Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel

Czytaj Dalej

Święty Jan Chrzciciel de la Salle

Jan Chrzciciel de la Salle, książę, zakonnik, kapłan (1651 - 1719). Jan Chrzciciel de la Salle pozostawił po sobie pisma, które przez długiokres należały do kanonu dydaktyki.

Św. JAN CHRZCICIEL

Jan Laterański zob. Jan Chrzciciel oratorium (1688) Alessandra Stradelli.

Święty Jan Chrzciciel

Jan Chrzciciel (+ ok. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skóręzwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda.

ALBERTRANDI JAN CHRZCICIEL

ALBERTRANDI JAN CHRZCICIEL, ur.

BĄKOWSKI JAN CHRZCICIEL SJ

, MK 54(1935) 172-175; tenże, Jan Chrzciciel B.

TĘCZYŃSKI Jan Chrzciciel

Brat Eryka XIV, książę Finlandii, Jan, sprzyjał Polsce i ożenił się z Katarzyną Jagiellonką, za co król więził go przez 5 lat, w 1563-67.

BEISERT JAN CHRZCICIEL ks.

ur. 10 VI 1866 we Wronczynie (k. Poznania), zm. 26 IX 1923 w Śremie, Działacz nar. i społeczny.

Po studiach teol. w Würzburgu przyjął 1889 święcenia kapł.;sprawował liczne funkcje duszpast. w diec. poznańskiej; 1897został prob, w Cerekwicy k. Jarocina WIkp., do 1906 był dziekanemboreckim, 1912 został...

FALCONI JAN CHRZCICIEL

Krzyża przy kościele Kamedulówna Bielanach pod Krakowem, z 1634-35 w kaplicy grobowejhetmana Jana Zamoyskiego przy kolegiacie w Zamościu,sprzed 1647 w kościele par. Płyta nagrobna i stiuki w kaplicy hetmana Jana Zamoyskiego przy kolegiacie w Zamościu, BHS 24(1962) 230-234; W.

Jan Chrzciciel

Współczesny Chrystusowi zwierzchnik sekty żydowskiej, z której może zrodziła się sekta mandajska. Głosił nad brzegami Jordanu naukę o charakterze apokaliptycznym i eschatologicznym, zapowiadając kres czasów i udzielając chrztu oczyszczającego, chrztu pokuty, w obliczu niedalekiego królestwa Bożego...

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Jan Kasprowicz - krótka biografia

Jan Kasprowicz żył w latach 1860—1926.

INDYWIDUALNOŚCI RENESANSU POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO - JAN BOCCACIO (1313 - 1375)

 „Dekameron” 

Zbiór stu nowel opowiadanych przez dziesięć dni w grupie siedmiu dam i trzech kawalerów, którzy schronili się na wsi uciekając z miasta przez zarazą. Opowiadają sobie historie znane im z autopsji. Głównym tematem ich historii jest miłość cielesna, zmysłowa i namiętność przedstawiona...

WIELCY POLACY I ICH WKŁAD - JAN KOCHANOWSKI

−  najwybitniejszy twórca renesansu

−  dbał o swój styl, formę uprawianych gatunków, artyzm języka i wszechstronną wiedzę

−  znał łacinę, grekę, hebrajski

−  studiował epokę starożytną (filozofię i sztukę)

−  znał dzieła Erazma z Rotterdamu i innych mu współczesnych twórców

−  nawiązywał do...

OBRAZ ZANIEDBAŃ SPRAW PUBLICZNYCH I WIZJA NAPRAWY - „PIEŚŃ O SPUSTOSZENIU PODOLA” JAN KOCHANOWSKI

Jest to V pieśń. Ma ona charakter patriotyczny. Po ucieczce Henryka Walezego Podole łupią Tatarzy. Nazywa ich zbójcami. Jednocześnie zachęca Polaków do walki. Boleje nad porwaniami. Jest oburzony zachowaniem się Polaków. Poddali się oni niemal bez walki. Zwyciężyli ich innowiercy, koczownicy, nie godni...

OBYCZAJOWOŚĆ POLSKI XVI WIEKU - WIEŚ I JEJ UROKI - JAN KOCHANOWSKI

Są to fraszki Czarnoleskie w których poeta zawarł pochwałę spokojnego, szczęśliwego życia na wsi, gdzie zaistniały odpowiednie warunki do uprawiania twórczości poetyckiej, a czarnoleska lipa urosła do rangi symboli.

„Na lipę”

Poeta wyznał, że w jej dobroczynnym cieniu chronił się chętnie, tu...

JAN ANDRZEJ MORSZTYN JAKO POETA DWORSKI

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim.

SENTYMENTALIZM I ROKOKO - JAN JAKUB ROUSSEAU - PREKURSOR NURTU

Był francuskim pisarzem; autor „Emila”, „Nowej Heloizy”. Stworzył podstawę dla sentymentalizmu. Głosił tezę: „Człowiek jest cząstką natury”. Podkreślał rolę ludzkich uczuć, zwłaszcza miłosnych.  

„Umowa społeczna”

Odrzucił w tym utworze styl życia salonów i cywilizację, która godzi w...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

W 1819 napisał rozprawę „O pismach klasycznych i romantycznych”. Był intelektualistą, racjonalistą. Atakował tendencje romantyczne. Romantyzm uważał za zagrożenie dla rozwoju literatury i oświaty. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być...

POECI MŁODEJ POLSKI - JAN KASPROWICZ

Pierwszy etap tzw młodzieńczy. Tematyka społeczna. Ujęty realizm i naturalizm. Napisał cykl sonetów „Z chałupy”. Nie są to typowe sonety. Brak w nich refleksji w ostatniej zwrotce. Mają charakter nowelek. Inni twórcy sonetów to: Petrarca (miłosne), Szarzyński (egzystencjalne), Mickiewicz (filozoficzne)...