Japoński

Czytaj Dalej

Imperializm japoński

Japonia postawiona w połowie XX wieku przed koniecznością wyjścia z dobrowolnej izolacji łatwo przystosowała się do funkcjonowania w nowoczesnym świecie epoki industrialnej. Jednak gdy została już silnym mocarstwem, w polityce japońskiej wziął górę agresywny militaryzm, co skończyło się...

JAPOŃSKA MARYNARKA WOJENNA

W grudniu 1941 r. była to trzecia potęga morska świata dysponująca flotą o łącznym tonażu 1 466 177 t, co stanowiło 82% tonażu floty ame­rykańskiej. Japończycy mieli więc znaczną przewagę nad Ameryka­nami, zważywszy że *US Navy musiała działać równocześnie na Pacyfiku i Atlantyku. Ponadto...

Recenzja wystawy tradycyjnych kimon japońskich w Warszawie

Recenzja wystawy tradycyjnych kimon japońskich w Warszawie Wystawa kimon japońskich wykonanych w zanikającej już technice rzemiosła artystycznego Ise-katagami została otwarta w Warszawie. W uroczystości zorganizowanej z okazji obchodów 50. rocznicy wznowienia kontaktów dyplomatycznych między Japonią a Polską wzięła udział minister spraw zagranicznych RP Anna Fotyga. "Wystawa ta stwarza rzadka okazję do zapoznania się z perfekcją zanikającego powoli rzemiosła ...

Sztuka japońska

Na rozwój Japonii niemały wpływ wywarł fakt, że kraj ten oddalony był od wszystkich, z wyjątkiem Chin, ważnych ośrodków cywilizacyjnych. Od V i VI wieku, kiedy w Japonii przyjęła się pocho­dząca z Chin doktryna władzy państwowej, a także pismo, sztuka i religia buddyjska, wpływy kultury chińskiej w...

Imperializm - WOJNA ROSYJSKO - JAPOŃSKA (1904 - 1905)

¨ Pierwsze ogniwo "Trójprzymierza" stanowiła rosyjsko - francuska konwencja wojskowa z 1892r. Kolejne to układ francusko - angielski z 1904r. "Entente cordiale". Najtrudniejsze do stworzenia było trzecie ogniwo Trójprzymierza: układ angielsko - rosyjski, na przeszkodzie któremu stanęła ostra rywalizacja obu...

JAPOŃSKI PODBÓJ KOREI 1592-1599

Po zjednoczeniu Japonii (patrz japońskie woj­ny domowe 1560-1584) Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) przystąpił do urzeczywistniania imponującego planu podboju Korei, a potem Chin. W maju 1592 pierwszy japoński kor­pus ekspedycyjny wylądował w Fusan (Pu-san) w południowej Korei i po osiemnastu dniach dotarł...

rosyjsko-japońska wojna 1904-1905

W 1903 rząd japoński zaproponował rządo­wi rosyjskiemu, aby wzajemnie uznać inte­resy i przywileje ekonomiczne obu stron w Mandżurii i Korei. Poprzednio Japonia rozbudowała swoją flotę i armię. Rosjanie przedłużali rokowania, aż w końcu 6 lutego 1904 zniecierpliwiony ambasador japoński przerwał...

Raport Japoński

W 1971 roku został opublikowany raport przez Centralną Rade Oświaty i Wychowania (organ doradczy japońskiego Ministra Oświaty) Pt. „Główne kierunki rozwoju zintegrowanego systemu oświaty dla potrzeb współczesnego społeczeństwa”. Cztery lata trwały prace nad przygotowaniem tego dokumentu, oprócz tego znalazł się też problem związany z reformą szkolnictwa podstawowego i średniego zarówno ogólnegokształconcego jak i zawodowego, oraz wyższego. Zmianom kierunków ...

Podejście japońskie do motywowania

Podejście japońskie – japoński system zarządzania to pewnego rodzaju filozofia, której celem jest doprowadzenie do wytworzenia się partnerskich stosunków między kierownictwem a pracownikami. Ze względu na duży nacisk w kulturze japońskiej na osiąganie konsensusu liczne firmy po dzień dzisiejszy w...

