TĘTNICE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Tętnica zaopatrująca kończynę górną przebiega jako pojedynczy pień od swego początku (w klatce piersiowej po stronie lewej i u nasady szyi po stronie prawej) aż do łokcia; jednak różne jej części otrzymały różne nazwy w zależności od okolicy, w których biegną. Pierwsza część, która sięga do...

Tętnica górna móżdżku

Jest to również tętnica parzysta odchodząca w pobliżu końca t. podstawnej. Kieruje się ona bocznic i biegnie na górnym brzegu mostu bezpośrednio ku tyłowi od 11. o ko ruchowego, który ją dzieli od t. tylnej mózgu. Owija się ona dokoła konarów w pobliżu n. bloczkowego i skręcając ku tyłowi...

Tętnica poboczna łokciowa górna

T. poboczna łokciowa górna fa. collateralis ulnaris superior). Tętnica ta odchodzi nieznacznie poniżej poprzedniej, przebiega razem z n. łokciowym na przyśrodkowej powierzchni głowy przyśrodkowej m. trójgłowego (ku tyłowi od przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej), kierując się ku dołowi. W...

Tętnice przeponowe górne

Zaliczamy do nich drobne gałązki odchodzące z dolnego odcinka aorty piersiowej. Rozgałęziają się one na górnej powierzchni części lędźwiowej przepony i zespalają się z t. mięśniowo-przeponowa oraz t. osierdziowo-przeponową z t. piersiowej wewnętrznej.

Tętnica nadnerczowa górna

>

We wczesnych stadiach embrionalnych nadnercze jest głównym obszarem zaopatrzenia tętnicy. Początkowo więc tt. przeponowe należały do parzystych gałęzi trzew-nych aorty.

Tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna przednia

T. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia (a. pancreaticoduodenalis superior anterior) jest jedną z dwóch gałęzi końcowych t. żołądkowo-dwunastniczcj. Kieruje się ona w stronę prawą do przednio-przyśrodkowego brzegu części zstępującej dwunastnicy, biegnąc w rowku między dwunastnicą a głową...

Tętnica krezkowa górna

T. krezkowa górna (a. mesenterica superior) jest silnym naczyniem, które zaopatruje cale jelito cienkie, z wyjątkiem bliższej połowy dwunastnicy, oraz prawą połowę jelita grubego: jelito ślepe, okrężnicę wstępującą i mniej więcej 2/3 okrężnicy poprzecznej.

Tętnica krezkowa górna położenie

Tętnica krezkowa górna odchodzi z przedniego obwodu aorty na wysokości 1 kręgu lędźwiowego nieznacznie poniżej pnia trzew-nego. Między początkiem pnia trzewnego a początkiem t. krezkowej górnej leży ż. śledzionowa, a poniżej t. krezkowej górnej, między nią a powierzchnią przednią aorty układa...

Odmiany t. krezkowej górnej i jej gałęzi

Czasem t. krezkowa górna odchodzi z pnia trzewnego. Niezbyt rzadko oddaje ona gałęzie przynależne zwykle do pnia trzewnego, jak np. t. żołącłkowo-dwunastniczą. Czasem odchodzi od niej t. wątrobowa dodatkowa. Nigdy nie rozpoczyna się wspólnie z t. krezkową dolną. Znany jest przypadek podwójnej t...

Tętnica krezkowa górna

T. krezkowa górna (a. mesenterica superior) odcłiodzi z aorty poniżej pnia trzewnego. Zaopatruje ona: dolną część dwunastnicy i głowę trzustki (a. pancreaticoduodenalis in/.)y jelito czcze i kręte (aa. jejunales et ilei)% jelito ślepe i wyrostek robaczkowy (a. ileo-colica et a. appendicis lermiformis)...

Tętnica krzyżowa boczna górna

T. krzyżowa boczna górna, przeważnie słabsza, kieruje się przyśrodkowo i wnika do pierwszego (czasem drugiego) otworu krzyżowego przedniego, gdzie, podobnie jak tt. lędźwiowe i międzyżebrowe tylne, oddaje: a) gałąź rdzeniową (ramus spinalis) i b) gałąź grzbietową (ramus dorsalis). Pierwsza...

Tętnica pośladkowa górna

Jest ona gałęzią końcową tylnego pnia t. biodrowej wewnętrznej i najsilniejszą jego gałęzią; średnica jej w początkowym odcinku osiąga 5 mm; zaopatruje ona mięśniówkę pośladków.

Rozpoczyna się ona na brzegu górnym m. gruszkowatego i zataczając łuk wypukłością skierowany ku dołowi i...

Tętnice pęcherzowe górne

Występują one zwykle w liczbie dwóch, rzadziej pojedynczo: czasem są trzy tętnice. Od t. pępkowej odchodzą one przed jej przebiegiem na stronie bocznej pęcherza. Na pęcherzu układają się wężowato, dzieląc się na gałązki wstępujące i zstępujące, zaopatrujące zwłaszcza górną i środkową...

Zespolenie tętnicy nabrzusznej dolnej i górnej

W swej części końcowej t. nabrzuszna dolna wstępuje zazwyczaj nieco (około 5—6 cm) powyżej pępka. Zawsze jest bardziej oddalona od powierzchni przedniej niż tylnej; wyjątkowo leży zamięś-niowo między mięśniem a blaszką tylną powięzi.

U swego końca t. nabrzuszna dolna zespala się z t...

Tętnica górna przyśrodkową kolana

T. górna przyśrodkową kolana (a. genu superior medialis) odchodzi z górnego odcinka t. podkolanowej i biegnie poprzecznie nad kłykciem przyśrodkowymi, przylegając do kości udowej; przykryta mm. półścięgnistym i półbłoniastym kieruje się do przodu i przyczynia się do wytworzenia sieci stawowej kolana...

Tętnica górna boczna kolana

 T. górna boczna kolana (a. genu superior lateralis). większa od górnej przyśrodkowej, odchodzi z bocznego obwodu t. podkolanowej nieco poniżej poprzedniej. Biegnie ona wpierw skośnie ku górze pod m. dwugłowym uda nad kłykciem bocznym, przylegając bezpośrednio do kości, podobnie jak poprzednia;...

Co to jest dolny kwartyl. Co to jest górny kwartyl

Do najczęściej zaliczanych kwartyli zaliczamy kwartyle:

Kwartyl dolny-  dzieli on zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób  że 25% jednostek ma wartość   cechy niższe, a 75% wyższe od kwartyla dolnego. 

Kwartyl górny– dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części w ten sposób, że...