Jas Gawronski

Czytaj Dalej

GAWROŃSKI FRANCISZEK, RAWITA, pseud. Stanisław Wigura, Roman Oryszowski

GAWROŃSKI FRANCISZEK, RAWITA, pseud. Stanisław Wigura, Roman Oryszowski, ur. 4 XI 1846 w Stepaszkach (Kijowszczyzna), zm. 16 IV 1930 w Józefowie pod Warszawą, powieściopisarz, historyk. Uczestnik powstania 1863, więziony w Kijowie. Ukończył wyższą szkołę rolniczą w Dublanach i ogłaszał prace z...

JAŚ I MAŁGOSIA

Mieszkająca w nim czarownica, schwyciwszy Jasia, zamyka go w klatce, rozpala piec i każe Małgosi pomóc sobie w upieczeniu chłopca, którego ma ochotę zjeść.

GAWROŃSKI ANDRZEJ bp. SJ

ur. 30 X I 1740 w Lubaszuk. Tarnowa, zm. 7 IV 1813 w Krakowie, matematyk.

Do zakonu wstąpił 1756 w Krakowie; studiował filozofię wKaliszu (1759-62), a nast. matematykę i fizykę w Poznaniu iWiedniu; po studiach teol. w Rzymie przyjął święcenia k a p ł . ;od 1771 był prof, matematyki i kierownikiem...

GAWROŃSKI ANDRZEJ

ur. 20 VI 1885 w Genewie,zm. 11 I 1927 w Józefowie k. Warszawy, orientalista, językoznawca.

W latach 1903-05 studiował na wydziale filoz. we Lwowie, anast. sanskryt w Lipsku (głównie u E. Windischa); 1917 weLwowie objął katedrę językoznawstwa porównawczego. Byłwszechstronnym znawcą literatury eur. (znał...

GAWROŃSKI HILARY FELIKS ks.

ur. 14 I 1835 w Baszowicach(Kieleckie), zm. 30 XII 1919 w Krakowie, tłumacz,publicysta.

Studiował w Akademii Duch. w Warszawie, a po przyjęciu1858 święceń kapł. - prawo w Rzymie, gdzie 1860 uzyskałdoktorat; do zgrom, misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpi!w Paryżu; 1863 został dyr. seminarium...

GAWROŃSKI JAN

ur. 25 I 1892 w Warszawie, zm.22 I 1983 w Rzymie, dyplomata, pisarz.

Średnie wykształcenie klasyczne zdobył w szkole benedyktynóww Downside (Anglia); doktorat z ekonomii politycznejuzyskał na uniw. wrocławskim; 1919-38 działał w pol. służbiedyplomatycznej (m.in. w Turcji); 1925 zawarł małżeństwo...