Guzy jajnika

Pierwotny rak jajnika jest rzadko spotykany, natomiast wtórny tworzy się często na skutek zezłośliwie-nia torbielako-gruczolaków lub przerzutów raka macicy, czy też raka żołądka do jajników (rak Krukenbeerga).

Przedwczesne wygasanie czynności jajników

Zastosowanie sondy waginalnej umożliwia stwierdzenie obecności pęcherzyków jajnikowych u ponad 40% pacjentek z zespołem przedwczesnego wygasania czynności jajników.

Krezka jajnika

W związku z tym jajnik posiada krezkę choć bardzo krótką, powstałą z tego włłaśnie uwypuklenia więzadła szerokiego, które obejmuje jajnik. dalej), to twory te obejmują jajnik jak workiem wytwarzając tzw.

Ruchomość jajnika

Ruchy jajnika odbywają się głównie w stosunku do osi biegnącej przez jego brzeg krezkowy; jajnik wykonuje ruchy prostopadle do niej, jak okiennica dokoła swych zawiasów.

ROZWÓJ JAJNIKA

Po urodzeniu jajnik wzrasta powoli, szybciej dopiero od okresu pokwitania, gdy pierwsze pęcherzyki zaczynają dojrzewać i gdy zaczynają występować cykliczne zmiany menstruacyjne.

Zespół policystycznych jajników

Wykazano, że izolowane komórki osłonkowe jajników kobiet chorych wytwarzają więcej dehydroepiandrosteronu, progesteronu, 17-hydroksyproge-steronu i androstendionu niż komórki osłonki izolowane z prawidłowych jajników.

Kształt i wygląd jajników

Jajnik jest kształtu migdałowatego i forma ta jest charakterystyczna zwłaszcza dla jajnika młodej kobiety. W późnej starości jajnik staje się znowu gładki, blizny bowiem zanikają wraz z tendencją zanikową całego narządu.

Brak jajników i jajniki szczątkowe

Literatura anatomiczna zna szereg przypadków braku jajników lub jajników o charakterze szczątkowym. W wyniku spraw zapalnych jajnik zrasta się często z otoczeniem, bądź ze ścianą miednicy, bądź z innymi narządami.

Barwa i konsystencja jajników

Po okresie przekwitania jajnik przyjmuje zabarwienie bardziej szarawe, spoistość tego wzrasta, jajnik staje się coraz bardziej twardy. Wówczas między opuszkami palców poprzez powłoki brzuszne wyczuwamy jajnik i jego spoistość.

Tętnice jajnika

Gałąź jajnikowa tętnicy macicznej biegnie wdłuż więzadła właściwego jajnika i dochodzi do jajnika u jego końca macicznego.

Jajnik

Nabłonek pokrywający jajnik bywa niesłusznie nazywany nabłonkiem płciowym lub, gdyż nie jest on związany z powstawaniem komórek płciowych. Nabłonek pokrywający jajnik spoczywa na błonie podstawnej.

Rak jajnika

W przypadkach dużego ryzyka niektórzy badacze proponują usuwanie jajników po zakończeniu rozrodu.

Położenie jajnika

Położenie jajnika jest bardzo zmienne, jednak w warunkach prawidłowych w pionowej postawie ciała jajnik układa się w ten sposób, że jego długa oś przebiega skośnie pionowo z góry ku dołowi, od strony bocznej do przyśrodkowej i nieco od tyłu do przodu.

Więzadło właściwe jajnika

Kola tego więzadła, jako czynnika, który umocowuje jajnik, nie jest wielka, główne jego zadanie, z powodu pasm mięśniowych, które zawiera, polega na sprężystym regulowaniu ustawienia jajnika.

Powierzchnia przyśrodkowa jajnika

Czasem silnie wypełniona odbytnica może sięgać aż do jajnika, jak również po stronie prawej wyrostek robaczkowy zstępujący do miednicy małej, zaś okrężnica esowata po stronie lewej, zwłaszcza u noworodka, u którego jajnik leży jeszcze na poziomie wchodu miednicy.

Wielkość i waga jajników

Wielkość jajnika jest bardzo zmienna w zależności od wieku; od urodzenia jajnik wzrasta do wieku dorosłego, choć poszczególne wymiary zwiększają się w bardzo nierównym stopniu.

Więzadło wieszadłowe jajnika

Więzadło wieszadłowe więc nie tyle dźwiga jajnik, jak sztywny powrózek, co głównie reguluje ustawienie jajnika.

Gruczoł śródmiąższowy jajnika

Ich grupy leżące pomiędzy komórkami zrębu jajnika są nazywane gruczołem śródmiąższowym jajnika.

Rdzeń jajnika

W rdzeniu jajnika nie występują pęcherzyki jajnikowe, ale mogą być obecne ciałka białawe. We wnęce jajnika znajdują się także skupiska komórek przypominających swą budową komórki śródmiąższowe jądra.

Jajnik

Anatomicznie jajnik ma 2 końce : maciczny i jajowodowy, 2 brzegi : przedni (krezkowy) i tylny (wolny) oraz 2 powierzchnie : boczną (ścienną) i przyśrodkową (trzewną).