Realiści i antyrealiści - Izaak ze Stella

W swoich poglądach psychologicznych jest Izaak zdecydowanie augustynistąprzyjmującym pewne elementy arystotelesowskie. W teorii poznania Izaak miesza augustynizm i arystotelizm.

Abraham i Izaak

Dlatego nic dziwnego, że na jednym z obrazów katakumbowych przedstawia się Abrahama i Izaaka jako orantów, a baranka zaś i drewno obok nich.

Święci: Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak, Krystyn

Po przybyciu na dwór BolesławaChrobrego i założeniu pustelni na terenie, który im podarował (osiedlili się na terenie dzisiejszego Wojciechowapod Międzyrzeczem), dołączyli do nich Polacy możnego rodu: rodzeni bracia Mateusz i Izaak -nowicjusze, oraz Krystyn - klasztorny sługa.

IZAAK

Ofiara Izaaka zob.

ABU IZAAK

Mutaman ad-Daula abu Ishak ibn al-Assal, żył w XIII w., zm. w Kairze, filozof i teolog koptyjski.

Autor licznych prac, m. in. pewnego rodzaju encyklopedii Księga zbioru podstaw religii (ukończona 1260), słownika arabsko--koptyjskiego, zbioru kanonów i konstytucji kośc, komentarzy do Pisma świętego.

 

A...

CYLKOW IZAAK

ur. 1841 w Bieżuniu (k. Żuromina), zm. 1 XII 1908 w Warszawie, Żyd. uczony, tłumacz Biblii.

Studiował w szkole rabinów w Warszawie, Berlinie oraz w Halle, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. Od 1865 był kaznodzieją w synagogach warsz. i wykładał Pismo św. w warsz. szkole rabinów. Wydał Kazania i nauki...