Izotopy

Izotopy

Czytaj Dalej

Zastosowanie izotopów

W czasie wybuchu tej bomby powstaje w dużych ilościach izotop 60Co emitujący promieniowanie g, co powoduje znaczne skażenia promieniotwórcze terenu.

Ujemne skutki działania izotopów promieniotwórczych

Izotopy promieniotwórcze stosowane są w wielu dziedzinach badań technicznych, znajdują zastosowania w przemyśle, medycynie (radiofarmaceutyki, zasilacze izotopowe), biologii (śledzenie obiegu i roli mikroelementów)oraz w geologii.

Izotop

Izotop — odmiana lego samego pierwiastkazawierająca w jądrze jednakową liczbę --♦protonów,lecz różniąca się liczbą -♦neutronów, a więcmasą atomową; rozróżnia się izotopy trwałe(stabilne) i promieniotwórcze (radioaktywne); izotopymogą być naturalne i wytworzone sztucznie,np.

Co to są izotopy?

Rodzinę substancji zajmujących to samo miejsce w układzie okresowym, a zatem nierozróżnialnych metodami chemicznymi, nazwał izotopami. Izotopy jednego pierwiastka mają więc tę samą liczbę atomową, lecz różne liczby masowe.

Izotop

nieradioaktywne (trwałe), jak i —» izotopy promieniotwórcze.