GÓRSKI JAKUB

GÓRSKI JAKUB, ur.

HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID

HOPENSZTAND (JAKUB) DAWID, ur.

JAKUB PARKOSZOWIC, z Żórawic

Jakuba, syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej, wyd. TASZYCKI Co wiemy o Jakubie z Żórawic, synu Parkosza, Zesz.

JASIŃSKI JAKUB

JASIŃSKI JAKUB, ur.

KOSTUCH, Kostucha, JAKUB

KOSTUCH, Kostucha, JAKUB, ur.

KOWALCZYK JAN JAKUB

KOWALCZYK JAN JAKUB, ur.

ŁOŚ JAKUB

ŁOŚ JAKUB, zm, 24 VIII 1688, żołnierz-pamiętnikarz.

MICHAŁOWSKI JAKUB

MICHAŁOWSKI JAKUB, ur.

MORTKOWICZ JAKUB

MORTKOWICZ JAKUB, ur.

PRZEWORSKI JAKUB

PRZEWORSKI JAKUB, ur.

PRZYŁUSKI JAKUB, pseud. Jeżowita

PRZYŁUSKI JAKUB, pseud.

Św. JAKUB MŁODSZY

Jakub Mniejszy, wg Nowego Testamentu jeden z 12 apostołów, syn Alfeusza (Kleofasa), rybak z Galilei.

Św. JAKUB STARSZY

Jakub Większy, wg Nowego Testamentu jeden z 12 apostołów, syn Zebedeusza, starszy brat Jana Ewangelisty, rybak znad jeziora Genezaret, należał do najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa; patron pielgrzymów, czczony zwł.

JASIŃSKI Jakub

Jakub Jasiński, czyli Dwie Polski tragedia w jęz.

SOBIESKI JAKUB

SOBIESKI JAKUB, ur.

TREMBECKI JAKUB TEODOR, krypt. J.T.T.

TREMBECKI JAKUB TEODOR, krypt.

WOJCIECHOWSKI JAKUB

WOJCIECHOWSKI JAKUB, ur. Jakubczak, wstęp W.