Jagiełły

Jagiełły

Czytaj Dalej

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Medycy i astrolodzy na dworze królewskim

 

Medykiem królewskim i prognostykiem Jadwigi i Jagiełły był Jan Saccis z Pawii.

Medykami Jagiełły byli: Jakub z Krakowa, Herman z Przeworska (nobilitowany za zasługi), Bernard Hesse, brat Benedykta.

W otoczeniu Jagiełły byli także astrolodzy:

Paweł Kravara

Magister sztuk...

Polityka Władysława Jagiełły

Po czasie haosu i anarchii jaka panowała po śmierci ostatniego z rodu piastów, władzę obją Ludwik Węgierski. W Posce w tym czasie nastąpił potężny wzrost możnowładców, czyli zaangazowania politycznego szlachty. To właśnie panowie małopolscy wezwali na tron POlski najmłodszą córkę Ludwika Wegierskiego, Jadwige (1374-1399), która 16 pażdziernika 1384 roku została koronowana. Panowie małopolscy, którzy po zerwaniu unii polsko-lwegierskiej opowiedzieli się za związkiem ...

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Uczeni spowiednicy, kaznodzieje i kapłani

 

Spowiednikami Jadwigi byli najprawdopodobniej:

dominikanin Jan Sartoris

Zajmował się uprzystępnianiem myśli św. Tomasza z Akwinu. Na potrzeby studentów i kaznodziejów dominikańskich stworzył Itinerarium sanctae Thomae. Miało ono charakter alfabetycznego słownika teologicznego (hasła od...

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Nauczyciele i literaci dworscy

 

Stanisław Ciołek był autorem politycznego paszkwilu na małżeństwo Jagiełły z Elżbietą Granowską, za co został usunięty z dworu w 1419 r.

Poetami byli: Adam Świnka, Mikołaj z Błonia (kapelan królewski)

Uczonych polskich, czeskich i włoskich na dworze Jadwigi i Jagiełły było...

Inne ośrodki intelektualne w Królestwie Polskim czasów Władysława Jagiełły i Jadwigi Andegaweńskiej

 

Poza Krakowem w czasach Jadwigi i Jagiełły nie zaistniały sprzyjające okoliczności do uprawiania nauki w innych ośrodkach, przede wszystkim w kręgach kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej.

Zabiegi o utworzenie lektoratów prawa kanonicznego i teologii przy katedrze poznańskiej i...