Maszycka Jaskinia

Stanowisko kultury magdaleńskiej w okolicach Krakowa, w dolinie Prądnika; wysunięty najbardziej na wschód dowód najwcześniejszej ekspansji kultuiy magdaleńskiej (15-14 tys. lat temu), związanej z łowcami reniferów i suhaków.

Znaleziska tzw. navettes (specyficznych opraw narzędzi kamiennych), a także...

KANALIKI KRĘTE, kanaliki nerkowe, elementy nefronu

Wyróżnia się kanaliki kręte I rzędu (proksymalne) i kanaliki kręte II rzędu (dystalne). Na terenie kanalików krętych zachodzą procesy resorpcji, czyli zwrotnego wchłaniania z moczu pierwotnego do krwi substancji potrzebnych organizmowi oraz sekrecji, czyli wydzielania z krwi do światła kanalika...

WŁOSIEŃ KRĘTY, włosień spiralny, pasożytniczy obleniec (nicień)

Należy do pasożytów poliksenicznych (wielodomowych), tzn. może występować u różnych gatunków mięsożernych lub wszystkożernych (Świnia, lis, kot, niedźwiedź, wilk, szczur, człowiek). Wszystkie stadia rozwojowe włośnia są pasożytnicze.

Jego cykl rozwojowy przebiega w przewodzie pokarmowym oraz...

Kanaliki kręte (nasienne) jądra

Ściana kanalików krętych jądra składa się z:

nabłonka plemnikotwórczego (z komórkami podporowymi Sertolego);

błony własnej.

Nabłonek plemnikotwórczy spoczywa na błonie podstawnej i jest rodzajem nabłonka wielowarstwowego. Składa się z komórek szeregu spermatogenezy i komórek...

Błona własna kanalika krętego jądra

Spoczywa na niej nabłonek plemnikotwórczy wraz z komórkami podporowymi Sertolego. W jej skład wchodzi:

błona podstawna nabłonka plemnikotwórczego;

warstwa środkowa zbudowana z kilku pokładów komórek mioidalnych (mają słabą zdolność kurczenia się, zawierają włókienka kurczliwe zbudowane z...

Ustrój Krety

Życie warstw uprzywilejowanych na Krecie skupiało się na dworze, a władca był najprawdopodobniej także najwyższym kapłanem. Jak przedstawiały się stosunki polityczne na wyspie, tego dokładnie nie wiemy. Przypuszcza się, że w epoce średniominojskiej władały na Krecie dwie dynastie: jedna w...