Rozwój jamy nosowej

Wraz z rozwojem podniebienia znaczna część pierwotnej jamy ustnej łączy się z pierwotnymi jamami nosowymi, tworząc ostateczną jamę nosową.

Jama klatki piersiowej

W obrębie jamy klatki piersiowej można wyodrębnić 3 mniejsze jamy: 2 jamy położone bocznie - prawą i lewą jamę opłucnej oraz jamę (przestrzeń) położoną pośrodkowo między nimi, zwaną śródpiersiem.

Jamy i doły czaszki

Nieparzystna kostna jama nosowa podzielona pionową kostną przegrodą nosową na dwie części, składa się z jamy nosowej właściwej i zatok przynosowych: czołowych, szczękowych, klinowych i komórek sitowych.

Podział jamy ciała

jamy ciała głowowej i jamy ciała tułowiowej. Dopiero wraz z rozwojem przepony następuje ostateczny podział na właściwą jamę otrzewnową położoną w obrębie jamy brzusznej i na obie jamy opłucnowe położone w klatce piersiowej.

Jama nosowa

Składa się ona z właściwej nieparzystej kostnej jamy nosowej, przedzielonej przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum) na część prawą i lewą, oraz z parzystych jam dodatkowych, tzw.

Jaką rolę pełni jama ustna w procesie trawienia?

Język przesuwa kęs w kierunku tylnej strony jamy ustnej, pokarm wpada do gardła. Przełyk łączy jamę ustną z żołądkiem. Gdy jakiś kęs dostanie się przez przypadek do tchawicy, zaczynasz krztusić się, wówczas kęs trafia z powrotem do jamy ustnej.

Nakłucie jamy opłucnej - rola pielęgniarki

Nakłucie jamy opłucnej Istota i cel: Wprowadzenie igły przez ścianę klatki piersiowej do jamy opłucnej w celu diagnostycznym lub leczniczym. Poleca pacjentowi wstrzymać oddech, wkłuwa igłę do jamy opłucnej 6.

Jama ustna

Przestrzeń zawarta między wargami ilukami zębowymi jest określana mianem przedsionka jamy ustnej, a przestrzeń między lukami zębowymi a podniebieniem miękkim — jamą właściwą.

Jama ustna - budowa ogólna

przedsionek jamy ustnej (vestibnlum oris). Przy otwartych szczękach przedsionek i właściwa jama ustna zlewają się w jedną całość.

Podział jamy otrzewnej

Jako dalszą część właściwej jamy otrzewnej możemy odróżnić jamę otrzewnową miednicy (cauum peluis peritonaeale), położoną poniżej kresy granicznej miednicy.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Jama nosowa przedzielona jest pionową przegrodą nosa (septum nasi) na połowę prawą i lewą; w każdej z nich odróżniamy ścianę górną czyli sklepienie jamy nosowej, dolną czyli dno, ścianę boczną i przyśrodkową.

Jama krtani

jama podgłośniowa (cauum infraglotticum) czyli jama dolna krtani (caoum laryngis inferius), która sięga do pierwszego pierścienia tchawicy.

Zawartość jamy pachowej

Naczynia krwionośne i nerwy w swej drodze przez jamę pachową biegną z okolicy nadobojczykowej do kończyny; wstępują one u wierzchołka piramidy do jamy pachowej mniej więcej w połowie długości obojczyka i występuje u jej podstawy, biegnąc dalej do ramienia.

Jak zbudowana jest jama ustna?

Granice jamy ustnej stanowią: od przodu dwie poziome fałdy wargi, górna i dolna, z boków policzki, z góry podniebienie, z dołu język i okolica pod-językowa, która tworzy dno jamy ustnej.

Jama brzuszna

Jama brzuszna (cavum abdominis) jest największą jamą ustroju; ku dołowi łączy się ona bez wyraźnej granicy z jamą miednicy (cavum pelvis).

Umocowanie narządów w jamie brzusznej

W górnej części jamy brzusznej, gdzie działa ssanie pod przeponowe, czynniki te nie odgrywają jednak głównej roli. Trzewa jamy brzusznej, jak zaznaczaliśmy niejednokrotnie, ulegają zmianom kształtu i położenia w zależności od stanu wypełnienia, postawy ciała i stopnia przytwierdzenia do tylnej ściany brzucha.

JAMA USTNA

To ostatnie oddziela jamę ustną id jamy nosowej i składa się z przedniej części kostnej, czyli podniebienia twardego i tylnej, błoniastej - podniebienia miękkiego.

Płyn w jamie opłucnowej

Natomiast w Polsce, na podstawie danych pochodzących z ośrodków specjalistycznych, wykazano, że najczęstszą przyczyną płynu w jamie opłucnej jest zakażenie gruźlicze (40-55% przypadków), a na drugim miejscu choroba nowotworowa (9-25% przypadków).

Zapalenie jamy ustnej

Jeżeli to powikłanie wystąpi, należy kontynuować zabiegi higieniczne w obrębie jamy ustnej, gardła i zębów (regularne częste mycie zębów, płukanie jamy ustnej i gardła środkami odkażającymi).

Jama stawowa

Wypełniając staw możemy sobie zdać sprawę z istotnej wielkości jamy stawowej. W stanach zapalnych przez silniejsze wydzielanie błony maziowej powiększona jama stawowa dużych stawów może zawierać ok.