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Japoński Blitzkrieg

Po zneutralizowaniu znacznej części floty amerykańskiej Japonia po-siadła na Pacyfiku całkowitą przewagę. Rozpoczęło się rozszerzanie ze-wnętrznego pasa obronnego. Na pierwszy ogień poszedł maleńki atol Wa-ke, następnie nieco większa wyspa Guam - obie te wyspy miały kluczowe znaczenie w komunikacji...

Wojna rosyjsko - japońska i jej konsekwencje

Równocześnie z wielostronnymi negocjacjami po stłumieniupowstania bokserów Rosja prowadziła rozmowy z rządem pekińskim. Rokowaniami rosyjsko-chińskimi żywo interesowały się inne mocarstwa, a zwłaszcza Wielka Brytania i Japonia, które obawiały się, iż Rosja może wymóc na Chinach zbyt duże przywileje...

CHIŃSKO-JAPOŃSKA WOJNA 1937-1945.

Przez wiele lat Japończycy rozszerzali swe wpływy w Mandżurii (północno-wschodnie Chiny), aż wreszcie założyli tam marionet­kowe państwo pod nazwą Mandżukuo. Ja­pończycy rozciągnęli swoje wpływy również na prowincje położone na północ od Chiń­skiego Muru, a generał Czang Kaj-szek (1886-1975)...

JAPOŃSKA ARMIA

Najwyższym przełożonym Cesar­skiej Armii Japońskiej był cesarz, aczkolwiek właściwe dowództwo należało do Cesarskiego Sztabu Ge­neralnego. Po lipcu 1937 r. we­wnątrz sztabu ukształtowały się: sztab wojsk lądowych (kierowany kolejno przez gen. Sugiyamę Hajime, gen. Hideki *Tojo, gen. Umeru Yoshijiro)...

JAPOŃSKIE SIŁY POWIETRZNE

W 1916 r. powstały dwie fabryki samolotów, Nakajima i Kawanishi, aczkolwiek przez najbliższe 10 lat Japonia, na skutek ograni­czeń nałożonych przez traktaty międzynarodowe, produkowała niewiele samolotów. Lotnictwo morskie (powstałe w 1912 r.) i lotnictwo armijne (powstałe w 1925 r.) wyposażane były...

Podstawowe różnice między amerykańskim japońskim a europejskim systemem zarządzania

 

Jest wiele systemów kształcenia menedżerów, tylko w Stanach Zjednoczonych jest wiele uczelni szkolących późniejszych menedżerów, które posiadają różne programy nauczania. Menedżer powinien dziś być dobrze wykształcony żeby osiągnąć sukces z dwóch ważnych powodów: zaostrzenie konkurencji a także...

Fatsja japońska

Roślina ta jest jednym z "bohaterów" wsród roślin pokojowych, potrafiącym znieść dzięki swej ogromnej wytrzymałości wszystkie możliwe do popełnienia błędy w pielęgnowaniu. Żyje przez wiele lat. Jej popularna nazwa brzmi "fałszywy rycynus". Jako roślina doniczkowa jest uprawiana od ponad 150...

Najlepsze przedsiębiorstwa świata - firmy japońskie

Niewielu zakwestionuje stwierdzenie, że Japończycy od czasu drugiej wojny św iatowej dokonali cudu gospodarczego. W" relatywnie krótkim czasie osiągnęli przodującą pozycje na globalnym rynku w branżach uważanych za dojrzałe i zdominowane przez niepokonanych dotychczas gigantów: samochodów. motocykli...

Reagowanie na japońskich konkurentów

Chociaż amerykańskie i europejskie firmy nie zareagowały natychmiast na japońskie wyzwanie, to obecnie większość z nich wychodzi z kontrofensywą. IBM wprowadza nowe produkty. automatyzuje swoje fabryki, sprowadza części z zagranicy oraz podejmuje strategiczną współpracę z innymi firmami. Black &...

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. dla ochrony południowo mandżurskiej linii kolejo­wej.

W 1919 r. otrzymały status samodzielnej armii, czemu towa­rzyszyła opinia elitarności ściąga­jąca w szeregi Armii Kwantuńskiej najzdolniejszych oficerów (m.in. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo...

Wyspy Japońskie

 

Archipelag rozciąga się niemal południkowo (wg Japończyków, ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33' a 20°25' stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej...