Jaser Arafat

Jaser Arafat

Czytaj Dalej

ARAFAT

Granitowe wzgórze na płd.-wschód od Mekki, na którym, wg tradycji muzułmańskiej, Adam spotkał Ewę po dwuchsetletnim karnym rozłączeniu i gdzie się zatrzymał Mahomet w czasie swej ucieczki (arab. hidżra) z Mekki do Medyny w 622; cel pielgrzymek, zwany także Dżebel-elRahm, arab. 'góra łaski'; por. Adam...

Jasir Arafat

W uznaniu zasług w pracy na rzecz pokoju Arafat, Rabin i minister spraw zagranicznych Izraela - Szimon Peres otrzymali w roku 1994 Pokojową Nagrodę Nobla.