James Monroe

James Monroe

Czytaj Dalej

BYRNES JAMES (1879-1972) - polityk

Amerykański senator, prawnik i bli­ski przyjaciel prezydenta Franklina D. Roosevelta, w październiku 1942 r. objął stanowisko dyrektora Biura Stabilizacji Ekonomicznej (Office of Economic Stabilization), przemianowanego później na Biuro Mobilizacji Wojennej (Office of War Mobilization). Sukcesy, jakie odniósł...

DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

SOMERVILLE JAMES FOWNES (1882-1949) - admirał

Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców morskich,w pierwszych latach służby specja­lizował się w broni torpedowej.W czasie I wojny światowej brałudział w kampanii dardanelskiei akcjach Grand Fleet. W latachdwudziestych służył na pancerni­kach, później dowodził flotyllą ni­szczycieli na Morzu...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - JAMES JOYCE

„Ulisses”

Wydarzenia w tym samym czasie dotyczące wielu ludzi. Akcja rozgrywa się w ciągu kilkunastu godzin. Te same wydarzenia widziane przez wiele osób.

−  symultaniczność (jednoczesność wydarzeń)

−  monolog wewnętrzny bohatera

−  rezygnacja z uporządkowanych...

Oglelhorpe James Edward (1696—1755)

Założyciel stanu Georgia. Chcąc stworzyć azyl dla ludzi, którzy byli niewypłacalni, i dla uciskanych protestantów, zaprojektował kolonie w Ameryce między Karoliną a Florydą.

Pragmatyzm W. James’a

James William (1842-1910) Brat H.

William James (1842 - 1910)

Urodził się w Nowym Jorku. Był Irlandczykiem. Uczył i wychowywał się w Europie. Został zwolennikiem mistycznej doktryny religijnej Emmanuela Swedenborga. Zainteresowania religijne  łączył z problematyką społeczną. W latach 1872-1907 nauczał na Uniwersytecie Harvarda. Przyjaźnił się z Peirce'em. W...

William James (1842 - 1910) - Ontologia

Tę zależność James nazywał „synechizmem”. Ten pogląd James określał „tychizmem”.

William James (1842 - 1910) - Gnoseologia

      James  był znawcą psychologii, której osiągnięcia wykorzystywał w konstruowanej przez siebie filozofii.       Definiując prawdę James twierdził,  że są nią te kategorie, sądy, myśli, które weryfikują się w praktyce.

William James (1842 - 1910) - Antropologia

      W etyce James rozróżniał trzy problemy: psychologiczny, metafizyczny i kazuistyczny.      Wyższe ideały - tłumaczył James - mają charakter rewolucyjny.

Teoria decyzyjna - James G. March

„Większość ludzi w organizacji wykonuje na ogół swoje zadania, stosując się do zbioru ściśle sprecyzowanych reguł, które akceptują jako część swojej tożsamości. Dotyczy to lekarzy w szpitalach, pracowników przy taśmie montażowej, przedstawicieli handlowych w terenie i policjantów na patrolu...

Biografie fizyków - Joule James Prescott

(1818-1889), Fizyk brytyjski, członek Royal Society, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych, (Joule'a-Lenza prawo, Joule?a-Thomsona zjawisko), sformułował zasadę zachowania energii uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne, wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła, tj. współczynnik...

Skalnica "James Bremner"

Skalnica 'James Bremner' to ciekawie wyglądająca, podobna do mchu roślina o kremowobiałych kwiatach, wyrastających wczesną wiosną nad miękką poduszką liści. Skalnica 'James Bremner' ma typowy dla wszystkich skalnic kształt, czyli ciasno położone liście, ułożone w małe rozetki na powierzchni kompostu.

Kim był James Young Simpson?

James Young Simpson, urodzony 7 czerwca 1811 r.

COOK James

(wym. kuk), 1728-79, Żeglarz i odkrywca angielski, który 3 razy opłynął świat. W 1768-71 na statku „Endeavour" wokół przylądka Horn do Tahiti, zbadał wybrzeża Nowej Zelandii i wsch. Australii.

W 1772-75 po raz pierwszy opłynął Ziemię z zachodu na wschód (na statkach „Resolution" i „Adventure")...

MADISON James

1751-1836, Prezydent USA w 1809-17, współredaktor konstytucji Stanów w 1787.

Madison Avenue aleja w Nowym Jorku, od 40. lat XX w. centrum amer. przemysłu reklamowego, nazwana ku czci prezydenta J. Madisona; przen. reklama amer. jako organizacja, przemysł; coś co ma charakterystyczne cechy amer. przemysłu...

ROSS Sir James Clark

1800-62, Bryt. badacz polarny i wiceadmirał. W 1818 towarzyszył swemu stryjowi, Sir Johnowi, w poszukiwaniu Przejścia Płn.-Wschodniego z Atlantyku do Pacyfiku, później odbył kilka podróży arktycznych z W. E. Parrym (zob.). W innej wyprawie (1829-33) ze stryjem ustalił położenie płn. bieguna...

Henry James

Zachęcony dobrym przyjęciem swego dzieła, James poświęcił się pisarstwu. Motyw manipulacji ludzkimi uczuciami najdobitniej objawia się w utworze zatytułowanym W kleszczach lęku (1897), gdzie James wykorzystał motyw dwóch duchów mających uosabiać przedstawione zło.

James Joyce

James Joyce (1882-1941) uważany jest za największego eksperymentatora obecnego stulecia w dziedzinie literatury.

James Stirling

brytyjski architekt James Stirling. W uznaniu zasług w dziedzinie architektury James Stirling otrzymał w 1992 r.