Jarmark

Jarmark

Czytaj Dalej

JARMARKI

Jarmark soroczyński, ros. Soroczinskajajar marka, opera komiczna (Moskwa 1913) Modesta Musorgskiego; libretto kompozytora, wg opowiadania Jarmark w Soroczyńcach ze zbioru Wieczory, na futorze koło Dikańki (1831) N.

Zachowania ludzi na bazarach, jarmarkach

Człowiek jako istota myśląca posiada różne rodzaje zachowań. Zachowanie człowieka zależy od wielu różnych czynników. Wpływa na nie wychowanie, doświadczenie, wykształcenie czy kultura. Duży wpływ na zachowanie człowieka mają również otoczenie, miejsce i sytuacja, w której człowiek się znajduje w danej chwili. Jednym z miejsc gdzie można zaobserwować wiele różnych zachowań ludzkich może być bazar. Jest to miejsce usługowo-handlowe, w którym dochodzi do wielu ...

jarmark

Historycznie ukształtowana forma —> rynku lokalnego, na którym producencidwa, trzy razy w roku w ciągu kilku, a nawet kilkunastu dni oferowali dosprzedaży swoje wyroby pośrednikom lub konsumentom. Określenie j., po-chodzące z języka niemieckiego, rozpowszechniło się w Polsce zwłaszcza w tychmiastach...