Jama nosowa

Jama nosowa

Czytaj Dalej

Rozwój jamy nosowej

przedsionek (vestibulum nasi) i głównie okolicę węchową jamy nosowej (regio olfactoria), część powstała z pierwotnej jamy ustnej - pozostałą część jamy nosowej, tzw.

Jama nosowa

Ze ścian bocznych jamy nosowej widoczna jest część przednia małżowiny nosowej dolnej, powyżej zaś małżowina nosowa środkowa; najmniejsza ze wszystkich trzech małżowin, małżowina nosowa górna, położona najwyżej i najbardziej do tyłu w jamie nosowej, nie jest widoczna, gdy jest oglądana od przodu.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Jama nosowa przedzielona jest pionową przegrodą nosa (septum nasi) na połowę prawą i lewą; w każdej z nich odróżniamy ścianę górną czyli sklepienie jamy nosowej, dolną czyli dno, ścianę boczną i przyśrodkową.

Okolica oddechowa jamy nosowej

Stale odbywa się przewędrowywanie limfocytów przez nabłonek do jamy nosowej. Na dnie jamy nosowej oraz w obrębie środkowego i dolnego przewodu nosowego błona śluzowa jest uboga w naczynia oraz gruczoły, jest więc tu blada i cienka.

Długość jamy nosowej

Jama nosowa zwęża się wi^c silnie ku górze i obie ściany boczne jamy nosowej kierują się zbieżnie ku mózgoczaszce. Nozdrza tylne są znac znie niższe od jamy nosowej.

Tętnice jamy nosowej

ocznej wstępują do jamy nosowej 1) t. szczękowej do jamy nosowej wstępuje jej gałąź, 3) t. nosowe tylne przegrody do przeciwległej części przegrody.

JAMA NOSOWA

W ścianie bocznej jamy nosowej znajdują się trzy małżowiny nosowe, w ich blaszce właściwej występują sploty żylne, które nabrzmiewając prowadzą do zwężenia przewodów nosowych (zimne powietrze).

Ściana górna jamy nosowej

Jama nosowa jest wrięc najwyższa w części środkowej, gdzie sklepienie utworzone jest przez blaszkę sitową kości sitowej. W tej okolicy sklepienie jest najcieńsze i z tego też powodu wymaga dużej ostrożności podczas zabiegów operacyjnych w jamie nosowej.

Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej

Przypuszczalnie istnieje połączenie naczyń chłonnych błony śluzowej jamy nosowej z jamą podpajęczą mózgowia przez blaszkę sitową, ponieważ wstrzykując zabarwioną ciecz do jamy podpajęczej barwnik widoczny jest na błonie śluzowej nosa.

Żyły jamy nosowej

Z przedniej i górnej części jamy nosowej przez żż. U dziecka, rzadziej u dorosłego, przez otwór  ślepy prowadzi żyłka z jamy nosowej do zatoki strzałkowej górnej.

Nosowa jama

Powietrze dochodzi do jam ynosowej przez nozdrza przednie, w tyle zaśuchodzi do gardła przez nozdrza tylne; podłużnaprzegroda chrząstkowa dzieli jam ę nosowana połowę; występujące w każdej połowie wyniosłości,zwane małżowinami, dzielą je na przewodynosowe i ułatwiają ogrzewanie wdychanegopowietrza.

Jama nosowa

małżowiny nosowe: dolna, środkow-a, górna i czasami najwyższa, ograniczające przewody, do których otwierają się zatoki przynosowe.

Okolica węchowa jamy nosowej

Okolica węchowa (regto olfarto-ria) błony śluzowej jest u człowieka niewielka; zajmuje ona tylko małżowinę górną i najwyższą oraz odpowiednie przewody, nieznaczny sąsiedni odcinek małżowiny środkowej i przeciwległą część przegrody nosowej.

Ściana dolna jamy nosowej

Ściana dolna czyli dno jest wklęsła w kierunku z prawa na lewo, płaska i na ogół pozioma w kierunku z przodu do tylu. Jej przednie trzy czwarte części utworzone są przez wyrostek podniebienny szczęki, tylna czwarta część — przez blaszkę poziomą kości podniebiennej.

JAMA USTNA

To ostatnie oddziela jamę ustną id jamy nosowej i składa się z przedniej części kostnej, czyli podniebienia twardego i tylnej, błoniastej - podniebienia miękkiego. Podniebienie miękkie pomaga przy połykaniu pokarmu i zapobiega dostawnaniu się go do jamy nosowej.

JAMA USTNA - Język

Język zbudowany jest z kilku warstw mięśni prążkowych, zorientowanych w różnych płaszczyznach, dzięki czemu może on wykonywać nawet bardzo skomplikowane ruchy.Podczas wysuwania języka mięśnie biegnące w górę i w dół oraz z boku na bok kurczą się, podczas gdy mięśnie biegnące z przodu do tyłu...

JAMA USTNA - Zęby

Na przodzie jamy ustnej znajduje się osiem dłutowatych zębów,tzw.

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Każdy z tych gruczołów waży około 30 gramów i jest połączony z jamą ustną za pomocą przewodów.

Jama stawowa

Wypełniając staw możemy sobie zdać sprawę z istotnej wielkości jamy stawowej. W stanach zapalnych przez silniejsze wydzielanie błony maziowej powiększona jama stawowa dużych stawów może zawierać ok.

Kość nosowa

Kość nosowa (os nasale) jest kością parzystą i z kością strony przeciwległej tworzy nasadę i część górną grzbietu nosa.