Jan z Ludziska

Czytaj Dalej

JAN Z LUDZISKA

JAN Z LUDZISKA, ur. przed 1460, retor, jeden z pierwszych propagatorów humanizmu renesansowego w Polsce.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

“Rozmowy z katem” – to następna wstrząsająca, wręcz niewiarygodna relacja autora Kazimierza Moczarskiego, który przebywał przez pewien czas w jednej celi z legendarnym katem Żydów, likwidatorem warszawskiego getta – Jurgenem Stroopem.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Związany był, szczególnie w okresie studiów w Lipsku, z organizacjami legalnymi i konspiracyjnymi, w związku z czym był dwukrotnie aresztowany.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron”  Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu −  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm zyka i wszechstronną wiedzę −  znał łacinę, grekę, hebrajski −  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę) −  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych ...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni Polaków. Nie wyciągają z tragedii wniosków.

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

Fraszka przedstawia idylliczną naturę arkadyjską, która dostarcza człowiekowi różnych pożytków, z życie zgodne z nią daje ludziom ukojenie, beztroskie bytowanie i szczęście.

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Był skazany na banicję i wygnany z kraju. Jego utwory nie podejmowały tematyki trudnej lecz łatwą, związa z flirtem dworskim.

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych. Centrum zainteresowania był człowiek, ten który kieruje się uczuciem i emocjami.

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

Romantyzm uważał za zagrożenie dla rozwoju literatury i oświaty. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być zagrożeniem dla zdrowego rozsądku (strefa duchowa jest empirycznie nie sprawdzalna).

POECI MŁODEJ POLSKI - JAN KASPROWICZ

 „Krzak dzikej róży w Ciemnych Smreczynach” Kasprowicz zrezygnował z opisu wsi i przeszedł do opisu  górskiego.

Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta

Fraszki wyrosły z bogatych doświadczeń i przemyśleń artysty, dostrzegającego wieloaspektowość rzeczy i umiejącego ze stoickim dystansem obserwować otaczającą go rzeczywistość, nie zapominając o korzystaniu z przemijającego życia.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

“Rozmowy z katem” – to następna wstrząsająca, wręcz niewiarygodna relacja autora Kazimierza Moczarskiego, który przebywał przez pewien czas w jednej celi z legendarnym katem Żydów, likwidatorem warszawskiego getta – Jurgenem Stroopem.

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

W pieśni chóru przedstawione są dwa obrazy: wizja agonii Chrystusa: (…) z owiniętej cierniem Głowy rzeką i morzem płynie ciepła krew, w rzekę i morze krwi jej ból się zmienia… oraz sekwencja ludzi zmartwychwstałych, płaczących nad swym losem i przerażonych strasznym gniewem Pańskim,

Jan Kochanowski

Można powiedzieć, iż pisarz stworzył ogólnopolski zyk warstw wykształconych – ustanawiając zasady pisowni, frazeologii, gramatyki (składni), w sposób niezwykle trafny rozszerzając zasób słownictwa (umiejętnie potrafił korzystać zarówno z zyka ...

Jan Kochanowski

Miał dziesięcioro rodzeństwa; zdolności literackie posiadali także dwaj jego bracia (jeden przekładał Eneidę, drugi – pisma Plutarcha), zaś bratanek Jana – Piotr Kochanowski – znany jest w polskiej literaturze z doskonałego tłumaczenia Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa.

Jan Kochanowski jako obywatel, mysliciel, artysta

Fraszki wyrosly z bogatych doswiadczen i przemyslen artysty, dostrzegajacego wieloaspektowosc rzeczy i umiejacego ze stoickim dystansem obserwowac otaczajaca go rzeczywistosc, nie zapominajac o korzystaniu z przemijajacego zycia.

Jan Andrzej Morsztyn jako poeta dworski

Jan Andrzej Morsztyn byl poeta zwiazanym z dworem królewskim. Sa to zjawiska zaczerpniete z przyrody i niemozliwe. Z utworu tego wynika wniosek, ze lepiej nie zyc niz byc zakochanym.

Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693)

Jan Andrzej Morsztyn pochodzz rodziny związanej z arianizmem, ale po przejściu na katolicyzm zachował tylko powierzchowne cechy dawnej ideologii.

Jan Boccacio (1313-1375)

Jan Boccacio jest twórcą włoskiej prozy artystycznej, autorem słynnego "Dekamerona", zbioru stu nowel, opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi, uciekając z miasta przed zarazą.