Iwaszkiewicz

Czytaj Dalej

Opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza

Iwaszkiewicz unika aforystycznych nazwań, orzekania o naturze i porządku świata na podstawie jednostkowych losów. Jak pisał Kazimierz Wyka: „Wypracował Iwaszkiewicz pewien kanon własny formy pisarskiej.

POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

Tom wprowadził do poezji Iwaszkiewicza nową poetykę klasycystyczno-retoryczną (np. KWIATKOWSKI Mity, w: Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, W.

Jarosław Iwaszkiewicz

Jarosław Iwaszkiewicz jest pisarzem o bardzo szerokich zainteresowaniach, uprawia poezję, dramat, powieść, opowiadanie, esej literacki. Iwaszkiewicz jest laureatem wielu nagród literackich, m.

OKTOSTYCHY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

Iwaszkiewicza, wvd. KWIATKOWSKI Wilde, głoski, Schopenhauer, w: Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego, W.

SŁAWA I CHWAŁA, powieść J. Iwaszkiewicza

Iwaszkiewicza, wyd. " Jarosława Iwaszkiewicza, W.

„PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - PROBLEMATYKA

  autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Eleuter i in.

IWASZKIEWICZ JAROSŁAW, pseud. Iwaszkiewiczówną), Giraudoux (Elektra 1946), ponadto Szekspira (Hamleti Romeo i Julia, wyd.

„BRZEZINA” J. IWASZKIEWICZA

−  miejsce śmierci, wspomnień, miłosnych wzniesień i szczęścia

−  niemy świadek wydarzeń

−  nie przemija, wciąż trwa

−  dla bohaterów jest ostoją spokoju, miejscem, które skłania ich do refleksji

−  kształtuje stany psychiczne

−  opisy mają charakter impresjonistyczny

−  traktowanie świata jako...

Jarosław Iwaszkiewicz - XXXVI

Słuchaj, chłopcze! Mędrcy z Szyraz,

Kwiaty czcząc Ahura – Mazdy,

Każde słowo, każdy wyraz

Zaklinali w jasne gwiazdy.

Mądrość duszy jest potrzebna,

Miłość – sercu, ciału – praca.

Wyjdź przed dom – i patrz: podniebna

Jak się oś złociście zwraca.

Potem wróć i przytul głowę,

Upojony wirem...

Jarosław Iwaszkiewicz - Most

Most, który się buduje, jest niby ruina.

Początek to, a koniec rzeczy przypomina,

I nad jego przęsłami połówka miesiąca

Jest jak twarz umarłego w górę się wznosząca.

Niepomni zapomnienia młodzi robotnicy

Odlewają z betonu w deskowanej ramie

Co dzień to, co ci w nocy, w miesięcznej...

Jarosław Iwaszkiewicz - Gospodarstwo

K o c h a n o w s k i  m ó w i:

Pamiętać, by się piwo w lipcu nie skwasiło,

Pomnieć, kiedy czas siewu, a kiedy zażynki,

Dziewkę fukać, co w pieczy ma dzieże i rynki,

Dbać, by spętane konie złe nie ochwaciło.

Spod cienia błogiej lipy spoglądać na pole,

Czy się włodarz gdzie nie gzi, rataj nie...