BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI PORZECZEK

BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI PORZECZEK —choroba grzybowa bardzo rozpowszechnionana porzeczce czerwonej, rzadsza na porzeczceczarnej i agreście. O b j a w y : na liściach odkońca czerwca, masowo w lipcu i sierpniu,występują wieloboczne wyraźne plamki, średnicy2—5 m m , na początku brunatnoczerwone,później...

BIAŁA PLAMISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK

BIAŁA PLAM ISTOŚĆ LIŚCI TRUSKAWEK —choroba grzybowa truskawek, bardzo powszechna,ale rzadko dotkliwa. O b j a w y : na liściach,najpierw na górnej powierzchni ukazują sięplamki małe, ciemnopurpurowe, nieco rozlane,później widoczne po o b a stronach, okrągławe,średnicy 1—3 nim , białoszare lub...

Nizinne czerwono białe bydło

Nizinne czerwono białe bydło -rasa bydła występująca w woj. wrocławskim i opolskim,powstała w wyniku przekr/yźow'ania pogłowiamiejscowego bydłem innych ras (bernery,simentale); umaszczcnie czerwono-bialc, głowai szyja przeważnie czerwone, kończyny i połowaogona białe, a na zadzie i środkowej partii...

Szum biały

Szum biały - zakłócenie w kanale informacyjnym, w którym wszystkie niepożądane częstotliwości w dostępnym paśmie transmisji mają ten sam poziom. Poziom szumu białego nie zależy od częstotliwości (brak wyróżnionych częstotliwości zakłóceń). Odmianą szumu białego jest szum różowy - z...

PRZESTĘP BIAŁY

PRZESTĘP BIAŁY (Bryoniaalba)—roślina z rodziny dyniowatych(Cucurbitaceae),trująca; bylina u nas zdziczała;jej grube i mięsiste korzeniesą surowcem leczniczym;kraje się je w plastryw celu ułatwienia procesususzenia.

WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ

WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ —najszlachetniejsza rasa świń w Polsce, powstałaze zlania się 2 ras: wielkiej białej angielskiej(importowanej od 50 lat z Anglii) i białej ostrouchej;rasę tę hoduje się w Polsce w rejonach produkcjibekonowej w województwach: bydgoskim,gdańskim, poznańskim, rzeszowskim...

Maszycka Jaskinia

Stanowisko kultury magdaleńskiej w okolicach Krakowa, w dolinie Prądnika; wysunięty najbardziej na wschód dowód najwcześniejszej ekspansji kultuiy magdaleńskiej (15-14 tys. lat temu), związanej z łowcami reniferów i suhaków.

Znaleziska tzw. navettes (specyficznych opraw narzędzi kamiennych), a także...

Bocian biały (Ciconia ciconia)

Bocian biaty występuje w Europie, Azji i północnej Afryce. Przyzwyczajony do obecności człowieka gniazda wije często na budynkach. Światowa populacja bocianów zmniejsza się stale i gatunek ten zniknął już z wielu krajów Europy. Niemniej gnieździ się jeszcze w wielu rejonach Polski. Znane jest jego...

Białe karły

Aktywne życie gwiazd trwa tak długo, jak długo w ich wnętrzach mogą przebiegać reakcje termojądrowe. Proces ten - jak wiemy - rozpoczyna się od spalania najlżejszego pierwiastka - wodoru, a kończy na wytworzeniu najstabilniejszego - żelaza, które dla gwiazd stanowi po prostu bezużyteczny żużel...

BIAŁY TERROR

Tak nazywano zabójstwa bonapartystów, dokonywane w płd. Francji latem 1815, kiedy dotarła tam wieść o klęsce cesarza pod Waterloo. Okolice Tulonu, Marsylii, Awinionu, Montpellier, Bordeaux i Tuluzy opanowane zostały przez tzw. Verdets, czyli „zielonych” - zwolenników Burbonów.

Były to w większości...

Bocian biały

Ciconia ciconia (L.), rodzina Ciconiidae — bociany. Jest dużym ptakiem (102 cm długości) o długich nogach i szyi oraz i klinowatym dziobie. Ubarwienie ma białe, na końcach skrzydeł czarne.

Nogi i dziób dorosłycM ptaków są czerwone. Żyje w Europie, Azji i Afryce północno-zachodniej. W Azji areał...

Czapla biała

Egretta alba (L.), rodzina Ardeidae — czaple. Jest prawie tej samej wielkości co czapla siwa (89 cm długości).

Upierzenie osobników obu płci jest śnieżnobiałe, nogi czarne, dziób czarny, u podstawy żółty. Żyje w ciepłych rejonach Azji, w Afryce, Ameryce Południowej i Australii. W Europie występuje...

BIAŁA ISTOTA

Część tkanki ośrodkowego układu nerwowego złożona głównie z aksonów neuronów, najczęściej posiadających zmielinizowane otoczki, towarzyszącej tkanki glejowej i na-czyń krwionośnych, istota biała tworzy drugą, wewnętrzną warstwę kory mózgowej, stanowj liczne szlaki, łączące poszczególne...

BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...

KRWINKI BIAŁE

Krwinki białe (leukocyty) stanowią niejednorodną grupę elementów morfotycznych krwi, na którą składają się następujące komórki:

1. Krwinki białe ziarniste – granulocyty, a wśród nich:

- granulocyty obojętnochłonne – neutrofile (45-65%);

- granulocyty kwasochłonne - eozynofile (2-5%);

-...

Istota biała półkul mózgu

Największym skupiskiem istoty białej w obrębie półkul mózgowych jest ośrodek półowalny utworzony przez włókna nerwowe biegnące w różnych kierunkach powyżej ciała modzelowatego. Niżej włókna nerwowe są skupione w trzech torebkach: wewnętrznej, zewnętrznej i ostatniej. W zależności od przebiegu i...

Kresa biała

Rozciąga się od wyrostka mieczykowatego do spojenia łonowego, w linii pośrodkowej, utworzona przez krzyżujące się rozcięgna mięśni płaskich brzucha. Jest szersza powyżej pępka. W miejscu pępka jest wzmocniona przez powięź pępkową, która jest częścią powięzi poprzecznej i tworzy pierścień...