Jasieniec piaskowy

Jasieniec piaskowy

Czytaj Dalej

Jasieniec piaskowy

 

Wygląd: Roślina dwuletnia, ścieląca się lub podnosząca, owłosiona bez rozłogów, 20-50 cm wysokości. Łodyga mocno rozgałęziona z liśćmi skrętoległymi, wąskojajowaty-mi, na brzegach pofalowanymi. Główki kwiatowe niebieskie i okrągławe, 1,5-2,5 cm średnicy.

Siedlisko: Piaszczyste wrzosowiska...

Charakterystyka chwastów - Kocanka piaskowa

Helichrysum arenarium (L.) Moench

Roślina trwała o wysokości 15-20 cm. Posiada liście kutnerowate.

Kosz. po 3 - 20 w gęstych, płaskich kwiatostanach. Liście okwiatu luźno przylegające. Kwiat przedprątny, ponieważ wysypuje pyłek przed dojrzeniem znamion. Kwiat koloru cytrynowego. Korona koloru...

Turzyca piaskowa

  Siedlisko: Wydmy, suche bory sosnowe, wrzosowiska, murawy piaskowe i inne piaszczyste miejsca.

Poziewnik piaskowy

Wygląd: Rodzina jednoroczna, owłosiona, z wyraźnie czworokanciastą łodygą, u nasady często czerwonawo na-biegłą, od 10 do ponad 30 cm wysokości. Liście ogonkowe, jajowate do owalnolan-cetowatych, brzegiem tępo ząbkowane, górne - gruczołowato, puszyście owłosione. Kwiaty zebrane po 4-8 w...

Macierzanka piaskowa

Wygląd: Wieloposta-ciowy gatunek zbiorowy. Roślina wieloletnia, od 5 do 30 cm wysokości, z płożącymi się lub podnoszącymi, często korzeniącymi się łodygami, u nasady zazwyczaj nieco zdrewniała. Liście krzyżowo naprzeciwległe, płaskie, odwrotnie jajowate do równowąskoeliptycz-nych, w...

Omrzel piaskowy

Wygląd: dług. do 1 cm. Brunatnoczarny chrząszcz o pokrywach pokrytych licznymi bruzdami. Kształtem ciała różni się zdecydowanie od mącznika młynarka i pokątnika zło-wieszczka, gdyż przedstawiciele rodziny czar-nuchowatych cechują się dużą zmiennością postaci. Barwa ciała zależy od podłoża -...

Pszczolinka piaskowa

Wygląd: długość 2 cm. Tułów pokryty gęstymi białymi włoskami, poza tym ciało czarniawe.

Środowisko: skraje dróg, nasypy i skarpy o piaszczystym gruncie.  

Liczebność: lokalnie liczna, zwykle tworzy duże kolonie złożone z setek a nawet tysięcy osobników. Na miejsce znajdowania się kolonii...

Szczerklina piaskowa

Szczerklina piaskowa jest podobna do niektórych innych przedstawicieli licznej gatunkowo rodziny grzebaczowatych (Sphecidae). Szczerklina piaskowa spotykana jest od czerwca do października.

Co to są formy piaskowe?

Najbardziej wszechstronną ze wszystkich technik odlewniczych jest odlewanie przy zastosowaniu form piaskowych.

Piaskowy rekin tygrysi

Piaskowy rekin tygrysi występuje w wielu morzach świata.

Babka piaskowa

Wygląd: wrzecionowate ciało o wysokiej, spłaszczonej w niewielkim stopniu głowie. Oczy nie są skierowane ku górze. Szczeliny skrze-lowe pionowe, krótkie, sięgające jedynie do nasad płetw piersiowych. Trzon ogonowy długi i niski. W rzędzie wzdłuż boku 41-52 łuski; kark, przednia część grzbietu (do...

Mak piaskowy

 

Wygląd: Roślina jednoroczna 10-30 cm, rzadko do 50 cm wys. Łodyga i liście przylegająco szczeciniasto owłosione. Liście dolne na ogonkach, górne siedzące, głęboko pierzastodzielne, ząbkowane. Słabo rozgałęziona łodyga z pojedynczym, ciemnoczerwonym kwiatem na długiej szypułce. 15-25 mm długie...

Rzeżusznik piaskowy

 

Wygląd: Roślina jednoroczna lub dwuletnia, szorstko owłosiona. Łodyga, w odróżnieniu od rzeżusznika Hallera bez rozłogów. Liście rozłogowe ułożone w rozetkę, pie-rzastowcięte lub grubo ząbkowane, górne liście łodygowe lancetowate, zatokowo-ząbko-wane lub całobrzegie. Kwiaty przeważnie białe...

Macierzanka piaskowa

Siedlisko: Suche murawy piaskowe, skarpy, przydroża, wrzosowiska, widne lasy, zarośla.

Kocanki piaskowe

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 10-40 cm wysokości, biało wełnisto owłosiona, o łodydze wzniesionej lub podnoszącej się, nierozgałęzionej. Dolne liście łopatkowate na ogonkach, ustawione w rozetce, liście łodygowe siedzące, równowąskie, tępo zakończone. Koszyczki kwiatowe kuliste, żółte lub...

Wierzba piaskowa

Uwagi ogólne: Wierzba piaskowa bywa często ujmowana jako podgatunek wierzby płożącej (Salix repens ssp.

Wydmuchrzyca piaskowa

Uwagi: wydmuchrzyca piaskowa jest jednym z gatunków charakterystycznych dla zbiorowiska piaskownicy zwyczajnej na białej wydmie.

Turzyca piaskowa

Uwagi: turzyca piaskowa jest nadmorską rośliną pionierską, która swymi bardzo długimi rozłogami przyczynia się do utrwalania wydm.

Zegar piaskowy, klepsydra

Wśród czterech cnót kardynalnych zegar piaskowy symbolizuje umiarkowanie.

Macierzanka piaskowa = macierzanka

Roślina występuje w stanie naturalnym w całej niemal Europie, Ameryce Północnej,na północy Azji i Afryki. W Polsce rośnie w miejscach suchych, piaszczystych isłonecznych, tworząc gęste darnie. Thymus serpyllum jest gatunkiem zbiorowym,obejmującym liczne jego odmiany i formy różniące się nieco budową...