WADY ROZWOJOWE jądra

Większość odmian wrodzonych, dających się wytłumaczyć historią rozwoju, stanowi stałe przemieszczenie czyli zboczenie położenia narządu (dystopia s. ectopia). Jest to albo zahamowanie procesu zstępowania jądra (descensus incomplt-tus), albo zboczenie, wskutek którego jądro w swej wędrówce...

Jądro

Powstaje z pragonady; jego różnicowanie rozpoczyna się w połowie 2 m-ca życia zarodka. Sznury płciowe rozrastają się na długość i tworzą zawiązki późniejszych zrazików i cewek nasiennych jądra. Końcowe odcinki sznurów łączą się ze sobą w pobliżu krezki jądra i tworzą zawiązek sieci jądra...

Dźwigacz jądra

Dźwigacz jądra (m. cremaster). O ile osłonka pochwowa jądra obiema swymi blaszkami dozwala na pewną przesuwalność jądra w swych osłonkach, o tyle powięź nasienna wewnętrzna i dźwigacz jądra, które na niej spoczywają, tworzą mięśniowo-włóknisty układ wieszadłowy regulujący położenie jądra...

Jądro atomowe

Skład i rozmiary jądra atomowego

Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Protony posiadają ładunek dodatni, a neutrony są elektrycznie obojętne. Wszystkie składniki jądra nazywamy nukleonami (wspólna nazwa dla protonów i neutronów).

Promień jądra atomowego zależy od liczby masowej A...

JĄDRO KOMÓRKOWE

Najważniejsze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórki eukariotycznej, organellum komórkowe, zawierające materiał genetyczny w postaci kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i stanowiące ośrodek regulacyjno-kontrolny komórki (sterujące syntezą białek, która ma miejsce w cytoplazmie). jest to...

Tętnice jądra

W związku ze zstępowaniem gruczołów płciowych i ich wybitną zmianą położenia główne naczynia gruczołów płciowych rozpoczynają się w miejscu ich pierwotnego położenia u zarodka, nie odchodzą zaś z najbliżej położonycn naczyń. Dlatego główne naczynie jądra i) t. jądrowa odchodzi z aorty...

Osłonka pochwowa jądra

Osłonka pochwowa jądra (tunica uaginalis testis)  warstwą wewnętrzną otaczającą błonę białawą jądra pokrywa większą część jądra i najądrza jako blaszka trzewna (lamina uisceralis) ściśle zrośnięta z błoną białawą, zaś jako blaszka ścienna (lamina parielalis) wyścieła powierzchnię...

Jądro

Jądro jest gruczołem złożonym o budowie cewkowej, leżącym w mosznie (worku mosznowym) zbudowanej z:

skóry o specyficznej budowie;

tkanki podskórnej;

osłonek jądra, najądrza i powrózka nasiennego.

Do tylnej, górnej powierzchni każdego jądra przylega najądrze wiszące w mosznie na...

Jądro komórkowe i chromosomy

Jądro znajduje się w każdej komórce. Organizmy zawierające w komórkach jądra należą do eukariota. Organizmy z komórkami bez jąder należą do prokariota - należą tu: bakterie i sinice. Jądro otaczają błony białkowo lipidowe wybiórczo przepuszczalne, duże cząsteczki np. emeryna przechodzą przez...

BUDOWA JĄDRA I JEGO ROLA W DZIEDZICZENIU CECH

JĄDRO KOMÓRKOWE, podstawowy składnik komórek roślinnych i zwierzęcych (komórka), odgrywający decydującą rolę w procesach przemiany materii i w dziedziczeniu.

Większość komórek zawiera pojedyncze jądro o kształcie kulistym, owalnym lub pałeczkowatym i o różnej wielkości w poszczególnych rodzajach...

Jądro komórkowe - Informacje ogólne

Kształt jądra komórkowego może być różny:kulisty,soczewkowaty,wrzecionowaty,itp

Wielkość jądra zależna jest od typu komórki i wynosi od 0,5-600 nanometrów.Z reguły występuje ono we wszystkich żywych komórkach;znane są także komórki(bakterie i sinice) nie mające uorganizowanego jądra.Istnieja...

ROZWÓJ JĄDRA I DRÓG WYPROWADZAJĄCYCH

Rozwój jądra rozpoczyna się w połowie 2 miesiąca życia zarodka. W tym czasie sznury płciowe rozrastają się na długość i tworzą zawiązki późniejszych zrazików i cewek nasiennych jądra. Końcowe odcinki tych sznurów łącząc się z sobą wielokrotnie w pobliżu krezki gruczołu tworzą zawiązek...

BUDOWA JĄDRA

Jądro zbudowane jest z dwóch różnych części: 1) z łącznotkankowego zrębu łączącego się z grubą, niepodatną i odporną torebką włóknistą obejmującą jądro, zwaną błoną białawą, oraz 2) z właściwego miąższu jądra (parenchyma testis). Błonę białawą pokrywa cienka błona surowicza. Na...

Jądro ludzkie

● narząd podzielony na płaciki przez pasma tkanki łącznej właściwej

● w płacikach znajduje się łącznotkankowy zrąb podtrzymujący składniki miąższu jądra, czyli kanaliki plemnikotwórcze i komórki gruczołów śródmiąższowych

● na przekroju widoczne ściany kanalików plemnikotwórczych...

CHOROBY JĄDER WNĘTROSTWO

Proces zstępowania jąder kończy się w ostatnich tygodniach życia płodowego, tak więc u noworodka oba jądra powinny znaj dować się w mosznie. Niezstąpienie ich stwierdza się dość często u wcześniaków i u około 4% noworofików donoszonych. U większości zstępują one później do moszny samoistnie...

Zwoje i jądra czuciowe

- Zwój górny nerwu błędnego (łac. ganglion superius n. vagi) położony w odcinku bocznym otworu żyły szyjnej (łac. foramen jugulare); zwój dolny nerwu błędnego (łac. ganglion inferius n. vagi) położony poniżej, przed wyrostkami poprzecznymi kręgów C1 i C2. Włókna dośrodkowe z tych jąder wchodzą...

Jądro niezstąpione

Jądro niezstąpione do moszny nazywamy wnętrostwem. Wyróżnia się wnętrostwo rzekome - pseudocryptorchidismus, wnętrostwo prawdziwe - cryptorchi-dismus.

We wnętrostwie rzekomym jądra udaje się sprowadzić do moszny, natomiast we wnętrostwie prawdziwym jądra znajdują się w jamie brzusznej lub wysoko w...

Błona surowicza jądra

Błona surowicza (tunica serosa). Wolna powierzchnia błony białawej ' lra jest gładka i lśniąca ponieważ pokrywa ją błona surowicza stanowiąca blaszkę trzewną (lamina uisceralis) osłonki pochwowej jądra (tunica v(i«inalis teslis) l. Blaszka ta nie ma odrębnego łącznotkankowego podłoża, i składa...

WYDZIELANIE WEWNĘTRZNE JĄDRA

O tkance śródmiąższowej i występujących w niej komórkach śród miąższowych, które stanowią gruczoł. Wielo, ścienne komórki śródmiąższowe wielkości 6 do 20 n pochodzą z mezenchymy; w swej cytoplazmie zawierają one drobne kropelki lipoidów, ziarenka barwnika oraz często twory białkowe podobne do...