Jan Kochanowski

Jan Kochanowski

Czytaj Dalej

Jan Kochanowski

  Poglądy filozoficzne Kochanowskiego Jan Kochanowski był bez wątpienia najwybitniejszym przedstawicielem humanizmu w Polsce renesansowej.

Jan Kochanowski (1530—1584)

W rok później ukazały się w druku jego pisma zbiorowe pod tytułem Jan Kochanowski (1585), a w lat sześć po śmierci - Fragmenta albo pozostałe pisma Jana Kochanowskiego (1590).

Jan Kochanowski jako obywatel, myśliciel, artysta

Największym polskim poetą doby renesansu był Jan Kochanowski. "Pieśń o spustoszeniu Podola" wynika z głębokich uczuć patriotycznych jakie Jan Kochanowski żywił do Rzeczypospolitej, jednak wnioski jakie wyciąga z historii są przejmująco smutne: Polak "i przed szkodą i po szkodzie głupi".

Jan Kochanowski

Miał dziesięcioro rodzeństwa; zdolności literackie posiadali także dwaj jego bracia (jeden przekładał Eneidę, drugi – pisma Plutarcha), zaś bratanek Jana – Piotr Kochanowski – znany jest w polskiej literaturze z doskonałego tłumaczenia Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa.

Jan Kochanowski jako obywatel, mysliciel, artysta

Najwiekszym polskim poeta doby renesansu byl Jan Kochanowski. "Piesn o spustoszeniu Podola" wynika z glebokich uczuc patriotycznych jakie Jan Kochanowski zywil do Rzeczypospolitej, jednak wnioski jakie wyciaga z historii sa przejmujaco smutne: Polak "i przed szkoda i po szkodzie glupi".

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki to wspaniali poeci staropolscy żyjący jednak w różnych epokach. Jan Kochanowski żył w okresie odrodzenia.

Jan Kochanowski - Odprawa posłów greckich

Jan Zamoyski zaręczył się z Krystyną Radziwiłłówną, a pragnąc uświetnić we­sele (na które miał przybyć sam król Stefan) przedstawieniem teatralnym, zwrócił się do Kochanowskiego z prośbą o przysłanie stosownej sztuki dramatycznej.

Jan Kochanowski - Treny

Treny wyszły w roku 1580 z taką dedykacją: Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszy tkich i dzielności panieńskich począt­ki wielkie pokazawszy, nagle nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła - Jan Kochanowski, niefortunny ociec, swo­jej namilszej dziewce z łzami napisał.

Jan Kochanowski - Pieśni

To uwielbienie wielkości Boga w naturze   jest uczuciem bardzo dawnym: dźwięczy ono i w psalmach biblijnych, i w literatu­rze starożytnej, na przykład w pismach filozoficznych Cycerona albo jeszcze w po­emacie Zjawiska poety greckiego Arata (poemacie, który Kochanowski przełożył na język polski), i w pismach autorów chrześcijańskich pierwszych wieków, na przy­kład w znanym zapewne Kochanowskiemu dialogu ...

KOCHANOWSKI JAN, Joannes Cochammus

KOCHANOWSKI JAN, Joannes Cochammus, ur. Jan Zamoyski odegrał tu rolę pośrednika, a zwycięstwo w wojnie mosk. Jan Kochanowski, Kr.

Jan Kochanowski (1530 — 1584)

We wcześniejszym okresie pisał też Kochanowski utwory o charakterze politycznym, zakrojone epicko — Zgoda (1562), Proporzec albo hołd pruski (1569), Satyr albo dziki mąż (1564). Jego twórczość omawia Jadwiga Rytel w pracy Jan Kochanowski (1972).

Jan Kochanowski - Psałterz Dawidów

O dosłownym przekładzie z tekstu łacińskiego (oryginału Kochanowski nie znał, bo po hebrajsku nie umiał) nie mogło być nawet mowy, nie tylko dlatego, że prozy na wiersz rymowany dosłownie przełożyć niepodobna, ale dlatego nade wszystko, że Kochanowski nie chciał dosłownie tłumaczyć: jego serce chciało nieraz własnymi słowami rozmawiać z Bogiem i wielbić Jego potęgę; czasem więc brał z psalmów Dawida jedynie myśl zasadniczą, a tę już ...

wizerunek polaków-Jan Kochanowski Pieśń V

Wśród Pieśni Jana Kochanowskiego znajdują się utwory, w których pojawił się wizerunek patrioty . Kochanowski jest tego świadom, ale wie, że jeśli dzieci nie chcą bronić swej matki – trzeba wynająć płatnych obrońców.

Jan Kochanowski (1530-1584)

Pobyt na dworze króla stwarzał możliwości spotkań z najwybitniejszymi ludźmi epoki, obfitował w rozrywki i zabawy, w których Kochanowski był zawsze dobrym kompanem. Pozostawał również w kontakcie z Janem Zamojskim.

Jan Kochanowski - Poezja w języku łacińskim

W poezji łacińskiej miał Kochanowski wielu poprzedników, lecz pięknością formy prześcignął ich wszystkich.

Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

Tak to przez usta Satyra wyrzuca Kochanowski szlachcie, że zatraciła ducha rycerskiego, jaki zdobił jej przodków, że nie kocha już ojczyzny, skoro zamiast jej bronić przed chciwymi sąsiadami myśli tylko o gospodarstwie, jako o źródle bogactw, które trwoni na same zbytki; a potem gorzko wymawia Polakom niezgodę religij­ną i mędrkowanie w rzeczach wiary, wyrzeka na upadek Akademii Krakowskiej i przypisuje go (bardzo niesłusznie) obojętności ...

Jan Kochanowski - Szachy i inne poemaciki

Nosił się Kochanowski z myślą napisania i innych jesz­cze poematów historycznych; przeszłość bowiem narodowa wydawała mu się jakimś wiekiem złotym, kiedy to i Polska była szczęśliwsza, i Polacy lepsi, bo umiarkowa-ńsi, mężniejsi i goręcej kochający ojczyznę.

Jan Kochanowski - Fraszki

Do Jana Janie, cierp, jako możesz; przyjdzie ta godzina, Że ludziom złym będzie swa zapłacona wina, A Bóg pomści niecnoty i fałesznej zdrady, Którąś odniósł za swą chęć8 świeżymi przykłady.

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...