Jasieniec (województwo warmińsko-mazurskie)

Jasieniec (województwo warmińsko-mazurskie)

Czytaj Dalej

Województwo Warmińsko-Mazurskie

- Kruklin - Kruklanki - Jeziorowskie - Jasieniec - Zagaj - Przerwanki - Sapieniec - Ogonki - Węgorzewo - Ruska Wieś - Zwierzyniecki Róg - wzdłuż jez.

Województwo warmińsko-mazurskie

Powierzchnia 24 202 km2; 1,5 mln mieszkańców. Na 1 km2 przypada 60,0 osób. Lasy zajmują 30%, a wody 6% powierzchni województwa. Różnymi formami ochrony krajobrazu objęto 53% jego obszaru. Geograficznie wyróżnia się tu Wysoczyznę Elbląską i Pojezierze Olsztyńskie oraz krainy Pojezierza Mazurskiego:...

Scharakteryzuj rodzaj turystyki która mogłaby się rozwijać w regionie warmińsko - mazurskim.

Turystyka aktywna: młodzieżowa, rekreacyjna i specjalistyczna Województwo warmińsko – mazurskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Polski. Jest to obszar charakteryzujący się wybitnymi walorami przyrodniczymi i bogatymi zasobami kulturowymi. U podstaw formułowania strategii rozwoju turystyki jako wiodącej funkcji gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego tkwią zasady zrównoważonego rozwoju – procesu integrującego cele, decyzje i działania ...