ROZWÓJ WIĘZADEL JAJNIKA

Jajnik, podobnie jak jądro, zmienia swój pierwotny kształt wrzecionowaty na migdałowaty. ovańi proprium) łączące jajnik z macicą i więzadło obłe macicy (lig.

ZSTĘPOWANIE JAJNIKA

Zstępowanie jajnika (descensus 01 arii) jest jednak znacznie krótsze niż jądra, gdyż jajnik ze swego pierwotnego położenia w okolicy piersiowo-lędźwiowej przesuwa się tylko do miednicy małej.

Budowa jajnika

Z zewnątrz jajnik pokryty jest kostkowym nabłonkiem płciowym, który odpowiada przekształconemu nabłonkowi otrzewnej.

Jajnik

● narząd pokryty torebką łącznotkankową (błona biaława), pod którą znajduje się nabłonek jednowarstwowy sześcienny ● korę jajnika stanowią pęcherzyki jajnikowe w różnych stadiach rozwojowych oraz miocyty gładkie ● w okolicach pęcherzyków widać tkankę łaczną bogatą w komórki wrzecionowate ● pęcherzyki jajnikowe pierwotne znajdują się na obwodzie kory jajnika, w pobliżu błony białawej, składają się z ...

Zespół policystycznych jajników

W jajnikach stwierdza się liczne torbielowate pęcherzyki położone podosłonkowo (blisko zewnętrznej powierzchni jajni­ków) oraz pogrubienie osłonki białawej jajników.

Zrąb jajnika

Do najważniejszych funkcji zrębu jajnika należy: wytwarzanie podpory dla pęcherzyków jajnikowych oraz powstających z nich ciałek żółtych; dostarczanie komórek do budowy osłonki zewnętrznej i wewnętrznej pęcherzyka jajnikowego wzrastającego; produkcja i wydzielanie hormonów (estrogenów i w mniejszym stopniu androgenów).

Gonada żeńska (jajnik)

W jajniku powstają dwa główne hormony steroidowe: estradiol i progesteron. Pod torebką jajnika znajduje się duża liczba (w czasie życia płodowego kilka milionów) pęcherzyków jajnikowych pierwotnych.

Położenie jajników

W niektórych przypadkach jajnik naśladując jądro w jego ontogenetycznej migracji zstępuje czy do kanału pachwinowego, czy też niżej aż do warg sromowych większych.

Kora jajnika

W podściclisku kory leżą kuliste pęcherzyki jajnikowe dochodzące do wielkości ziarna wiśni i nawet większe; największe z nich guzkowato wypuklają powierzchnię jajnika.

Nerwy jajnika

Włókna nerwowe przez wnękę wchodzą do istoty rdzeniowej jajnika, gdzie nieraz znajdują się komórki zwojowe; drobne gałązki dochodzą do powierzchni jajnika, którą unerwiają czuciowo.

Torbiel jajnika

Torbiel jajnika jest zmianą, która klinicznie może objawiać się zaburzeniem cyklu miesiączko­wego, krwawieniem z dróg rodnych poza terminem miesiączki, bólem podbrzusza.

Maskulinizujące nowotwory jajnika

 Jest zbudowany z elementów komórkowych jądra (komórki śródmiąższowe i podporowe) oraz komórek zrębowych jajnika.

Liczba jajników

Jajniki, tak samo jak jądra, występują w liczbie dwóch, jeden dla strony prawej, drugi dla lewej. Jajniki nadliczbowe mogą się rozwijać w sąsiedztwie narządu głównego, zwłaszcza wzdłuż jego przedniego brzegu.

Powierzchnia boczna jajnika

Jajnik nie sięga jednak do wierzchołka tego kąta. Bocznie od dołka jajnikowego biegnie nerw i naczynia zasłonowe, więzadło pępkowe przyśrodkowe  oraz mięsień zasłonowy wewnętrzny.

Koniec maciczny jajnika

U wieloródki (multipara) lub też u kobiet z macicą pochyloną ku tyłowi jajnik zstępuje na dno miednicy, lub nawet do zagłębienia odbytniczo-macicznego.

Rdzeń jajnika

Rdzeń przerywa korę przy wnęce jajnika wzdłuż brzegu krezkoYYTgo; Yvystępują tu pasemka mięśniowe gładkie i zachowują się nieliczne, szczątkowe kanaliki sieci jajnika w zmiennej liczbie.

Żyły jajnika

jajnikowa i gałąź jajnikowa ż. Sarno się przez się rozumie, że przy operacyjnym Uiszczaniu narządów płciowych bądź to całkowitym, bądź tylko jajnika, należy podwiązywać zarówno naczynia jajnikowe, jak i maciczne.

Torbiele jajników

Patomechanizm przedwczesnego dojrzewania w wyniku powstawania torbieli jajnika nie jest wyjaśniony. Dziewczęta z objawami nawracających torbieli pęcherzykowych jajnika należy obserwować w kierunku zespołu Albrighta.

Jajniki

Istnieje zgodność poglądów, że trening zmniejsza wydzielniczą czynność jajników, co prowadzi do obniżenia stężenia progesteronu i estradiolu.

Płeć gonadalna (jajnik/jądro)

 Brak tej genetycznej determinacji SRY powoduje różnicowanie się bipotencjalnej gonady w kierunku jajnika. Jajnik płodowy.