Kości obręczy kończyny górnej

Łopatka jest kością płaską kształtu trójkątnego; ma dwie powierzchnie. Powierzchnia żebrowa albo przednia jest wklęsła w formie dołu podłopatkowego. Powierzchnia tylna wypukła przedzielona jest grzebieniem łopatki na dół nadgrzebieniowy i dół podgrzebieniowy. Grzebień łopatki...

Kościec części wolnej kończyny górnej

Kość ramienna to typowa kość długa, największa spośród kości kończyny górnej. Koniec bliższy ma kształt głowy, na której znajduje się powierzchnia stawowa łącząca się z odpowiednią powierzchnią stawową łopatki. Na obrzeżu powierzchni stawowej znajduje się szyjka anatomiczna, tuż za...

Połączenia kości kończyny górnej

Stawy obręczy kończyny górnej.

Staw mostkowo-obojczykowy jest jedynym połączeniem stawowym kończyny górnej z tułowiem. Anatomicznie jest on stawem nieregularnym, czynnościowo stawem wieloosiowym, zbliżonym do kulistego, co zawdzięcza obecności dość grubego krążka stawowego. Staw ten tworzą...

Mięśne obręczy kończyny górnej

Mięsień naramienny – ma trzy części; część obojczykowa rozpoczyna się na końcu barkowym łopatki, część barkowa rozpoczyna się na wyrostku barkowym, część grzebieniowa rozpoczyna sięna grzebieniu łopatki; wszystkie części kończą się wspólnie na guzowatości naramiennej. Mięsień...

Nerw krtaniowy górny

Ma swój początek w dolnej części zwoju dolnego nerwu błędnego. Biegnie w dół między boczną ścianą gardła a tętnicą szyjną wewnętrzną. Na wysokości kości gnykowej dzieli się na gałąź wewnętrzną i zewnętrzną. Gałąź wewnętrzna biegnie poprzez otwór w błonie tarczowo-gnykowej unerwiając...

Nerw pośladkowy górny

Jest nerwem ruchowym. Jego włókna pochodzą z gałęzi brzusznych nerwów rdzeniowych L4, L5, S1. Jest gałęzią długą splotu krzyżowego. Wychodzi z miednicy wraz z naczyniami pośladkowymi górnymi przez otwór nadgruszkowy (górna część otworu kulszowego większego), następnie wchodzi pomiędzy mięsień...

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Czynniki etiologiczne zakażeń górnych dróg oddechowych:

•    bakteryjne: Streptococcus pyogenes (gr. A, rzadziej C, G), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtheriae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Fusobacterium fusiforme + Borrelia vincenti (angina Plaut -...

Badanie kończyn górnych

Badanie kończyn górnych polega na ustaleniu, czy badany jest praworęczny, na o-kreśleniu stanu trofiki, ewentualnych deformacji, stwierdzeniu ewentualnego zaniku mięśni, drżeń wiązkowych, ustawienia i ruchów mimowolnych, ruchomości czynnej i biernej, na określeniu siły poszczególnych grup mięśniowych...

Zespół ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej

Jakkolwiek od opisania przez Roba i Standevena zespołu ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej, czyli zespołu ucisku pęczka naczyniowo-nerwowego, jako odrębnej jednostki klinicznej, upłynęło ponad 30 lat, rozpoznanie tego zespołu chorobowego nadal przysparza kłopotów lekarzom wielu specjalności...

Zespół bark-ręka (algodystrofia kończyny górnej)

Zespół bark-ręka stanowi jedną z postaci klinicznych odruchowej dystrofli współczulnej w obrębie kończyny górnej.

Odruchowymi dystrofiami współczulnymi nazywa się zespół bólu, obrzęku, sztywności i upośledzenia funkcji kończyny powstający w wyniku urazów (często zupełnie banalnych - zakłucie...

Zespoły ciasnoty przedziałów powięziowych w obrębie kończyny górnej

Przyczyną choroby jest najczęściej uraz, w wyniku którego dochodzi do zmniejszenia dopływu krwi tętniczej do określonego przedziału anatomicznego (niedrożność, ucisk, kurcz).

Niedokrwienie poszczególnych mięśni oraz wytwarzanie substancji histami-nopodobnych, zwiększających przepuszczalność naczyń...

Bolesna destabilizacja stawu strzałkowo-piszczelowego górnego

Górny staw strzałkowo-piszczelowy jest biomechanicznie powiązany ze stawem piszczelowo-skokowym. Stąd nierzadkie jego przeciążenia, a nawet bolesna destabilizacja. Do uszkadzania stabilizatorów stawu dochodzi najczęściej przy gwałtownych skrętach kolana (np. narty wodne itp.).

Objawy

Bóle w okolicy...

Badanie ruchów w stawach kończyn górnych

Pozycją zerową dla kończyny górnej jest jej zwisanie wzdłuż klatki piersiowej w postawie pionowej badanego, przy czym ramię znajduje się pośrednio między skręceniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli w tej pozycji zegniemy łokieć do kąta prostego, przedramię zwraca się do przodu, równolegle do...

Opatrunki unoszące kończynę górną

1.    Szyna Grucy, podobnie jak szyna według Zim-mera, składa się z licznych elementów wykonanych z blachy allupulonowej, łączonych przegubami zaopatrzonymi zaciskami śrubowymi. Część tułowiową szyny przypina się za pomocą pasów parcianych. Części podtrzymujące kończynę można ustalać w różnych...

Wady wrodzone kończyny górnej

Problematyka wad wrodzonych kończyny gómej i ich leczenie nabrały w ostatnich dziesiątkach lat szczególnego znaczenia. Częstość występowania tych wad szacowana jest według ośrodków niemieckich na l na 3000 porodów, a według badaczy amerykańskich nawet na 1 na 2700 i obserwuje się tendencje...

Zakażenia górnych dróg oddechowych

Pierwotną przyczyną zakażeń górnych dróg oddechowych są w przeważającej mierze (60-90%) wirusy (Tabela 9.1). Najczęstszą postacią tych zakażeń jest stan zapalny nosogardła wywołany przez rhinowirusy i koronowirusy, który przebiega zwykle jako samoograniczające się zakażenie nosogardła w postaci...