BOSGRAVE, Bosgraveus, Angras JAKUB SJ

ur. 1549w Godmanstone w Anglii, zm. 27 X 1623 w Kaliszu, Matematyk.

W Anglii otrzymał wykształcenie human., które, po wyjeździez powodu prześladowań katolików, uzupełnił w Lowaniumi Tournai; do zakonu wstąpił 1566 w Rzymie (w nowicjaciezetknął się ze św. Stanisławem Kostką, S. Warszewickim i...

BRZEZNICKI JAKUB bp.

Nowe szczegóły o dziejach księgozbioru Jakuba B.

DEDERKO JAKUB IGNACY bp.

ur. 25 VII 1753 w okolicy Wiłkomierza (Litew. SRR), zm. 24 XII 1829 w Ołyce (Ukraińska SRR), Działacz kościelny.

Ukończywszy Akademię Wil., wstąpił 1770 do zak. jezuitów, po którego kasacie ukończył studia teol. i 1776 przyjął święcenia kapł.; od 1777 zarządzał kaplicą Bożego Ciała w kościele...

DŁUSKI JAKUB FRANCISZEK OFMConv bp.

ur. 1624 na Litwie, zm. 6 II 1693 we Lwowie, Działacz zakonny.

Po odbyciu nowicjatu w Wilnie przebywał w Ferrarze, a po studiach teol. uzyskał 1661 doktorat w Pradze; 1663 był prof, teologii w Akademii Zamojskiej; pomimo trudności z władzami zak. (wynikającymi z jego porywczego charakteru) został...

EVEILLARD JAKUB CM

ur. 1631 w Nogent-le-Bernard (k. Le Mans), zm. po 1680, organizator zakonny.

Od 1647 studiował w seminarium misjonarzy w Paryżu; skierowany przez św. Wincentego a Paulo do Polski, przyjął 1654 święcenia kapł. w Warszawie; podczas wojny szwedz. był dyr. niższego seminarium duch., a nast. superiorem...

FILIPOWICZ JAKUB SJ

ur. 1678 na Rusi Czerwonej,zm. 29 IX 1720 we Lwowie, kaznodzieja.

Do zakonu wstąpił1700 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1708; od 1711 byłwe Lwowie kaznodzieją przy kościele Jezuitów, a 1720 wbazylice archikatedralnej ; zmart posługując chorym w czasie epidemii.

Pośmiertnie wydano jego Kazania na...

FORDON JÓZEF JAKUB OFMConv

Imię zak. Melchior,ur. 5 VIII 1862 w Grodnie, zm. 27 II 1927 tamże, działaczcharytatywny.

Do seminarium duch. wstąpił 1883 w Wilnie; po przyjęciu1887 święceń kapł. był proboszczem w Strubnicy (1887-93),Dąbrowie Białostockiej (1893-1903), Grodnie (1903-05)oraz w par. Wszystkich Świętych w Wilnie...

FRANK JAKUB JOSEF

ur. 1726 w Korolówce na Podolu,zm. 10 XII 1791 w Offenbachu k. Frankfurtu n. Menem,twórca sekty żyd. -> frankistów.

Syn żyd. bakałarza; usunięty z gminy za sprzyjanie doktrynieSabataja Cwi (—* sabataizm), udał się do Turcji, gdziestudiował —* kabałę; 1755 przybył do Polski i ogłosił sięmesjaszem;...

GAWATH, Gawatowic JAKUB ks.

ur. 17 III 1598 weLwowie, zm. 17 VI 1679 tamże, pisarz ascetyczny.

Po studiach w Akademii Krak. do 1620 był nauczycielem wszkole par. w Kamionce Strumiłowej; 1622 przyjął święceniakapł. i pełnił obowiązki kapelana zamkowego oraz prawdopodobniewik. w Brzeżanach; 1629-69 był prob, w Wyźnianach;w czasie...

GEROWSKI, Gierowski JAKUB ks.

ur. 24 X 1794 wNowym Jazowie k. Jaworowa, zm. 5 IX 1850 we Lwowie.

Studia filoz.-teol. odbył we Lwowie; 1817 w Križevci (Chorwacja)przyjął święcenia kapł. obrządku gr.kat.; 1820-22wykładał nauki bibl. i dogmatykę w nowo utworzonym semina r i um duch. w Szibeniku (Chorwacja) oraz prowadziłdziałalność...

GĘBICKI, Gembicki JAKUB

ur. 1569 w Radziejowiena Kujawach, zm. 13 V 1633 w Dębnicy, poeta kalwiński.

Studiowal na uniwersytetach niem.; po powrocie do krajuzostał ministrem przy zborze w Dębnicy i od 1607 konsenioremzborów helweckich na Kujawach; dążył do pojednaniapol. różnowierców; 1627 na synodzie w Ostrorogu przyłączyłsię...

GLAZER JAKUB bp.

Jakuba G.

GOŁĄBEK, Gollumbek JAKUB

Poźniak, Msze trzygtosowe Jakuba G.

GRYCZKA JAKUB ks.

ur. 22 VII 1883 w Blossburgu(Pensylwania), zm. 16 IV 1957 w Kingston (Pensylwania).

Kształcił się w Kolegium św. Stanisława w Chicago, Pol. SeminariumDuch. w Detroit i Seminarium św. Bonawentury wAllegheny (stan Nowy Jork); 1906 przyjął święcenia kapł.,po czym był prob, w Forest City (1906-16) i par...

HARWART JAKUB JÓZEF ks.

ur. 1731 w Klejnowie k.Braniewa, zm. 1783 na Warmii, kronikarz. Studiował w Warszawiei Braniewie; od 1756 był duszpasterzem na Warmii,najpierw w Lidzbarku Warm., potem jako prob, we Franknowie(1771), Rogoży (1772) i Paluzach k. Lidzbarka(1773).

Pozostawił w rękopisie łac. kronikę, zawierającą...

MORTKOWICZ Jakub (1876 - 1931)

Promotor Norwida

Wydawca i księgarz. Rozpoczynał od pracy w księgarni, którą kupił do spółki zHenrykiem Lindenfeldem w 1903 roku. Dwa lata później założył też własną oficynę.

Był m.in. wyłącznym wydawcą książek Żeromskiego. W latach 1903-1931opublikował łącznie około siedmiuset tytułów...

KOMIEROWSKI Jakub (zm. 13 I 1807), gen. poi.

Uczestnik powstania kościuszkowskiego, w XII 1806 mianowany gen. ziemskim woj. pomorskiego. Poległ pod Pieniążkowem, w walce z prus. oddziałem por. Eichstadta.