Japonia

Japonia

Czytaj Dalej

Współczesna Japonia

Jedynie Stany Zjednoczone, posiadające ogromne zasoby bogactw naturalnych i dwukrotnie większą populację, produkowały w sumie więcej niż Japonia -jednak w przeliczeniu na jednego mieszkańca dochód narodowy był wyższy w Japonii.

Europejczycy w Azji a Japonia

Po raz pierwszy nawiązała Japonia kontakt z Europą w XVI wieku; w 1542 kilku Portugalczyków dostało się do Japonii na chińskiej dżonce, a w 1549 misjonarz jezuicki, Franciszek Ksawery, począł tam głosić religię chrześcijańską.

Pozycja i miejsce Japonii jako mocarstwa regionalnego.

Decydującą rolę dla odzyskania pozycji Japonii miało Naczelne Dowództwo mocarstw sprzymierzonych, a „wielkowładcą” Japonii został gen. Od 1956 roku Japonia jest członkiem ONZ, jednakże jej pozycja polityczna na arenie międzynarodowej jest dość niewielka.

Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA. Pespektywa porównawcza.

Wychowanie powinno być nastawione na kształtowanie określonych jakościowo norm, bez których nie można wyrosnąć na dobrego, zdyscyplinowanego i pracowitego obywatela Japonii.

JAPONIA - historia

Okinawa, wojna na Pacyfiku Bomba atomowa - Hiroszima, Nagasaki Japonia, kapitulacja Okupacyjne władze amerykańskie wprowadziły w Japonii demokratyczny system sprawowania władzy.

Historia Japonii

Wyrzucenie Europejczyków Tokugawa zadecydował również, że korzyści płynące z handlu z Europejczykami są niewspółmierne wobec niepokojów związanych z ich obecnością w Japonii.

Ekspansja Japonii na Dalekim Wschodzie

Przyznano Japonii (kosztem Chin) półwysep Liaotung, wyspę Formozę (Tajwan) i Wyspy Rybackie (Peskadory). Japonia otrzymała również dostęp do 4 nowych portów.

Chiny i Japonia w drugiej połowie wieku XIX i na początku wieku XX

Japonia Położona wyspiarsko Japonia była odizolowana od reszty świata.

Początek ekspansji Japonii na Dalekim Wschodzie

Właśnie dzięki niej w 1889 Japonia otrzymała wzorowaną na ustawie zasadniczej Królestwa Pruskiego konstytucję, która rozpoczęła w Japonii rewolucję gospodarczą.

Japonia w II wojnie światowej

Japonia zachowała neutralność w wojnie niemiecko-radzieckiej, mimo że Rosjanie udzielali pomocy chińskim komunistom. 7 XII 1941 Japonia zaatakowała bazę amerykańskiej floty i marynarki wojennej Pearl Harbor na Hawajach - doszczętnie ja niszcząc, a następnie wypowiadając wojnę USA, W.

Chiny i Japonia do I wojny światowej

Jednak 22 sierpnia Japonia wypowiedziała wojną Niemcom i zwróciła swe wojska na chiński półwysep Szantung. Strategia Japonii w owym czasie polegała na stopniowym zdobywaniu ziem chińskich.

Japonia a literatura polska

W dawnej Japonii o Polsce prawie nie pisano. W Japonii tłumaczona jest pol. KOTAŃSKI O badaniach nad znajomością Japonii w Polsce, „Przegl.

Jen - waluta Japonii

W 1897 roku Japonia przyjęła standard złota (0,75 g złota - jeden jen)a w 1931 przeszła z systemu opartego na złocie na oparty na wartości aktywów banku centralnego.

Japonia w II połowie XVI i w I połowie XVII wieku

W odwecie za to siogun Tokugawa Iemitsu wydał brzemienny w skutkach dekret, nakazujący cudzoziemcom opuszczenie Japonii. Na okres przeszło 200 lat Japonia pogrążyła się w całkowitej izolacji.

Władcy Japonii i Korei

Za jego panowania Japonia przystąpiła do I wojny światowej po stronie aliantów, przejmując posiadłości Niemców w Chinach i część ich kolonii na Pacyfiku. XIX wieku kraj ten znalazł się w strefie wpływów Japonii (aneksja w 1910 r.

Rozwój społeczny i gospodarczy Japonii w XVI w.

Specjalnością eksportową Japonii były słynne miecze, ponadto sytuacja geograficzna wyspiarskiego kraju zmuszała do rozwijania i doskonalenia budownictwa okrętowego, w którym to celu w 1600 r.

Azja - Japonia: Środowisko

Japonia ma zróżnicowany klimat . Jesień i wiosna są prawie w całej Japonii pogodne i słoneczne , a typowym obrazkiem dla japońskiej wsi w okresie wiosny są kwitnące wiśnie i śliwy .

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Hiroszima i Nagasaki. Kapitulacja Japonii

W połowie sierpnia Japonia ogłosiła gotowość kapitulacji. aktu bezwarunkowej kapitulacji Japonii na pokładzie pancernika „Missouri" w Zatoce Tokijskiej.

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Demokratyzacja Japonii

Japonia zawarła bilateralny sojusz z USA kończący okres okupacji, zezwalający na istnienie w kraju baz amerykańskich, zerwał porozumienie zawarte z Kisi. Terytoriów Północnych uniemożliwiał zbliżenie polityczne i rozwój współpracy gospodarczej Japonii z ZSRR, a dziś z Rosją.

MONGOLSKI NAJAZD NA JAPONIĘ PIERW­SZY 1274

Opanowawszy Koreę, Mongoło­wie zainteresowali się Japonią i wysłali, jak zwykle, wezwanie do kapitulacji, które Ja­ponia odrzuciła. Kubilaj-chan (1216-1294) wysłał mongolsko-koreańską flotę, która zdobyła dwie przybrzeżne wyspy i wylądo­wała w Hakata (Fukuoka), w północnej części wyspy Kiusiu...