Jasienica Zamkowa

Jasienica Zamkowa

Czytaj Dalej

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar

JASIENICA PAWEŁ, właśc.

Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

Plac byl niegdyś dziedziń­cem przednim Zamku Kró­lewskiego, ograniczonym od południa murami obronnymi. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza Jakubowi Kubickiemu. Według je­go planów zburzono część mu­rów i zabudowania znajdujące się przed zamkiem. Stojąca tu kolum­na Zygmunta to pierwszy w Pol­sce pomnik...

Wzgórze Zamkowe w Lublinie

W kaplicy zamkowej św.

Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

W 1967­-1993 pod dziedzińcem zamkowym odkry­to fundamenty XI-wiecznej rotundy, pala-tium i cerkwi katedralnej.