Jak zmniejszyć monotonią pracy w zespole?

   W jaki sposób Kowalski mógłby spożytkować różnice w opiniach?    W jaki sposób należałoby zredukować nudę, lęk, wąskie gardło, tak aby wyzwolić kreatywność, likwidować szablonowe rozwiązania?

JAK SIĘ UCZYĆ? UWAGI TYLKO DLA DOROSŁYCH

Wniosek jest prosty: bardzo starannie musimy się zastanowić, co czytać, dowiedzieć, się jakie źródła są najlepsze, jakie książki pożyczyć, kupić i w jakie się wgłębiać, zorientować się, które lektury są podstawowe, tzw.

Jak nas uczą bajki?

Bajka przedstawia proste, przejrzyste wydarzenie i przedstawia je tak, aby z tego, cośmy usłyszeli, bezpośrednio wypływał jakiś ogólniejszy wniosek, jakaś nauka, jakaś mądrość życiowa.

„Rzekło się kocham i rzekło się zabij...” - A jak królem, a jak katem będziesz

Gdyby zwyczajnie i po prostu streścić tę powieść, opowiedzieć, „o czym to jest”, skupić się na losach głównego bohatera, z całego bogactwa książki zostałaby opowieść o chłopaku z naddunajeckiej wsi, z życiorysem pozornie podobnym do setek innych. Piotr jest gospodarskim synem, dumnym ze swego...

Jak umierają komety?

A ponieważ planetoidy typu Apollo wciąż istnieją, muszą w jakiś sposób nieustannie powstawać. Dalsze obserwacje winny wykazać, czy obiekt ten przejawia jakieś oznaki wewnętrznej aktywności, co wskazywałoby na to, iż mamy do czynienia z zamierającym jądrem komety.

KULNIEW Jaków Pietrowicz (1763 - 20 VII 1812), gen. ros.

Ur. w Lucynie (gub. witebska), w rodzinie ofic. zaprzyjaźnionego z Suworowem. Od 1770 w korpusie kadetów, od 1785 w służbie wojsk. Brał udział w wojnie z Turcją 1787-1791, tłumieniu powstania kościuszkowskiego, kampanii 1806--1807 przeciw Francji. W wojnie przeciw Szwecji 1808 odznaczył się podczas...

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA?

Jakiej pomocy mogą udzie-lić nam inni? Na pytanie, jak powinniśmy postępować i jakiej pomocymożemy oczekiwać od innych, odpowiemy szczegółowow dalszych rozdziałach naszej książki.

Jak należy uświadamiać seksualnie młodzież w okresie dojrzewania?

Młodzież w okresie dojrzewania cechuje szczególne przewrażliwienie, dlatego umiejętne wychowanie seksualne w tym okresie jest zagadnieniem niezmiernie trudnym. W okresie dojrzewania pojawiają się u młodzieży zakłócenia równowagi psychicznej wywołane zmianami hormonalno-psychicznymi. Ujawniają się nowe...

Jak odbywa się poród?

Poród jest procesem dynamicznym. Poprzedzają go zmiany zachodzące pod koniec ciąży. Mięśnie macicy przegrupowują się i przesuwają w kierunku dna macicy. Szyjka macicy skręca się. Dla ułatwienia porozumienia się ustalono podział porodu na 3 okresy:

1    okres — rozwierania — zaczyna się wraz z...

JAK DIALEKTYCZNA TERAPIA BEHAWIORALNA KONCEPTUALIZUJE ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE

Oczywiście samobójstwo jest ostateczną ucieczką od problemów, jakie niesie nam życie.

Jak kierować przyrostem masy ciała u pacjentek z niedowagą?

Ważne jest jednak podkreślenie, że to pacjentka wybiera sposób, jakiego chce użyć, żeby przybrać na wadze, i powinna czuć, iż to ona kontroluje ten proces (objadanie się jako metoda zwiększania wagi ciała nie jest oczywiście właściwym rozwiązaniem).

Jak zacząć: kilka podstawowych zasad

To pomoże im zdecydować, z jakich strategii behawioralnych i poznawczych będą chcieli korzystać, aby pomóc pacjentce w przezwyciężeniu jej problemów.

Jak efektywnie stosować psychoedukację?

Psychoedukacja powinna być stosowana w nieoceniający, pełen szacunku sposób i winna stanowić odpowiedź na konkretne pytania czy dylematy pacjentki. Nie powinno się zdarzać, że klinicysta stara się zrealizować listę pewnych standardowych kwestii, zanim przejdzie do głębszych procesów psychologicznych...

Moja waga zwiększy sie w sposób niekontrolowany: jak pracować nad tym przekonaniem?

Czynnikiem często powstrzymującym pacjentki przed eksperymentowaniem ze zdrowym jedzeniem jest przekonanie, że wynikiem tych prób będzie niekontrolowany wzrost masy ciała. Zadaniem klinicysty jest pomoc w zmierzeniu się z dowodami potwierdzającymi to przekonanie i kwestionowanie ich. Po pierwsze, trzeba...

Jak korzystać z siatek centylowych?

Na osi poziomej siatki zaznaczony jest wiek (w latach, miesiącach), na osi pionowej - wartości ocenianej cechy (wysokość, masa ciała itd.). W celu określenia pozycji centylowej danej cechy (np. wysokości ciała) należy na osi poziomej znaleźć punkt odpowiadajs,cy wiekowi dziecka. Na osi pionowej -punkt...

Powikłania związane z kaniulacją żył

Do powikłań związanych z kaniulacją żył należą: miejscowe krwawienie, przedostanie się płynów/leków poza żyłę, zapalenie żyły, uszkodzenie tętnicy, wytworzenie się tętniaka, nieplanowane dotętnicze podanie leku (zagrożone wystąpieniem obkurczenia tętnicy, niedokrwienia kończyny aż do...