Janusz Korczak

Janusz Korczak był prekursorem walki o prawa dziecka.