Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

Władysław Broniewski - Zagłębie Dąbrowskie

Szybie milczący i ciemny,

ożyjesz i będziesz gadał.

Po gniew – jak węgiel – kamienny,

windo złej pieśni– na dół!

Po gniew,

moja pieśni,

najgłębiejw serce ziemi się wwierć!

Węgiel dobywa Zagłębie,

Zagłębie dobywa śmierć.

W dół i w górę otchłanie mroku,

czarna troska,

czarna...

Jan Lechoń - Mochnacki

W r. 1832 Maurycy Mochnacki koncertował w Metzu

Mochnacki jak trup blady siadł przy klawikordzie

I z wolna jął próbować akord po akordzie.

Już ściany pełnej sali w żółtym toną blasku,

A tam w kącie kirasjer w wyzłacanym kasku,

A tu bliżej woń perfum, dam strojonych sznury,

A wyżej, na galerii...

Jan Lechoń - Norwid

Imię twoje jak czarne i strzeliste cyprysy,

A wkoło – greckie kolumny.

Słowa twe – odskrobane starożytne napisy,

Ty – dumny!

Gdzie idziesz – głęboki aksamit traw

Malachitowy,

W ręku twoim – księga praw,

Sowa u głowy.

Historia układa fałdy swych szat

Nad wodami potoku.

Kraj nasz –...

Jan Andrzej Morsztyn (1620 - 93)jako przedstawiciel dworskiej sztuki barokowej

Kulturę ziemiańską reprezentowali Wacław Potocki, Jan Chrtzostom Pasek, Zbigniew Morsztyn, natomiast dworską Jan Andrzej Morsztyn, i Daniel Naborowski.

„Ludzie stamtąd” Marii Dąbrowskiej wyrazem hołdu dla kultury mieszkańców czworaków

1. „Triumf Dionizego”

Dabrowska stawia w utorze pytania o sens zycia. Dionizy Unislawski w skutek kalectwa utracil wiare w sens wlasnej egzystencji, dzieki pracy poczul się czlonkiem wiejskiej spolecznosci. Praca pozwala czlowiekowi poznac wlasna wartosc. Dionizy dzieki Jozefowi Michalszczakowi zwanym Szatanem...

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki to wspaniali poeci staropolscy żyjący jednak w różnych epokach. Jan Kochanowski żył w okresie odrodzenia.

Jan Stachniuk – Zadruga

Założyciel Zadrugi, Jan Stachniuk, zalecał zaniechanie katolicyzmu na rzecz innej teorii światopoglądowej.

Ignacy Jan Paderewski

W 1915 założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem w Vevey Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877)

Urodził się w Brytanii. Ok. 850 roku został wezwany na dwór Karola Łysego i odtąd pełnił funkcję nadwornego „oficjalnego” uczonego. Nie był duchownym, a mimo to władze kościelne korzystały z jego rozstrzygnięć w sporach, zwłaszcza w sporze IX wieku o predestynację...

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Ontologia

     Jan Szkot Eriugena rozróżniał: byt tworzący, ale nie stworzony (jest nim Bóg, niepoznawalny, opisany w Biblii); byt tworzący, ale stworzony (zespół idei objawionych przez Boga, za pośrednictwem których Bóg daje się poznać, można go utożsamiać z Synem Bożym, Logosem); byt stworzony i nie tworzący (to  świat rzeczywisty, będący dalszą emanacją Boga, zrealizowaniem się idei); byt nie stworzony i nie tworzący (to ...

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Gnoseologia

Jan Szkot Eriugena powiadał za Pismem  Świętym: „Jeśli wierzyć nie będziecie, nie zrozumiecie”, ale wiarę rozumiał jako zasadę, która pozwala poznawać Boga.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Predestynacja

Jan Szkot Eriugena uważał,  że Bóg jest jeden, dlatego nie może być przyczyną jednocześnie dobra i zła, potępienia i zbawienia.

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274)

Jan Fidanza  był zakonnikiem, franciszkaninem.

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Ontologia

Bytem i najwyższym dobrem jest Bóg, który jest bytem pierwszym i niepochodnym. Świat widzialny został stworzony w czasie. Materia rozważana sama w sobie nie istnieje. Bonawentura wykorzystał matafizykę światła do wytłumaczenia natury materii. W jego przekonaniu światło jest siłą działającą w...

Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Gnoseologia

Poznanie zaczyna się od postrzeżeń, następnie - dzięki abstrahowaniu - od obrazów zmysłowych dochodzi się do pojęć i dalej do najogólniejszych prawd. Umysł, aby mógł odróżnić prawdę od fałszu, musi posiadać „naturalną zdolność sądzenia”, która zakłada znajomość „niezmiennych i wiecznych...

Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

Właśnie Janowi Jakubowi Rousseau zawdzięczamy odkrycie tej zasady, jedynej, ja-ka stanowić może podstawę nauk humanistycznych, która jednak poty musiała pozo-stać niedostępna i niezrozumiała, póki panowała filozofia, która wychodząc od cogito uwięziona była w rzekomych oczywistościach „ja” i mogła dążyć do ustanowienia fizyki tylko przez rezygnację z ustanowienia socjologii, a nawet biologii: Kartezjusz mniema, iż bezpośrednio ...

Jan Dalton

Jan Dalton- chemik angielski, profesor przyrody i matematyki w Manchester.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

W gronie tym prowadził działalność Jan Tyranowski. Postać Jana od Krzyża fascynowała Karola od czasu , gdy Jan Tyranowski odkrył przed nim tego XVI - wiecznego karmelitę bosego.