Sen - WCZESNA NIEPSYCHOLOGICZNA INTERPRETACJA SNÓW

Historia interpretacji snów zaczyna się od prób zrozumienia znaczenia snów nie jako zjawisk psychologicznych, lecz jako rzeczywistych doświadczeń odcieleśnionej duszy czy też jako głosu istot nadprzyrodzonych bądź duchów.

Tak więc Aszantowie uważają, iż jeśli mężczyźnie przyśni się, że ma...

Sen - PSYCHOLOGICZNA INTERPRETACJA SNÓW

W przeciwieństwie do niepsychologicznej interpretacji snów, według której wyrażają one rzeczywiste zdarzenie lub przekazy od sił zewnętrznych, psychologiczna interpretacja próbuje zrozumieć sny jako wyraz stanu umysły śniącego człowieka. Te dwa ujęcia nie zawsze są odrębne. Wręcz przeciwnie, aż do...

Sen - SNY I MARZENIA

Sny stanowią podstawowy materiał do poznawania fenomenu symboli. Badając symbolikę snów należy je traktować jak fakty, specyficzny przejaw naszej podświadomości. Badając sen, idąc w głąb jego treści, warto z niego wyłuskać obrazy i charakterystyczne dla niego myśli, nie przekraczając jego granic...

SEN - na podstawie tekstu „Sen i marzenia senne”

Co to jest?- Żyjemy wg rytmu dobowego. Cała fizjologia ( metabolizm, praca serca, temperatura, hormony) słabną w ciągu dnia. Po aktywnym dniu potrzebna jest nam regenerująca noc- sen. Trzecia część rytmu dobowego to okres spoczynku. W ciągu snu, w zależności od jego faz, zmienia się kształt...

Zmienione stany swiadomości - Przytomne sny

- Przytomne sny to zdawanie sobie sprawy z tego, że śni.

- Jest to umiejętność, której można się wyuczyć przez regularne ćwiczenia.

- Pozwala śniącym sprawować kontrolę nad ich marzeniami sennymi.

- Badanie : używane są tutaj okulary, w których błyska czerwone światło, kiedy  wykryją sen REM;...

Czym jest niedobór snu?

Wszyscy musimy spać - wiadomo, że brak snu wywołuje różne problemy. Jesteśmy bardzo zmęczeni, rozkojarzeni i nie umiemy się dobrze skoncentrować. Boli nas głowa, mamy zawroty głowy, depresję, jesteśmy agresywni i źli. Stan, w którym brak snu jest źródłem kłopotów, nazywamy...

Jak pracuje mózg w czasie snu?

Przed ponad stu laty naukowcy odkryli, że mózg ludzi i zwierząt wysyła nieustannie słabe sygnały elektryczne. Sygnały te przechodzą przez miliony połączonych ze sobą komórek nerwowych, z których składa się większa część naszego mózgu. „Echo" tych sygnałów przedostaje się przez czaszkę i...

Czym jest faza głębokiego snu?

Podczas snu głębokiego (charakteryzującego się falami o niskiej częstotliwości) nie trwamy w całkowitym bezruchu. Nie zdając sobie z tego sprawy, możemy drgnąć lub przesunąć ręką przeszkadzający koc czy odgonić irytującą muchę. Również ciało zmienia swoją pozycję - w pewnych okresach co...

Jakie są cechy snów?

Marzenia senne mają przeważnie charakter wizualny, rzadko obejmują dźwięki, zapachy i smaki. Częściej są czarno-białe niż kolorowe. Pewne tematy i treści snów pojawiają się ciągle na nowo. Mogą one dotyczyć między innymi latania, spadania, chodzenia nago, znalezienia się w pułapce i...

Jakie jest znaczenie snów?

Naukowcy, a zwłaszcza psycholodzy (eksperci w dziedzinie ludzkiego umysły i zachowania), wysunęli kilka teorii dotyczących przyczyn pojawiania się marzeń sennych i znaczenia różnych snów. Jedno wyjaśnienie dowodzi, że sny są związane z ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce dzień lub dwa dni...