Jarzyły

Jarzyły

Czytaj Dalej

Jarzeń prącia

Część tylna albo opuszka prącia (bulbus penis) tworzy głównie jarzeń prącia (radix). Cienka, łącz not kankowa, pośrodkowo położona prze-r0da często wcina się od strony tylnej i górnej częściowo dzieląc opuszkę „a dwie połowy; jest to pozostałość pierwotnej budowy parzystej. Strona górna...

BABI JAR, MASAKRA W BABIM JARZE 1941.

We wrześniu 1941 Niemcy okupujący Kijów wezwali ukraińskich Żydów i komunistów do stawienia się w wyznaczonych punktach rejestracyjnych. Większość z wezwanych została przewieziona do położonego pod miastem głębokiego parowu, zwanego Ba­bim Jarem. Tam hitlerowcy rozstrzelali mieszkańców Kijowa z...