James Gordon

Czytaj Dalej

BYRNES JAMES (1879-1972) - polityk

Amerykański senator, prawnik i bli­ski przyjaciel prezydenta Franklina D. Roosevelta, w październiku 1942 r. objął stanowisko dyrektora Biura Stabilizacji Ekonomicznej (Office of Economic Stabilization), przemianowanego później na Biuro Mobilizacji Wojennej (Office of War Mobilization). Sukcesy, jakie odniósł...

DOOLITTLE JAMES HAROLD (1896-1993) - generał

Amerykański pilot i biznesmen, w 1940 r. wrócił do czynnej służby wojskowej. W 1942 r. dowodził nie­zwykłą wyprawą 16 amerykańskich samolotów bombowych *B-25 na Tokio. 18 kwietnia nad ranem pilo­towany przez niego bombowiec ja­ko pierwszy wystartował z pokładu lotniskowca *Hornet (mając przed sobą...

SOMERVILLE JAMES FOWNES (1882-1949) - admirał

Jeden z najwybitniejszych brytyj­skich dowódców morskich,w pierwszych latach służby specja­lizował się w broni torpedowej.W czasie I wojny światowej brałudział w kampanii dardanelskiei akcjach Grand Fleet. W latachdwudziestych służył na pancerni­kach, później dowodził flotyllą ni­szczycieli na Morzu...

KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - JAMES JOYCE

„Ulisses”

Wydarzenia w tym samym czasie dotyczące wielu ludzi. Akcja rozgrywa się w ciągu kilkunastu godzin. Te same wydarzenia widziane przez wiele osób.

−  symultaniczność (jednoczesność wydarzeń)

−  monolog wewnętrzny bohatera

−  rezygnacja z uporządkowanych...

Oglelhorpe James Edward (1696—1755)

Założyciel stanu Georgia. Chcąc stworzyć azyl dla ludzi, którzy byli niewypłacalni, i dla uciskanych protestantów, zaprojektował kolonie w Ameryce między Karoliną a Florydą.

Metoda synektyczna (metoda Gordona)

 

Metoda ta stworzona w 1961 r polega na twórczym łączeniu w całość elementów wcześniej rozproszonych , zaliczonych do innych dziedzin, lub związanych z innymi procesami. . Zasadą myślenia synektycznego jest twórcze i niestandardowe podejście do problemu polegające na świadomym i celowym negowaniu...

Pragmatyzm W. James’a

James William (1842-1910) Brat H.

William James (1842 - 1910)

Urodził się w Nowym Jorku. Był Irlandczykiem. Uczył i wychowywał się w Europie. Został zwolennikiem mistycznej doktryny religijnej Emmanuela Swedenborga. Zainteresowania religijne  łączył z problematyką społeczną. W latach 1872-1907 nauczał na Uniwersytecie Harvarda. Przyjaźnił się z Peirce'em. W...

William James (1842 - 1910) - Ontologia

Tę zależność James nazywał „synechizmem”. Ten pogląd James określał „tychizmem”.

William James (1842 - 1910) - Gnoseologia

      James  był znawcą psychologii, której osiągnięcia wykorzystywał w konstruowanej przez siebie filozofii.       Definiując prawdę James twierdził,  że są nią te kategorie, sądy, myśli, które weryfikują się w praktyce.

William James (1842 - 1910) - Antropologia

      W etyce James rozróżniał trzy problemy: psychologiczny, metafizyczny i kazuistyczny.      Wyższe ideały - tłumaczył James - mają charakter rewolucyjny.

Teoria decyzyjna - James G. March

„Większość ludzi w organizacji wykonuje na ogół swoje zadania, stosując się do zbioru ściśle sprecyzowanych reguł, które akceptują jako część swojej tożsamości. Dotyczy to lekarzy w szpitalach, pracowników przy taśmie montażowej, przedstawicieli handlowych w terenie i policjantów na patrolu...

POGLĄDY THOMASA GORDONA

Gordon wywodzi z psychologii humanistycznej, przyjmując za nią koncepcję człowieka; opiera ją na teorii stosunków międzyludzkich, przykładając szczególne znaczenie do zasad komunikacji interpersonalnej; występuje przeciwko stosunkom władzy, posługiwania się siłą i lękiem w kontaktach z innymi ludźmi, w tym szczególnie z dziećmi; wychodzi z założenia, że podstawową przyczyną konfliktów jest posługiwanie się przez ...

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Cel wychowania, wg. Gordona

Potwierdzeniem tej tezy są słowa samego Gordona, by wychowanek stał się „tym, czym stać się może, choćby to było bardzo różne od rodziców, albo od przedstawionych mu przez rodziców wzorów.

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Blokady komunikacji wg. Gordona

Nakazywanie, komenderowanie, polecanie. Przykład: „Przestań się użalać i weź się do roboty!”.

Ostrzeganie, groźba: „Jeżeli nie będziesz dużo pracował, nie masz co marzyć o dobrych stopniach w tej klasie”.

Moralizowanie, głoszenie kazań: „Wiesz dobrze, że z chwilą, gdy...

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Mity dotyczące dzieci i wychowawców

Mity dotyczą także wychowawców, zdaniem Gordona odnoszą się one do następujących kwestii.

Biografie fizyków - Joule James Prescott

(1818-1889), Fizyk brytyjski, członek Royal Society, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych, (Joule'a-Lenza prawo, Joule?a-Thomsona zjawisko), sformułował zasadę zachowania energii uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne, wyznaczył mechaniczny równoważnik ciepła, tj. współczynnik...

Skalnica "James Bremner"

Skalnica 'James Bremner' to ciekawie wyglądająca, podobna do mchu roślina o kremowobiałych kwiatach, wyrastających wczesną wiosną nad miękką poduszką liści. Skalnica 'James Bremner' ma typowy dla wszystkich skalnic kształt, czyli ciasno położone liście, ułożone w małe rozetki na powierzchni kompostu.

Kim był James Young Simpson?

James Young Simpson, urodzony 7 czerwca 1811 r.