Jaskinia w Trzech Kopcach

Jaskinia w Trzech Kopcach

Czytaj Dalej

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

Zaprezentuj obraz Boga ukazany w literaturze trzech wybranych epok.

PAKT TRZECH (Pakt Berliński) - uktad 1940 r.

Porozumienie podpisane w Berlinie 27 września 1940 r. przez ministrów zagranicznych Niemiec Joachima von *Ribbentropa, Włoch Galeazzo *Ciano i Japonii Yosuke *Matsuo-kę, było rozszerzeniem *paktu stalo­wego z 22 maja 1939 r. Japonia zde­cydowała się na przystąpienie do paktu licząc, że przymierze z...

"Lalka" jako powieść o trzech pokoleniach polskich pozytywistow

( Rzecki - romantyk, Wokulski - bohater epoki przelomu, Ochocki - pozytywista )

Rzecki reprezentuje stan mieszczanski, wielki idealista polityczny, marzyciel, niepoprawny optymista, uczstniczyl w wojnie o wojnosc polski pod Napoleonem.

Wokulski pochodzil ze zrojnowanej rodziny szlacheckiej i laczyl cechy...

Co to jest tzw. „Mit jaskini”

„Mit jaskini”: Najbardziej znanym z Platońskich mitów przedstawiony w jednym z dialogów o nazwie -> „Państwo” jest alegoryczna opowieść o ludziach zamkniętych w jaskini.

ETYKA - Przykład z trzech zasad etycznych

- Życie ludzkie jest święte, gdyż jest ono darem Boga. (chrześcijaństwo)

- Odbieranie życia ludzkiego jest zadawaniem największego cierpienia. (buddyzm)

- Życie ludzkie jest podstawową wartością, gdyż wszyscy jesteśmy równoprawnymi członkami ludzkiej wspólnoty. (humanizm)

Nie wszystkie systemy...

WYCHOWANIE MORALNE - Kohlberg ujmuje rozwój moralny w ramach trzech poziomów...

1.Przedkonwencjonalny (wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny).

Wyróżnia się tu:

a) stadium „kary i posłuszeństwa”

b) relatywizm instrumentalny”.

2. Konwencjonalny -13-16 rok życia.

Wyróżnia się tu:

a) stadium „dobry chłopiec/dziewczyna”,

b) stadium „prawo i porządek”.

3. Postkonwencjonalny -po...

Koncepcja trzech zakresów kultury (A. Kłoskowska) i kultura masowa

I układ Akulturacja zachodzi w stos. bezpośrednich, osobistych, z odwracalnością roli nadawcy i odbiorcy. 

II układ stosunki rzeczowe bezpośrednie i pośrednie, formalne, treści kult. są przekazywane przez instytucje. Rola nadawcy i odbiorcy komunikatu jest odrębna i zawarta w odrębnych rolach.

III...

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

W trzydzieści trzy lata po śmierci Chrobrego panowanie przejął jego imiennik : Bolesław II Śmiały. Analizując politykę wszystkich trzech Bolesławów można dojść niestety do tego następującego wniosku: za każdym razem w efekcie końcowym dochodziło do kryzysu.

Społeczeństwo feudalne - Społeczeństwo trzech stanów

Nierówności społeczne i majątkowe znalazły w początkach XI wieku uzasadnienie ideologiczne, wedle którego ludzie dzielą się na trzy stany: tych którzy się modlą, walczą i pracują.

Trzech władców Polski, którzy twoim zdaniem przyczynili się do rozwoju państwa polskiego

W dziedzinie kościelnej Polska otrzymała niezależną metropolię kościelną z arcybiskupstwem w Gnieźnie i powołano trzy biskupstwa : w Krakowie, Wrocławiu, Kołobrzegu.

Ściąga z niemieckiego z trzech form czasownika

Biegać Laufen Lief Gelaufen Brać Nehmen Nahm Genommen Być Werden Wurde Geworden Być Sein War Gewesen Ciągnąć Ziehen Zog Gezogen Chcieć Wollen Wollte Gewollt Czynić Tun Trat Getan Czytać Lesen Las Gelesen Dawać Geben Gab Gegeben Kazać Lassen Liess Gelassen Latać Fliegen Flog Geflogen Leżeć Liegen Lag Gelegen Lubić Mógen Móchte Gemocht Łamać Brechen Brach Gebrochen Łapać Fangen Fing Gefangen Mieć Haben Hatte Gehabt Mieć pow ...

Podaj definicję organizacji społecznej w jednym z trzech możliwych ujęć

Organizacja społeczna – grupa celowa powołana na organizację określonych zadań zmieniających do tego celu w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie środków i ludzi.

*organizacja w sensie rzeczowym – całość składająca się z rzeczy oraz ludzi wyposażonych w narzędzia.

*organizacja w sensie...

Scharakteryzuj jedną z trzech podstawowych teorii socjologii

Teorie socjologii:

- psychoanaliza – naturalne potrzeby tak jak życie i śmierć są podstawą do szukania związków i agresji (autorstwa Zygmunta Fruda)

*faza oralna od urodzin do 2 roku życia,

*faza analna od 2-3 roku życia (przejmowanie kontroli),

*faza genitalna (narodziny silnej więzi...

Charakterystyka trzech systemów pamięciowych

Wyróżnia się trzy główne systemy pamięci przemijającej oraz trzy systemy pamięci trwałej: 1.

Co to są jaskinie krasowe?

Kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki, jaskinie są zalane wodą. Woda ścieka szczelinami między wapiennym pod­łożem bądź też płynie jaskiniami jak podziemna rzeka i ostatecznie znowu zbiera się w dolnych pokładach wapiennej skały.

BOLESŁAW ŚMIAŁY. Dramat w trzech aktach

Dramat w trzech aktach, utwór dram. Dramat w trzech aktach,wyd w Krakowie 1907.

HENRYK VI NA ŁOWACH. Komedia we trzech aktach

Komedia we trzech aktach, komedia (przez niektórych badaczy zaliczana do —> dram) W.

KSIĄDZ MAREK. Poema dramatyczne we trzech aktach

Poema dramatyczne we trzech aktach, dramat J.