Jakość

Czytaj Dalej

Definicje i historia jakości, kompleksowe zarządzanie jakością.

Ostatnie lata odznaczają się gwałtownymi zmianami w przedsiębiorstwach spowodowanymi wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także globalizowaniem się rynków oraz ciągle zmieniającymi się preferencjami klientów. Jednym z kluczowych celów działalności przedsiębiorstwa jest zwiększenie jego konkurencyjności w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Wymaga to jak najlepszej wydajności i efektywności pracy, podnoszenia stale ...

Znaczenie i definiowanie jakości

Podobnie jak w gospodarce towarowej towar stanowi podstawę dla problematyki dotyczącej tej gospodarki, tak w odniesieniu do samego towaru sprawą zasadnicząjest jego jakość.

Jakość jest podstawowym pojęciem, którym posługujemy się przy rozważaniu wszystkich niemal aspektów dotyczących...

Ewolucja systemów jakości

Uwaga! Rozwinięcie i uzupełnienie tego artykułu znajdziesz w: normalizacji systemów jakości, normalizacja oraz systemów jakości.

Do XIX wieku

Pojęcie jakości ewoluowało przez wieki. W XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi, twórca pierwszego zapisanego kodeksu praw, zawarł w nim wskazówki dotyczące...

Jakość

Zobacz także: pracy - projektowana - zarządzania - życia a TQM|jakość życia

Przegląd definicji

D. A. Garvin zaproponował podział definicji jakości na siedem kategorii: ogólne (transcendentne), związane z produkcją, związane z produktem, związane z użytkownikiem, związane z tworzeniem wartości...

Jakość projektowana

Definicja

Jakość produktu z reguły składa się z jakości projektowanej i jakości wykonania. W tym opracowaniu przyjmuje się założenie, że producent stosując system zarządzania jakością ISO 9001 oraz zasady przez jakość|TQM, wytwarza produkty o jakości wykonania odpowiadającej jakości...

Jakość zarządzania - konsekwencje dla klientów

Miejsce klienta w zarządzaniu

Autorzy Nagroda Jakości|Modelu Doskonałości (Znakomitości) Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) uważali, że każda organizacja może wypracować sobie własną drogę dążenia do doskonałości (znakomitości). Przyjęte przez organizacje podejście do oprawy...

Koszty jakości

Sposób w jaki przedsiębiorstwo potrafi zaspokoić potrzeby swoich klientów decyduje o jego sukcesie na rynku. Jakość wymaga także by zaspokojenie potrzeb odbywało się we właściwym momencie i po optymalnym koszcie. Koszty jakie przedsiębiorstwo może ponieść w wyniku braku dostatecznego poziomu jakości...

Rachunek kosztów jakości

Charakterystyka

Rachunek jakości|kosztów jakości jest to "system ujmowania w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów związanych z jakością produkcji, przeprowadzania analizy kształtowania się tych kosztów z podejmowaniem działań dla poprawy jakości i minimalizacji kosztów produkcji". W literaturze...

Wartości określające jakość życia

Pomiar jakości życia

W podręcznikach ekonomii czasami utożsamia się życia z dobrobytem społecznym. Dzieje się tak wówczas gdy autor poszukuje syntetycznego miernika jakości życia (D. R. Kamerschen 1991, s.114). Skonstruowanie takiego narzędzia pomiaru jest praktycznie, a można zaryzykować...

Zarządzanie jakością - ściąga

Jakosc to własciwosc , rodzaj, gatunek, wartosc, zespoł cech stanowiącym o tym ze dany przedmiot jest tym przedmiotem nie innym. Jakość to: - dobry wybór - zespół dobrych cech -dobroc, doskonałosc -zdolnosc do zaspokojania potrzeb -stopien spelnienia wymagan -uzytkowosc -zgodnosc z przeznaczeniem, wzorcem -element kosztów w wytwarzania -wartosc uzytkowa -nowoczesnosc Jakosc rynkowa- stopien w jakim okreslony wyrób zaspokaja potrzeby okreslonego nabywcy Jakosc ...

Planowanie strategiczne w oparciu o zarządzanie jakością.

WSTĘP: Zarządzanie jakością jest to ogół cech produktu i usług decydujących o ich zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub potencjalnych potrzeb. Jakość stała się centralnym problemem współczesnego zarządzania, jej katalizatorem pojawienia się stał się fakt umiędzynarodowienia gospodarki. Większość ekspertów przyznaje, że jeśli w ogóle można mówić o dniu, który wyznacza początek rewolucji jakości, to jest nim 16 maja 1924r, gdy Walter A.Shewhart napisał ...

Księga Jakości TEKPUD

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT TECHNICZNY III rok IM Księga Jakości TEKPUD Wykonali: Popardowski Michał Turek Jakub Księga Jakości TEKPUD Spółka z o.o. w Jaśle Wstęp Firma TEKPUD po raz pierwszy uzyskała certyfikat potwierdzający stosowanie systemu zapewnienia jakości wg. normy ISO-PN 9002:1994 w czerwcu 2000 r. System został przystosowany do nowej normy PN-EN ISO 9001:2000 i w takim kształcie funkcjonuje ...

TQM - kompleksowe zarządzanie jakością

Kilkadziesiąt lat systematycznego oddziaływania na poziom jakości wyrobów i usług pozwoliło na wyodrębnienie i rozpowszechnienie obecnego pojęcia TQM, co tłumaczone bywa jako: kompleksowe lub globalne zarządzanie jakością, zarządzanie przez jakość, zarządzanie jakością totalną.

Koncepcja TQM...

Controlling kosztów jakości

Potrzeba controllingu w zakresie kosztów jakości

<googlegfac</google

Wdrażanie nowego systemu zarządzania i zapewnienia jakości powinno przedsiębiorstwo rozpocząć od wprowadzenia (Koszty... 1996, s.78-9):

pełnej ewidencji i kosztów jakości|analizy kosztów jakości, pełnego lub ograniczonego...

Efektywność w kryteriach Polskiej Nagrody Jakości

Charakterystyka PNJ

Model Nagroda Jakości|Polskiej Nagrody Jakości został opracowany w oparciu o koncepcję Nagroda Jakości|Europejskiej Nagrody Jakości. Punktem wyjścia jest opracowanie samooceny przez organizacje zamierzające uczestniczyć w Konkursie wg określonych w regulaminie PNJ zasad. Samo jej...

Istota zarządzania przez jakość

Charakterystyka

Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy w rozwoju ludzkości.

Dążenie do jakości totalnej (Total Quality)...

Jakość zarządzania

Definicja

Jakość produktów należy do najważniejszych czynników kształtujących konkurencyjna|konkurencyjność przedsiębiorstwa na krajowym, europejskim i globalnym rynku. Dlatego też obecnie wiele publikacji, książek i referatów na konferencjach naukowych i seminariach aplikacyjnych poświęcone jest...

Jakość życia a TQM

Definicja TQM

przez jakość|Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy. w rozwoju ludzkości. W normie PN-ISO 8402:1996 r. TQM...

Księga jakości

Księga jakości jest drugim co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co możnaby przetłumaczyć jako podręcznik jakości.

Takie tłumaczenie najlepiej pokazuje zastosowanie dokumentu. Istnieją trzy podejścia do pisania księgi jakości:...

Podręcznik:Zarządzanie jakością

Podręcznik zarządzania jakością

Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników.

Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...