JANUS

Janusa wzywano na początku wszelkich czynności i przedsięwzięć. Janusowe oblicze zagadkowe, zmienne; dwuznaczne; dwustronne.

Kinaza Janus

Po połączeniu interferonu z receptorem katalitycznym, wówczas dwie połówki receptora łączą się ze sobą i kinaza Janus ulega aktywacji.

Janus

Później głowa Janusa stała się także symbolem dwuznaczności lub dobrej i złej strony tej samej rzeczy.