Przewód nosowy górny

Przewód nosowy górny (mealus nasi superior) jest wąski; długość jego wynosi mniej więcej połowę długości przewodu środkowego. Do przewodu górnego prowadzi pojedynczy lub podwójny otwór komórek sitowych tylnych. Czasem ujścia tych komórek są liczniejsze, znaleziono 4—5...

Oskrzele płatowe górne lewe

Oskrzele płatowe górne lewe (bronchus lobaris superior sin i ster). Ze wszystkich pięciu oskrzeli płatowych największą regularność wykazuje oskrzele płatowe górne lewe. Po przebiegu około 1,5 cm dzieli się ono przeważnie na gałąź górną i dolną. Podział ten może się znajdować tak blisko swego...

Oskrzele płatowe górne prawe

Oskrzele płatowe górne prawe (bronchiis lobaris superior dexler) po przebiegu około 1 —1,5 cm dzieli się zazwyczaj na trzy gałęzie; ze względu na ich położenie i obszar rozgałęzienia są to oskrzela segmentowe: szczytowe (1), tylne (2) i przednie (3). Rzadko tylko powstają one przez trójpodział...

Tętnice prawego płata górnego

W zasadzie (wg Boydena) płat górny prawy otrzymuje swe tętnice z przedniego i tylnego obwodu t. płucnej prawej, przy czym silniejsze tętnice przednie odchodzą w okolicy wnęki, słabsze tętnice tylne z części międzypłatowej t. płucnej. Rzadko tylko przednie gałęzie zaopatrują płat. Tętnice...

Tętnice lewego płata górnego

Płat górny lewy zaopatruje większa liczba mniejszych tętnic (4—8) odchodzących podobnie jak po stronic prawej z przodu w okolicy wnęki oraz z tylu z części międzypłatowa tej t. płucnej. Pi>dobnie jak po stronie prawej również i tutaj liczba oraz przebieg tętnic są bardzo zmienne. Tętnice, które...

Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy...

KONIEC GÓRNY POCHWY

Koniec górny obejmując dokoła odcinek pochwowy szyjki macicy wytwarza zachyłek, tzw. sklepienie pochwy (fornuc uaginae). Część tylna sklepienia, zwana również sklepieniem tylnym, jest głębszą od części przedniej, sklepienia przedniego jak i od bocznych części, sklepienia bocznego, prawego oraz...

Tętnica tarczowa górna

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) rozpoczyna się na szyi w trójkącie tętnicy szyjnej, jako pierwsza przednia gałąź tętnicy szyjnej zewnętrznej, odchodząca bezpośrednio po podziale tętnicy szyjnej wspólnej. Nieco poniżej rogu większego kości gnykowej tętnica tarczowa górna zstępuje ku...

Żyły tarczowe górne

Żyły tarczowe górne (w. thyreoideae superiores) są typowymi żyłami towarzyszącymi 1 jako takie są wyposażone w zastawki. Przyjmują one krew z części gruczołu zaopatrywanej przez tętnicę tarczową górną. Zwłaszcza na węzinie, jak również na przednio-hocznej powierzchni płata bocznego zespalają...

Gruczoł przytarczowy górny

Gruczoł przytarczowy górny (glandula parathyreoidea superior) leży w rowku między płatem bocznym gruczołu tarczowego a gardłem, na wysokości dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej. Nerw krtaniowy wsteczny biegnie zwykle do przodu i przyśrodkowo od niego. Skala wahań jego poło-zema jest duża...

Tętnice przysadkowe górne

Tętnice przysadkowe górne (aa. hypophyseos superiores), para przednia i para tylna, doprowadzają krew do części guzowej płata przedniego i rozgałęziając się tutaj tworzą splot płaszczowy, okalający szypułę przysadki. Część naczyń tego splotu oddaje krew do sieci włosowatych naczyń zatokowych...

Jakie są najcięższe urazy (złamania) kończyn górnych?

Kończyna górna to precyzyjny system kości, mięśni, więzadeł i ścięgien, który łatwo ulega różnym urazom. Każda z dwóch górnych kończyn ludzkiego ciała jest zbudowana z trzech głównych kości: ramiennej, znajdującej się między barkiem a łokciem, oraz piszczeli i kości łokcio­wej...

Jak udzielić pierwszej pomocy przy złamaniu kończyny górnej?

Jeśli zachodzi podejrzenie złamania kości kończyny górnej, trzeba przede wszystkim pamiętać o unieru­chomieniu kończyny, dopiero potem można prze­wozić chorego z miejsca wypadku. Poszkodowany na pewno wymaga pomocy medycznej, więc jeśli nie jesteśmy w stanie sami zawieźć go do szpita­la...

Tętnice powiekowe przyśrodkowe, górna i dolna

Tt. powiekowe przyśrodkowe, górna i dolna (aa. ftalpebrales mediales, superior et inferior). Rozpoczynają się one często jednym wspólnym pniem na krótko przed podziałem t. ocznej na obie jej gałęzie końcowe. Biegną one nad, względnie pod wię-zadlem powiekowym przyśrodkowym do powiek, gdzie łączą...

Tętnica krtaniowa górna

T. krtaniowa górna (a. laryngea superior). T. krtaniowa górnajest głów-nym z trzech naczyń zaopatrujących krtań. Dwa pozostałe, gałąź pierścienno-tarczowa (z t. tarczowej górnej), a zwłaszcza t. krtaniowa dolna (z t. tarczowej dolnej) biorą mały tylko udział w zaopatrzeniu tego narządu. Jako silna...

Odmiany t. tarczowej górnej i jej gałęzi

Brak tętnicy tarczowej górnej lub jej gałęzi gruczołowych jest dosyć rzadki; w przypadkach tych t. tarczowa dolna jest silniej rozwinięta. Częściej t. tarczowa górna jest bardzo słaba i przedłuża się głównie tylko w krtaniową górną. Początek t. tarczowej górnej mniej więcej tylko w 60% leży...

Tętnica wargowa górna

Jest to tętnica nieco większa i silniej wężowato powyginana niż powyższa; biegnie ona równolegle do niej, u swego p°" czątku krzyżując zwykle m. jarzmowy większy od tyłu. Tętnica tworzy liczne zcspolenia z t. podoczodołową, poprzeczną twarzy i policzkową; oddaje ona drobne gałązki do wargi górnej...

Tętnica zębodołowa górna tylna

T. zębodołowa górna tylna (a. aheolaris superior posterior). Jedno lub kilka naczyniek odgałęzia się od t. szczękowej na guzie szczęki często wspólnie z t. pod-oczodołową. Biegną one na powierzchni podskroniowej szczęki i wnikają przez otwory zębodołowe i odpowiadające im kanaliki kostne do...

Tętnice zębodołowe górne przednie

Tt. zębodołowe górne przednie (aa. alreolares super iores anterior es), które %s drobnych kanalikach odchodzących z kanału podoczodołowego kierują się ku dołowi [ zespalają się z tt. zębodołowymi górnymi tylnymi. Podobnie jak tylne zaopatrują one kość. błonę śluzową zatoki klinowej, zębodoły...

Tętnica tarczowa górna

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) kieruje się ku dołowi do górnego końca płata gruczołu tarczowego, który zaopatruje. Oprócz niego zaopatruje ona części miękkie okolicy gnykowej (r. infrahyoideus) oraz m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (r. sternocleidomastoideus), a przede wszystkim krtań swymi...