Jadwiga

Czytaj Dalej

JADWIGA

Długosz pisze, że gdy Jagiełło kazał zwrócić wszystko, co bezprawnie zabrano uciśnionym wieśniakom, którzy zbiegłszy do Gniezna (gdzie przebywała właśnie para królewska) z żonami i dziećmi, jęłi rozwodzić płacze i narzekania, Jadwiga „w goryczy serca" rzekła: „A któż im łzy powróci?

JADWIGA ANDEGAWEŃSKA - Informacje Ogólne

Uniwersytet organizowali uczeni mężowie, Jadwiga zaś uzyskała od papieża zgodę na otwarcie katedry teologii oraz dostarczyła środków materialnych na uruchomienie uczelni. Jadwiga prowadziła też szeroko zakrojoną działalność fundacyjną i charytatywną.

PAPI (TEODOZJA) JADWIGA, pseud. Teresa Jadwiga, Teresa Gałęzowska

PAPI (TEODOZJA) JADWIGA, pseud. Teresa Jadwiga, Teresa Gałęzowska, ur.

GAMSKA - ŁEMPICKA JADWIGA

Skwarczyńska, Jadwiga G. Grzegorczyk, Jadwiga G. Kostrzewska-Krotochwilowa, Jadwiga G.

Maseczki firmy "Jadwiga".

Do każdego typu cery i wieku „ JADWIGA” wyprodukowała żelową maseczkę relaksująco – nawilżającą.

Święta Jadwiga

ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynoszącją tym samym na ołtarze. “Przy budowie kościoła NMP na Piasku, który istnieje do dziś, królowa Jadwiga sama doglądała robót.

Królowa Jadwiga — nawrócenie Litwy

Po połączeniu Polski z Litwą na podstawie układu w Krewie (1385), po chrzcie Jagiełły, na którymotrzymał imię Władysław, i ślubie z Jadwigą (18. Dla kształcenia księży Litwinów ufundowała Jadwiga bursę przy uniwersyteciepraskim.

Królowa Jadwiga

  Królowa Jadwiga, małżonka Jagiełły z rodu Andegawenów, była już za życia otoczona opinią świętości. W świecie zła, którego źródłem byli w tym czasie przede wszystkim Krzyżacy, Jadwiga jest <!

Święta Jadwiga Śląska

Jadwiga Śląska, księżna, wdowa. Jadwiga przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej sukni lub w książęcympłaszczu z diademem na głowie.

Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna

Panna Młoda – Jadwiga Mikołajczykówna, najmłodsza siostra Anny Tetmajerowej – odbiega od rzeczywistego pierwowzoru.

Jadwiga, święta (między 1178 a 1180 - 1243)

Jadwiga, święta (między 1178 a 1180-1243), żona Henryka I Brodatego, córka Bertolda IV, hrabiego Diessens-Andechs, tytularnego księcia Merano.

ŁUSZCZEWSKA JADWIGA, pseud. Deotyma

ŁUSZCZEWSKA JADWIGA, pseud.

ŻYLIŃSKA JADWIGA

ŻYLIŃSKA JADWIGA, ur.

FALKOWSKA JADWIGA

Dydyńska-Paszkowska, Harcmistrzyni Rzeczypospolitej - Jadwiga F.

Św. JADWIGA

Jadwidze w obrazach (XIV w. Jadwigi, łac.

BORZĘCKA JADWIGA

Służebnica Boża, ur. 2 II 1863w Obrębszczyźnie (k. Grodna), zm. 27 IX 1906 w Kętach (k.Bielska-Białej), córka Celiny, współzał. zmartwychwstanek.

Studiowała w Rzymie języki nowoż. i ł a c ; 1877 odbyła pielgrzymkędo Lourdes; od 1881 współpracowała z matką przytworzeniu zgrom., które 1882...

BURLAGA BRONISŁAWA JADWIGA ze zgromadzenia sióstr Rodziny Maryi

ur. 12 X 1883 w Iłówcu (k. Poznania), zm.30 VI 1947 w Kurytybie (Brazylia), Działaczka polonijna.

Do zgromadzenia wstąpiła 1904 we Lwowie, 1913 złożyłaśluby wieczyste, 1922-36 była przełożoną prow, w Brazylii,1936-47 pełniła tamże obowiązki wikarii prowincjalnej.

W ciągu25-letniej pracy w...

DAWIDOWA Jadwiga (1864 - 1910)

Siłaczka

Polska działaczka oświatowa o radykalnych poglądach. Zgromadziła wokół siebiegrono piszącej, postępowej młodzieży. Walczyła o równouprawnienie kobiet,zwłaszcza o dostęp na wyższe uczelnie. Mając zaledwie dwadzieścia jeden lat,zaczęła organizować tajne wyższe kursy naukowe dla...

Kaniewska Tżycka Jadwiga

(1908-1988); wybitna postać kształtująca nowoczesne polskie pielęgniarstwo. Urodziła się w Warszawie (29.09.1908). Po ukończeniu gimnazjum wstąpiła w 1927 r. do Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie. Po otrzymaniu dyplomu podjęła pracę pedagogiczną w szkołach pielęgniarskich Warszawy i...