Jan Kanty

Jan Kanty

Czytaj Dalej

Święty Jan Kanty

Jan Kanty, kapłan. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej.

CHODANI JAN KANTY

CHODANI JAN KANTY , ur.

GREGOROWICZ JAN KANTY, pseud. Janek z Bielca

GREGOROWICZ JAN KANTY, pseud. Janek z Bielca, ur. „obrazek wiejski ze śpiewami" Janek spod Ojcowa, wyst.

GALASIEWICZ JAN KANTY

GALASIEWICZ JAN KANTY, pierwotne nazwisko Galos, ur.

DĄBROWSKI JAN KANTY CM bp.

Schletz, Ksiądz Jan Kanty D.

GAJKOWSKI JAN KANTY ks.

Ksiądz Jan G.

ANDRUSIKIEWICZ, Andruszczykiewicz JAN KANTY

ur. 9 X 1815 w Stopnicach Królewskich (pow. Limanowa), zm. 9 I 1850 w Kamienicy k. Łącka, Przywódca powstania chłopskiego w Chochołowie 1846 („poruseństwo chochołowskie").

Był organistą w Staniątkach, Rychwałdzie, Makowie Podhalańskim, a do 1833 w Chochołowie na Podhalu, gdzie został także...

BAGIŃSKI WOJCIECH WINCENTY JAN KANTY OP

ur. 1726 w Baginkach k. Brańska, zm. 1784 w Dereczynie, Teolog i pisarz historyczny.

Do zak. wstąpił 1747 w Grodnie; w Dereczynie studiował filozofię i teologię; ok. 1784 uzyskał doktorat z teologii; wykładał filozofię w Zabiałach oraz teologię w Wilnie; pracował również jako kaznodzieja.

Wydał...

BOGUCICKI JÓZEF JAN KANTY ks.

z katedry; 1796wraz z Janem Śniadeckim bronił w Wiedniu skutecznie prawU J ; należał do najbardziej radykalnego odłamu księży związanychz Kuźnicą Kołłątajowską.

CHODANI JAN KANTY ks.

Jana; uzyskał doktorat, a 1808 profesurę teologii mor.

GREGOROWICZ JAN KANTY

Modlitwa porannaodmawiana w święta i niedziele przed pójściem do kościołaprzez Janka z Bielca i całą wiejską gromadę (Wwa 1861),Książka do nabożeństwa dla wieśniaków (Wwa 1862). Opowiadanie z czasów Jana Kazimierza, Wwa 1903; Zsierocej doli.

SIERAWSKI Jan Kanty Julian (13 II 1777 - 12 VI 1849), gen. poi.

Ur. w Krakowie, od 1794 w służbie wojsk., uczestnik powstania kościuszkowskiego, od 1797 w Legionach Polskich we Włoszech, brał udział w obronie Mantui. 1800 szef bat. w Legii Naddunajskiej, 1802 wziął dymisję.

W wojsku poi. Ks. Warszawskiego 1809 płk, dow. 6 pp., odznaczył się w kampanii 1809 w...

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli.

„Na lipę”

Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, tu...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim.

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KANT

Kant wychodzi z racjonalizmu oświeceniowego i empiryzmu, zrywa z obiektywizmem.