Jadłowstręt

Czytaj Dalej

Jadłowstręt psychiczny {anorexia mrwmo)

Zaburzenie to polega na dążeniu do ograniczenia masy ciała do stanu wyraźnie odbiegającego od norm przyjętych dla wieku i wzrostu. Towarzyszy temu nieprawidłowa ocena własnego wyglądu i lęk przed przybraniem na wadze, co prowadzi do zmniejszenia, często drastycznego, ilości przyjmowanego pożywienia...

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)

Jadłowstręt psychiczny należy do grupy schorzeń określanych mianem zaburzeń w odżywianiu i charakteryzuje się silnym lękiem przed otyłością lub zwiększeniem masy ciała.

Pacjent z anoreksją nie ma poczucia choroby zasadniczej, może się natomiast zgłaszać do lekarza z powodu osłabienia, bólów...

ANOREKSJA - anorexia nervosa, jadłowstręt psychiczny

Zaburzenie psychiczne znane już w średniowieczu, dotykające głównie kobiet. Przypadłość ta polega przede wszystkim na dążeniu do utraty masy ciała (nadmiernym, chorobliwym odchudzaniu się). W około 10% przypadków spadek wagi związany z tą cechą stanowi zagrożenie dla życia i może skończyć...

JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY

Tkanka tłuszczową podskórna jest zanikła, mięśnie również zanikłe; spod skó-I ry wysterczają kości (żebra, nasady kości długich). PiersiSjsą zachowane, owłosienie płciowe na wzgórku łonowym jest prawidłowe. Tętno jest zwolnione. Podstawowa przeT miana materii jest obniżona, ale poziom cho-g...